Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Положення про винагороду за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

 

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 11 серпня 2004 року N 335

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

7 вересня 2004 р. за N 1106/9705

Відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про винагороду за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду (додається).

2. Т. в. о. Виконавчого секретаря В. Прядку забезпечити:

погодження цього Положення з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на т. в. о. Виконавчого секретаря В. Прядка.

 

Голова Комісії

А. Балюк


 

Протокол засідання Комісії
від 11 серпня 2004 р. N 25


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 11 серпня 2004 р. N 335

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 вересня 2004 р. за N 1106/9705


Положення
про винагороду за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та установлює порядок розрахунку винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду (далі - пенсійний фонд) та граничні розміри такої винагороди.

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні термін "розрахунковий період" вживається в такому значенні: період, за який здійснюється нарахування винагороди особі, яка здійснює управління активами за надані пенсійним фондам послуги з управління активами.

Інші терміни вживаються в цьому Положенні відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

1.2. Виплата винагороди за надання послуг з управління активами здійснюється за рахунок активів пенсійного фонду.

1.3. Розмір та порядок виплати винагороди особі, що здійснює управління активами пенсійного фонду, визначається радою фонду і зазначається у договорі про управління активами пенсійного фонду.

Договір про управління активами пенсійного фонду укладається радою фонду та особою, що здійснює управління активами.

1.4. У разі, якщо компанія з управління активами або банківська установа здійснюють управління активами створеного ними корпоративного пенсійного фонду, то витрати, пов'язані з виконанням цих функцій, здійснюються за рахунок такого засновника відповідно до договору про управління активами.

1.5. Керівник виконавчого органу та посадові особи компанії з управління активами не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від адміністратора, за винятком випадків здійснення професійним адміністратором діяльності з управління активами відповідно до норм Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", від зберігача, аудиторів пенсійного фонду, з радою якого компанією укладено відповідний договір, та від пов'язаних осіб зазначених суб'єктів.

1.6. Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з активами пенсійного фонду, які надаються третіми особами (послуги торговців цінними паперами, витрати на перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду тощо), відшкодовуються пенсійним фондом особі, що здійснює управління активами, на підставі документів, які підтверджують фактично здійснені витрати, одночасно з виплатою винагороди за управління активами пенсійного фонду.

2. Порядок розрахунку та граничні розміри винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду

2.1. Сума винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду визначається як відсоток чистої вартості активів пенсійного фонду, що перебувають в управлінні цієї особи.

2.2. Розрахунок суми винагороди особі, яка здійснює управління активами, здійснюється за відповідний розрахунковий період, протягом якого здійснювалося управління активами.

2.3. Розрахунковий період зазначається у договорі про управління активами пенсійного фонду та не може перевищувати одного місяця.

2.4. Базою для розрахунку суми винагороди особи, яка здійснює управління активами за відповідний розрахунковий період, є середньоарифметичне значення чистої вартості активів пенсійного фонду за цей розрахунковий період, обчислене на підставі розрахунків чистої вартості активів пенсійного фонду за станом на кінець останнього робочого дня попереднього розрахункового періоду та за станом на кінець останнього робочого дня поточного розрахункового періоду.

2.5. Сумарний розмір винагороди, сплаченої за рахунок пенсійних активів особам, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, не може перевищувати 0,35 % від середньоарифметичного значення чистої вартості активів пенсійного фонду на місяць (або 4,2 % на рік).

2.6. Нарахована винагорода сплачується у грошовій формі. Періодичність виплати винагороди визначається у договорі про управління активами пенсійного фонду.

 

Заступник начальника управління
інвестиційної діяльності


Н. Маляр


 


 

 
© 2007