Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 18 серпня 2004 року N 348

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

25 серпня 2004 р. за N 1049/9648

 

На виконання вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду (додається).

2. Т. в. о. виконавчого секретаря В. Прядку забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на т. в. о. виконавчого секретаря В. Прядка.

 

Голова Комісії

А. Балюк


Протокол засідання Комісії  
від 18 серпня 2004 р. N 27


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 18 серпня 2004 р. N 348

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 серпня 2004 р. за N 1049/9648


Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду

Це Положення установлює порядок та терміни заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, та порядок призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме управління активами пенсійного фонду.

Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

1. Загальні положення

1.1. Порядок та терміни заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду (далі - особа), та порядок призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме управління активами пенсійного фонду, здійснюються відповідно до вимог цього Положення.

1.2. Заміна особи може здійснюватися у разі:

а) закінчення строку відповідного договору про управління активами;

б) дострокового розірвання такого договору за ініціативою ради пенсійного фонду, зокрема:

- анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження діяльності з управління активами, що була видана особі, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду;

- ліквідації особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, як юридичної особи;

- укладення особою, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, угод, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов договору про управління активами пенсійного фонду або умов інвестиційної декларації пенсійного фонду;

- визнання незадовільними результатів діяльності такої особи щодо управління активами пенсійного фонду радою фонду;

в) дострокового розірвання такого договору за ініціативою особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду.

2. Порядок заміни особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, в разі закінчення строку договору

2.1. Протягом одного місяця з дати прийняття радою фонду рішення про заміну особи, яка здійснює управління активами фонду, рада фонду повинна укласти договір з іншою особою.

2.2. За 30 днів до припинення дії договору про управління активами особа, яка здійснює управління активами фонду, зобов'язана письмово повідомити Комісію щодо закінчення терміну дії договору про управління активами фонду.

До повідомлення додаються інформація про фонд, склад і структуру активів фонду та документи, що їх підтверджують, за станом на перше число поточного місяця.

2.3. На підставі повідомлення Комісія здійснює такі заходи:

2.3.1. Протягом 30 днів з дати отримання повідомлення створюється комісія з нагляду за заміною особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду.

До складу комісії обов'язково входять: представник Комісії - голова комісії з нагляду, за згодою - представник Держфінпослуг, зберігача та адміністратора.

До компетенції комісії з нагляду належать призначення особи, яка здійснюватиме тимчасове управління активами пенсійного фонду, контроль за порядком та термінами передачі повноважень іншій особі.

2.3.2. Протягом 5 робочих днів з дати отримання повідомлення від особи, яка здійснює управління активами відповідного фонду, Комісія публікує інформацію про пенсійний фонд, склад та структуру активів фонду в одному з офіційних видань Комісії та повідомляє про прийняття заяв від осіб щодо їх бажання здійснювати тимчасове управління активами пенсійного фонду.

Протягом 10 робочих днів з дати публікації Комісія приймає заявки від осіб, які виявили бажання здійснювати управління активами даного пенсійного фонду, та опрацьовує їх. До заяви додається інформація відповідно до розділу 5 цього Положення.

Протягом 15 робочих днів з дати публікації Комісія, на підставі поданих документів, приймає на своєму засіданні рішення щодо затвердження рекомендованого переліку осіб, які виявили бажання здійснювати тимчасове управління активами даного пенсійного фонду, та протягом 3 робочих днів направляє цей перелік до ради фонду.

2.4. У разі закінчення строку дії договору або розірвання договору про управління активами рада фонду зобов'язана протягом одного робочого дня з дати припинення зобов'язань за таким договором письмово повідомити зберігача та особу, що здійснює управління активами фонду.

2.5. Зберігач на наступний робочий день з дати отримання повідомлення зобов'язаний зупинити всі операції, які здійснюються на рахунку пенсійного фонду, рада якого прийняла рішення про заміну особи, за винятком операцій, пов'язаних з надходженням коштів до пенсійного фонду.

Дія цього пункту застосовується до моменту набрання чинності новим договором про управління активами фонду.

2.6. У разі невиконання вимог п. 2.1 цього Положення комісія з нагляду протягом 5 робочих днів призначає на конкурсних засадах із переліку осіб, затвердженого рішенням Комісії, особу, яка тимчасово здійснюватиме управління активами пенсійного фонду.

Рішення комісії з нагляду оформлюється протоколом.

Протягом 5 робочих днів рада фонду укладає новий договір з призначеною особою. Договір на тимчасове управління активами фонду може укладатися на термін не менше одного року.

Рада фонду має право укласти постійний договір на управління активами з іншою особою раніше ніж закінчиться договір з особою, яка здійснює тимчасове управління активами. З дати підписання такого договору дія договору про тимчасове управління припиняється, про що обов'язково зазначається у договорі.

3. Порядок заміни особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, у разі дострокового розірвання договору за ініціативою ради фонду

3.1. Порядок заміни особи, яка здійснює управління активами фонду, у разі анулювання ліцензії на здійснення діяльності з управління активами

3.1.1. У разі анулювання Комісією ліцензії на провадження діяльності з управління активами рада фонду приймає рішення про дострокове розірвання договору з особою, яка здійснює управління активами фонду, та заміну такої особи.

