Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

(назва із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

 

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 4 жовтня 2005 року N 520

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 жовтня 2005 р. за N 1273/11553

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 22 грудня 2005 року N 736,
від 31 жовтня 2006 року N 1181,
від 3 вересня 2009 року N 978

Відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та "Про недержавне пенсійне забезпечення" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Керівник апарату Комісії) забезпечити:

направлення цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення відповідно до законодавства України.

3. Рішення набирає чинності відповідно до законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Комісії М. Непрана.

 

Голова Комісії

А. Балюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваА. Дашкевич


 

Протокол засідання Комісії
від 4 жовтня 2005 р. N 32


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 4 жовтня 2005 р. N 520

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2005 р. за N 1273/11553


Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

(назва Положення із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", статей 29 та 48 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", пунктів 7 - 9 розділу I Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.11.2006 N 1227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2006 за N 1252/13126, та з метою установлення порядку подання інформації особою, яка отримала ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (далі - Компанія).

(преамбула із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181,
у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 978)

1. Визначення понять

Інформація щодо фінансових показників діяльності Компанії - адміністративні дані, що дають кількісну та якісну характеристику щодо її фінансового стану (далі - Інформація).

(абзац перший розділу 1 у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

Журнал прийняття інформації - електронний журнал, частина програмно-технічного комплексу прийняття інформації, в якому фіксується інформація щодо дати початку її перевірки, присвоєння реєстраційного номера, за яким реєструється надходження даних, дати їх прийняття до інформаційного масиву даних та інформація щодо їх остаточного прийняття після перевірки. Інформація в журналі захищена від внесення несанкціонованих змін.

Прийнята інформація - інформація, подана до Комісії в електронній та паперовій формах у терміни та в обсязі, що встановлені цим Положенням, паперова форма якої за складом інформації відповідає електронній формі та містить усі визначені цим Положенням реквізити, зареєстрована в журналі прийнятої інформації.

(абзац третій розділу 1 у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

2. Загальні положення

2.1. Це Положення визначає склад, порядок та терміни подання до Комісії інформації щодо фінансового стану Компанії.

(пункт 2.1 розділу 2 у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

2.2. Компанія подає до Комісії місячну, квартальну та річну інформацію у терміни відповідно до цього Положення. Місячна інформація надається Компанією до Комісії в разі створення нею пайового інвестиційного фонду (управління активами пайового інвестиційного фонду у разі заміни Компанії) та/або укладання договору з корпоративним інвестиційним та/або пенсійним фондом.

(пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

2.3. Інформація подається в електронній та паперовій формі. Електронна форма Інформації подається до Комісії за електронною адресою This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

(пункт 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

2.4. Електронна форма складається з електронних файлів, структура яких установлюється Комісією.

2.5. Електронна форма інформації складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі DBASE-IV, CP866 RUS. Інформація, що міститься в електронній формі, яку надають Компанії, має відповідати паперовій формі цієї самої інформації, склад якої встановлено цим Положенням.

(пункт 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

3. Порядок і терміни подання інформації Компанією

3.1. Компанія надає інформацію:

місячну - протягом двадцяти робочих днів місяця, наступного за звітним;

щоквартальну - не пізніше 25 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним;

річну - до 1 березня року, наступного за звітним.

(абзац четвертий пункту 3.1 розділу 3 у редакції рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

(пункт 3.1 розділу 3 у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 22.12.2005 р. N 736)

3.2. Місячна інформація Компанії включає:

а) інформацію щодо Компанії:

титульний аркуш (додаток 1);

довідку про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 N 341 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 864/12738 (далі - Ліцензійні умови) (додаток 2) або (додаток 3);

(абзац третій підпункту "а" пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.09.2009 р. N 978)

б) перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія (додаток 4).

(підпункт "б" пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.09.2009 р. N 978)

(пункт 3.2 розділу 3 у редакції рішень Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 22.12.2005 р. N 736,
від 31.10.2006 р. N 1181)

3.3. Квартальна інформація Компанії (крім банків) включає місячну інформацію та фінансову звітність згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 978)

3.4. Пункт 3.4 розділу 3 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

3.5. Усі довідки інформації в паперовій формі підписуються керівником, головним бухгалтером та засвідчуються печаткою Компанії.

(пункт 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

3.6. Паперова форма інформації (кожна довідка окремо) має бути прошита та аркуші пронумеровані.

(пункт 3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

3.7. Інформація за IV квартал надається у складі річної інформації. Місячна інформація, яка за часом збігається з квартальною, надається у термін, установлений для надання квартальної інформації, та в її складі.

(пункт 3.7 розділу 3 у редакції рішень Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 22.12.2005 р. N 736,
від 31.10.2006 р. N 1181)

3.8. Річна інформація Компанії (крім банків) включає:

місячну інформацію та фінансову звітність згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 21.06.99 за N 399/3692;

(абзац другий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.09.2009 р. N 978)

висновок аудитора щодо фінансового стану Компанії.

3.9. Усі складові інформації надаються до Комісії відповідно до вимог цього розділу одночасно.

(главу 3 доповнено пунктом 3.9 згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 978)

3.10. У разі укладання Компанією договору про управління іпотечним покриттям до Комісії щоквартально надається інформація згідно з додатком 5.

