Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 11 серпня 2004 року N 340

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

31 січня 2005 р. за N 117/10397

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 3 червня 2008 року N 609

Відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та з метою контролю за діяльністю особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (додається).

2. Т. в. о. Виконавчого секретаря В. Прядку забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на т. в. о. Виконавчого секретаря В. Прядка.

 

Голова Комісії

А. Балюк


 

Протокол засідання Комісії
від 11 серпня 2004 р. N 25


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 11 серпня 2004 р. N 340

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 січня 2005 р. за N 117/10397


Положення
про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про господарські товариства", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Положення про компанію з управління активами ІСІ та юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами пенсійних фондів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 11.01.2002 N 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.10.2002 за N 812/7100 (у редакції рішення Комісії від 25.12.2003 N 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2004 за N 42/8641).

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок, склад та терміни надання особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - Особа), до Комісії адміністративних даних про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - пенсійний фонд).

1.2. Адміністративні дані про управління активами пенсійних фондів (далі - Дані) надають до Комісії особи, які здійснюють управління активами пенсійного фонду та мають ліцензії Комісії на провадження професійної діяльності з управління активами, отримані відповідно до чинного законодавства. Якщо управління активами одного пенсійного фонду здійснюють декілька осіб, то Дані до Комісії надає кожна Особа окремо.

1.3. Дані подаються в електронній та паперовій формах.

2. Порядок і терміни надання Даних

2.1. Особа надає до центрального апарату Комісії Дані щодо управління активами пенсійних фондів:

щомісячні;

квартальні;

річні.

2.2. Особа надає Дані до Комісії в терміни:

2.2.1. Щомісячні - до 13 години другого робочого дня місяця, наступного за звітним. Дані за останній місяць кварталу подаються у складі квартальних;

(підпункт 2.2.1 пункту 2.2 у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.06.2008 р. N 609)

2.2.2. Квартальні - до останнього числа першого місяця кварталу, наступного за звітним;

2.2.3. Річні - до 30 квітня року, наступного за звітним.

2.3. У разі якщо останній день надання Даних припадає на неробочий день, то останнім днем надання Даних вважається перший, після неробочого, робочий день.

2.4. За один день здійснюється отримання та опрацювання лише однієї електронної форми Даних від однієї Особи з кожного пенсійного фонду окремо.

2.5. Дані в електронній формі складаються шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному Комісією.

2.6. Електронна форма щомісячних Даних має бути надіслана електронною поштою до центрального апарату Комісії на електронну адресу, визначену окремим рішенням Комісії.

(пункт 2.6 у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.06.2008 р. N 609)

2.7. Дані, які надаються електронною поштою, приймаються поштовим роботом і не архівуються.

2.8. Повідомлення про отримання електронної форми Даних поштовим роботом надсилаються відправнику.

2.9. Квартальні Дані в паперовій формі формуються як друкована копія квартальних Даних у електронній формі. Паперова форма Даних з кожного пенсійного фонду окремо зшивається (аркуші нумеруються), підписується керівником Особи та засвідчується печаткою. Ідентичність електронної та паперової форм Даних підтверджується підписом керівника та засвідчується печаткою на титульному аркуші паперової форми Даних із зазначенням дати їх складання.

2.10. Дані вважаються прийнятими, якщо:

2.10.1. Надані в електронній та паперовій формах у терміни, зазначені в пунктах 2.2 та 2.3 цього Положення;

2.10.2. Складені відповідно до вимог цього Положення;

2.10.3. Паперова форма за складом Даних відповідає електронній формі.

2.11. Надходження електронної форми Даних на пошкодженому електронному носії (дискеті, диску тощо) або носії, який не містить електронної форми, не вважається поданням електронної форми Даних.

2.12. Електронна та паперова форми квартальних Даних надаються до загального відділу центрального апарату Комісії особисто або поштою.

2.13. У разі отримання Комісією електронної та паперової форм Даних, наданих поштою, після термінів, визначених цим Положенням, дата надання Даних визначається за поштовим штампом відділення зв'язку.

3. Склад Даних

3.1. Щомісячні Дані - це довідка про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду (додаток 1 до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Комісії від 11.08.2004 N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376). Щомісячні Дані надаються тільки в електронній формі.