Протягом 20 днів з дати отримання повідомлення про анулювання ліцензії рада фонду зобов'язана укласти новий договір про управління активами з іншою особою або з особою, яка тимчасово здійснюватиме управління активами фонду.

3.1.2. Рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду у письмовій формі надається протягом 3 робочих днів Комісією усім пенсійним фондам, з якими особою, ліцензію якої анульовано, було укладено договори про управління активами, а також їх адміністраторам та зберігачам та особі, ліцензію якої анульовано.

Рішення про анулювання ліцензії підлягає оприлюдненню згідно з чинним законодавством.

3.1.3. Особа, ліцензію якої анульовано, протягом одного робочого дня направляє до Комісії інформацію про пенсійний фонд, склад та структуру активів фонду, активами якого вона здійснювала управління.

3.1.4. На підставі рішення про анулювання ліцензії та інформації про пенсійний фонд Комісія здійснює такі заходи:

- протягом 10 днів з дати анулювання ліцензії, за ініціативою Комісії створюється комісія з нагляду із заміни особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду.

Склад комісії та її компетенцію визначено п. 2.3.1 цього Положення;

- протягом 5 робочих днів з дати отримання інформації від особи, яка здійснює управління активами відповідного пенсійного фонду, щодо складу та структури його активів Комісія публікує цю інформацію в одному з офіційних видань Комісії та повідомляє про прийняття заяв від осіб щодо їх бажання здійснювати тимчасове управління активами пенсійного фонду;

- протягом 5 робочих днів з дати публікації Комісія приймає заявки від осіб, які виявили бажання здійснювати управління активами даного пенсійного фонду, та опрацьовує їх;

- протягом 10 робочих днів з дати публікації Комісія, на підставі поданих документів, приймає на своєму засіданні рішення щодо затвердження рекомендованого переліку осіб, які виявили бажання здійснювати управління активами даного пенсійного фонду, та протягом 3 робочих днів направляє цей перелік до ради фонду.

3.1.5. Зберігач на наступний робочий день з дати отримання рішення зобов'язаний зупинити всі операції, які здійснюються на рахунку пенсійного фонду, управління активами якого здійснювала особа, ліцензію якої анульовано, за винятком операцій, пов'язаних з надходженням коштів до пенсійного фонду.

Дія цього пункту застосовується до моменту набрання чинності новим договором про управління активами фонду.

3.1.6. У разі невиконання вимог п. 2.1 цього Положення комісія з нагляду протягом 5 робочих днів призначає на конкурсних засадах із переліку осіб, затвердженого рішенням Комісії, особу, яка тимчасово здійснюватиме управління активами пенсійного фонду.

Рішення комісії з нагляду оформлюється протоколом.

Протягом 5 робочих днів рада фонду укладає договір з призначеною особою. Договір на тимчасове управління активами фонду може укладатися на термін не менше одного року.

Рада фонду має право укласти договір про управління активами з іншою особою раніше ніж закінчиться договір з особою, яка здійснює тимчасове управління активами. З дати підписання такого договору дія договору на тимчасове управління припиняється, про що обов'язково зазначається у договорі.

3.2. Порядок заміни особи, яка здійснює діяльність з управління активами пенсійного фонду, в разі ліквідації її як юридичної особи

3.2.1. Особа, яка здійснює управління активами фонду, протягом одного дня з дати отримання рішення суду або прийняття рішення про ліквідацію такої особи письмово повідомляє раду фонду, Комісію, Держфінпослуг, адміністратора та зберігача фонду про ліквідацію.

До повідомлення додається копія рішення суду або завірена в установленому порядку копія протоколу або витягу з протоколу, який містить рішення про ліквідацію юридичної особи.

3.2.2. Після отримання повідомлення щодо ліквідації юридичної особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, рада фонду приймає рішення щодо заміни особи, яка здійснює управління активами фонду.

Після прийняття рішення щодо заміни особи рада фонду здійснює дії відповідно до п. 2.1 цього Положення.

3.2.3. Після отримання повідомлення про ліквідацію юридичної особи Комісія здійснює дії відповідно до п. 2.3.2 та п. 2.4 цього Положення.

3.2.4. Зберігач на наступний робочий день з дати отримання повідомлення зобов'язаний зупинити всі операції, які здійснюються на рахунку пенсійного фонду, рада якого прийняла рішення про заміну особи, за винятком операцій, пов'язаних з надходженням коштів до пенсійного фонду.

Дія цього пункту застосовується до моменту набрання чинності новим договором про управління активами фонду.

3.2.5. У разі невиконання вимог п. 2.1 цього Положення комісія з нагляду із заміни протягом 5 робочих днів призначає на конкурсних засадах із переліку осіб, затвердженого рішенням Комісії, особу, яка тимчасово здійснюватиме управління активами пенсійного фонду.

Рішення комісії з нагляду оформлюється протоколом.

Протягом 5 робочих днів рада фонду укладає договір з призначеною особою. Договір на тимчасове управління активами фонду може укладатися на термін не менше одного року.