(главу 3 доповнено пунктом 3.10 згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 978)

4. Продовження терміну подання інформації

4.1. У разі, якщо останній день подання інформації є неробочим, термін подання продовжується до першого, після неробочого, робочого дня.

4.2. При надходженні інформації поштою після встановленого цим Положенням терміну дата подання визначається за поштовим штемпелем відділення зв'язку, що обслуговує відправника.

4.3. Термін подання інформації Компанією продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання інформації у встановлений термін у зв'язку з:

а) вилученням документів Компанії у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

б) настанням обставин непереборної сили (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

(пункт 4.3 розділу 4 у редакції рішень Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 22.12.2005 р. N 736,
від 03.09.2009 р. N 978)

4.4. Пункт 4.4 розділу 4 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

4.5. Пункт 4.5 вилучено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 22.12.2005 р. N 736)

5. Порядок та терміни подання звіту про усунення невідповідності розміру власного капіталу

5.1. Компанія у разі зменшення розміру власного капіталу нижче рівня, визначеного Ліцензійними умовами, зобов'язана:

протягом двадцяти робочих днів з дня виникнення такої невідповідності надіслати письмове повідомлення до Комісії;

протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності привести розмір власного капіталу у відповідність до обов'язкового розміру;

протягом двадцяти робочих днів з дня усунення такої невідповідності подати звіт про усунення цієї невідповідності до Комісії.

(пункт 5.1 розділу 5 у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

5.2. У повідомленні необхідно зазначити причини, які призвели до зменшення розміру власного капіталу, та фактичний розмір власного капіталу.

5.3. Після приведення у відповідність розміру власного капіталу Компанія надає до Комісії звіт про усунення такої невідповідності, підписаний керівником та засвідчений печаткою Компанії. Для підтвердження інформації, зазначеної в цьому звіті, до Комісії надається аудиторський висновок.

5.4. Пункт 5.4 виключено

(пункт 5.4 розділу 5 у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181,
виключено згідно з рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 978)

5.5. Комісія має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу Компанії на строк не більше ніж три місяці на підставі письмового клопотання Компанії.

(Положення доповнено розділом 5 згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.12.2005 р. N 736)

 

Начальник управління
спільного інвестування


Є. Іванов


 

Додаток 1
до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)


Титульний аркуш

Повне найменування та
місцезнаходження Компанії

 


Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній формі, що додається, збігаються з даними паперової форми:

______________
(керівник)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

Дата ____________

 

 


Дані про Компанію:

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

Серія та номер ліцензії

 

Дата видачі та строк дії ліцензії

 


Уповноважена особа, що діє від імені керівника:

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Міжміський код, телефон, факс

 

E-mail

 


Звітний період:

Місяць

 

квартал

 

рік

 


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.12.2005 р. N 736,
у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181)

 

Додаток 2
до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)


Довідка
про відповідність власного та статутного капіталу компанії з управління активами вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

__________________________________________________________,
(повне найменування компанії з управління активами, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на ____________ 20__ року

Розмір власного капіталу компанії з управління активами

Розмір статутного капіталу компанії з управління активами

Фактично сплачений розмір статутного капіталу компанії з управління активами

 

на початок року, грн

на кінець звітного періоду, грн

на початок року, грн

на кінець звітного періоду, грн

на початок року, грн

на кінець звітного періоду, грн1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник компанії з управління активами

__________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер
компанії з управління активами


__________
(підпис)


__________________
(прізвище та ініціали)


(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.12.2005 р. N 736,
у редакції рішень Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181,
від 03.09.2009 р. N 978)

Додаток 3
до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)


Довідка
про відповідність власного та статутного капіталу Компанії, статутом якої передбачена виключна діяльність з управління активів недержавних пенсійних фондів вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

__________________________________________________________,
(повне найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на ____________ 20__ року

Розмір власного капіталу Компанії

Розмір статутного капіталу Компанії

Розмір фактично сплаченого статутного капіталу Компанії

 

на початок року

на кінець звітного періоду

на початок року

на кінець звітного періоду

на початок року

на кінець звітного періодугрн

євро

грн

євро

грн

євро

грн

євро

грн

євро

грн

євро

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник Компанії

__________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер
Компанії


__________
(підпис)


__________________
(прізвище та ініціали)


(Положення доповнено додатком 3 згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1181,
у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 978)

 

Додаток 4
до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)


Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє

________________________________________________________,
(повне найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на ____________ 20__ року

Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

Повне найменування фонду/страхової компанії

Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

Балансова вартість активів в управлінні (грн)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


Керівник Компанії

__________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Компанії

__________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)


(Положення доповнено додатком 4 згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 978)

Додаток 5
до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)


ПЕРЕЛІК
емітентів звичайних іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє

_______________________________________________________,
(повне найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на ____________ 20__ року

Найменування емітента звичайних іпотечних облігацій

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

Номер договору про управління іпотечним покриттям

Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн

Загальна сума зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями, грн

Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн

Дата погашення випуску (серії) звичайних іпотечних облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х


Керівник Компанії

__________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Компанії

__________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)


(Положення доповнено додатком 5 згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 978)

 

 


 

 
© 2007