3.2. Квартальні Дані:

3.2.1. Супровідний лист, із зазначенням періоду надання Даних та переліку пенсійних фондів;

3.2.2. Титульний аркуш (додаток 1);

3.2.3. Інформація про недержавний пенсійний фонд за станом на останнє число звітного періоду (додаток 2);

3.2.4. Довідка про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду (додаток 1 до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Комісії від 11.08.2004 N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376) за станом на останню дату кожного місяця окремо;

3.2.5. Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду (додаток 2 до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Комісії від 11.08.2004 N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376).

3.3. Річні Дані:

3.3.1. Супровідний лист, із зазначенням періоду надання Даних та переліку пенсійних фондів;

3.3.2. Титульний аркуш (додаток 1);

3.3.3. Довідка щодо надання електронної форми Даних до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду (додаток 3);

3.3.4. Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (додаток 4);

3.3.5. Стислий огляд подій за період управління активами пенсійного фонду складається у довільній формі та містить інформацію про події, що сталися за звітний період, підсумки роботи за звітний рік, перспективи та тенденції щодо управління активами пенсійного фонду тощо;

3.3.6. Паперова форма річних Даних має бути прошита, аркуші пронумеровані;

3.3.7. Усі довідки річних Даних у паперовій формі підписуються керівником та засвідчуються печаткою юридичної особи.

4. Контроль за наданням Даних

4.1. Державний контроль за своєчасністю, повнотою та правильністю надання Даних здійснює Комісія.

4.2. За неподання, неподання в повному обсязі, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації до Комісії Особа несе відповідальність відповідно до законів України.

(розділ 4 у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.06.2008 р. N 609)

Начальник управління звітності
учасників ринку цінних паперів


О. Величко


Додаток 1
до Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)


Титульний аркуш

Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній формі, що додається, збігаються з даними паперової форми: 

_____________________________
_____________________________
____________________________________________
Код за ЄДРПОУ та повне найменування особи, що
здійснює управління активами недержавного
пенсійного фонду

________________
(Керівник)

_________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

 

Дата

 Контактна особа з питань складених Даних:

Посада, підрозділ

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Код міжміського телефонного зв'язку, телефон, факс

 

E-mail

 


 

Звітний період:

 

квартал

 

рік


Повне найменування недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

 


Дані прийнято:

 

 

 

 

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові працівника Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку)


 

 

Додаток 2
до Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)


Інформація про недержавний пенсійний фонд

за станом на            200_ року

Повне найменування

 

Вид недержавного пенсійного фонду

 

Код за ЄДРПОУ

 

Номер свідоцтва про державну реєстрацію

 

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

 

Код території за КОАТУУ

 

Територія (область)

 

Місцезнаходження

 

Код міжміського телефонного зв'язку

 

Телефон

 

E-mail

 

Факс

 

www-адреса

 

(код за КВЕД)

(найменування виду діяльності)


Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Код за ЄДРПОУ

Юридична особа відповідно до переліку*

Найменування

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи

Місцезнаходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: адміністратор, особи, що здійснюють управління активами, зберігач цінних паперів, торговець цінними паперами, аудиторська фірма.


 

Додаток 3
до Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)


Довідка щодо надання електронної форми Даних до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду

за ________________ рік

_______________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та повне найменування недержавного пенсійного фонду)

N
з/п

Дата надання електронної форми Даних щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду

Реєстраційний номер наданої електронної форми Даних щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду

Вартість активів недержавного пенсійного фонду на кінець кожного місяця
(грн)

1

2

3

4


Керівник особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного фонду

 

 

 

 

___________
(підпис)

 

(П. І. Б.)

 

 

М. П.

 

Керівник зберігача недержавного
пенсійного фонду

 

 

 

 

___________
(підпис)

 

(П. І. Б.)

 

 

М. П.

 


(додаток 3 у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.06.2008 р. N 609)

 

Додаток 4
до Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)


Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду,

за              200_ року

________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та повне найменування недержавного пенсійного фонду)

N
з/п

Період нарахування винагороди (щомісячно)

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)

Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди, %

Сума винагороди (стовп. 3 х стовп. 4 / 100 %) (грн.)

1

2

3

4

5

 

січень

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

березень

 

 

 

 

квітень

 

 

 

 

травень

 

 

 

 

червень

 

 

 

 

липень

 

 

 

 

серпень

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

листопад

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

РАЗОМ

 

Х

 


Керівник особи,
що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
_______________
(підпис)
(П. І. Б.)

 

М. П.

Голова ради недержавного
пенсійного фонду


______________
(підпис)


(П. І. Б.)

 

М. П.


 

 

 

 

 
© 2007