Рада фонду має право укласти постійний договір про управління активами з іншою особою раніше ніж закінчиться договір з особою, яка здійснює тимчасове управління активами. З дати підписання такого договору дія договору на тимчасове управління припиняється, про що обов'язково зазначається в договорі.

3.3. Порядок заміни особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, у разі порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення або визнання незадовільними результатів діяльності такої особи

3.3.1. Рада фонду може достроково розірвати договір про управління активами фонду у разі, якщо особа, яка управляє активами фонду, уклала угоди, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов договору про управління активами пенсійного фонду, умов інвестиційної декларації або визнання незадовільними результатів діяльності такої особи щодо управління активами пенсійного фонду.

3.3.2. Рада фонду протягом одного робочого дня з дати прийняття такого рішення повинна письмово повідомити про це Комісію та Держфінпослуг.

3.3.3. У разі прийняття такого рішення рада фонду повинна укласти договір про управління активами з іншою особою або особою, яка тимчасово здійснюватиме управління активами пенсійного фонду.

3.3.4. Особа, яка здійснювала управління активами фонду, рада якого прийняла рішення щодо заміни такої особи, повинна направити до Комісії повідомлення щодо дострокового розірвання договору.

До повідомлення додаються інформація про фонд, склад і структуру активів фонду та документи, що їх підтверджують, за станом на перше число поточного місяця.

3.3.5. На підставі повідомлення Комісія протягом 20 днів створює комісію з нагляду із заміни особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду.

Склад комісії та її компетенцію визначено п. 2.3.1 цього Положення.

3.3.6. Протягом 5 робочих днів з дати отримання повідомлення особи, яка здійснює управління активами відповідного фонду, Комісія публікує в одному з офіційних видань Комісії інформацію про пенсійний фонд, склад та структуру активів фонду та повідомляє про прийняття заяв від осіб щодо їх бажання здійснювати тимчасове управління активами пенсійного фонду.

Протягом 10 робочих днів з дати публікації Комісія приймає заявки від осіб, які виявили бажання здійснювати управління активами даного пенсійного фонду, та опрацьовує їх. До заяви додається інформація згідно з розділом 5 цього Положення.

Протягом 15 робочих днів з дати публікації Комісія, на підставі поданих документів, приймає на своєму засіданні рішення щодо затвердження рекомендованого переліку осіб, які виявили бажання здійснювати тимчасове управління активами даного пенсійного фонду, та протягом 3 робочих днів направляє цей перелік до ради фонду.

3.3.7. У разі дострокового розірвання договору про управління активами рада фонду зобов'язана протягом одного робочого дня з дати припинення зобов'язань за таким договором письмово повідомити зберігача та особу, що здійснює управління активами фонду.

3.3.8. Зберігач на наступний робочий день з дати отримання повідомлення зобов'язаний зупинити всі операції, які здійснюються на рахунку пенсійного фонду, рада якого прийняла рішення про заміну особи, за винятком операцій, пов'язаних з надходженням коштів до пенсійного фонду.

Дія цього пункту застосовується до моменту набрання чинності новим договором про управління активами фонду.

3.3.9. У разі невиконання вимог п. 2.1 цього Положення комісія з нагляду протягом 5 робочих днів призначає на конкурсних засадах із переліку осіб, затвердженого рішенням Комісії, особу, яка тимчасово здійснюватиме управління активами пенсійного фонду.

Рішення комісії з нагляду оформлюється протоколом.

Протягом 5 робочих днів рада фонду укладає договір з призначеною особою. Договір на тимчасове управління активами фонду може укладатися на термін не менше одного року.

Рада фонду має право укласти постійний договір на управління активами з іншою особою раніше ніж закінчиться договір з особою, яка здійснює тимчасове управління активами. З дати підписання такого договору дія договору на тимчасове управління припиняється, про що обов'язково зазначається у договорі.

4. Порядок заміни особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, за ініціативою такої особи

4.1. Якщо особа, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, не спроможна виконувати свої функції з управління активами зокрема, у разі анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами або ліквідації такої юридичної особи, усі заходи здійснюються відповідно до пункту 3.1 або пункту 3.2 цього Положення.

5. Порядок затвердження переліку осіб, які виявили бажання здійснювати тимчасове управління активами пенсійного фонду

5.1. За результатами поданих та опрацьованих заяв від осіб, які виявили бажання здійснювати тимчасове управління пенсійним фондом, структурний підрозділ Комісії протягом 12 робочих днів з дати опублікування повідомлення та інформації про пенсійний фонд виносить орієнтовний перелік осіб, які виявили бажання здійснювати управління активами пенсійного фонду, на найближчий розгляд Комісії для затвердження.

5.2. Критеріями визнання осіб є:

дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами пенсійних фондів та термін її дії;

фінансовий стан;

наявність застосовування санкцій до компанії з управління активами;

кількість пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування, управління активами яких здійснює особа;

результати діяльності з управління активами.

 

Заступник начальника
управління інвестиційної діяльності


Н. Маляр


 


 

 
© 2007