Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

від 20 червня 2006 року N 5922

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

6 липня 2006 р. за N 796/12670

Відповідно до вимог статей 10, 36 Закону України "Про страхування" та пункту 3, підпункту 27 пункту 4 та підпункту 13 пункту 6 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.02.2005 N 3519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.02.2005 за N 265/10545, та вимог пункту 1.6 Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 N 183, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2004 за N 122/8721, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Кваліфікаційний мінімум для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками (додається).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Русинський М. П.) разом з Юридичним департаментом (Чурсін О.В.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг.

 

Голова Комісії

В. Суслов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваА. Дашкевич


Протокол засідання Комісії
від 20 червня 2006 р. N 236


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 20 червня 2006 р. N 5922

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 липня 2006 р. за N 796/12670


Кваліфікаційний мінімум для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

Особа, яка претендує на отримання Свідоцтва на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх, повинна знати:

1. Основи цивільного законодавства:

1) загальні положення про юридичну особу;

2) загальні положення про договір;

3) зобов'язання: поняття, підстави виникнення, виконання, припинення.

2. Основні поняття щодо страхової діяльності:

1) страховики та страхувальники, їх права та обов'язки;

2) форми, види та об'єкти страхування;

3) поняття страхового ризику та страхового випадку. Страхові виплати, тарифи і платежі;

4) співстрахування та перестрахування;

5) об'єднання страховиків, їх функції та повноваження. Перелік обов'язкових об'єднань.

3. Обов'язкові види страхування:

1) законодавство, що регулює обов'язкові види страхування;

2) практика актуарних розрахунків за обов'язковими видами страхування;

3) особливості методів формування страхових резервів за обов'язковими видами страхування.

4. Договір та правила страхування:

1) вимоги до змісту договорів, правил страхування;

2) методики розрахунку тарифних ставок за видами страхування, іншими, ніж страхування життя;

3) порядок укладання та умови припинення договору страхування, його недійсність;

4) види договорів перестрахування.

5. Фінансові аспекти діяльності страховика:

1) умови забезпечення платоспроможності страховика;

2) особливості визнання активів та зобов'язань при оцінці платоспроможності страховика;

3) вимоги до капіталу страховика;

4) страхові резерви та страхові фонди;

5) зміст і порядок державного регулювання розміщення коштів страхових резервів. Вимоги до складу, структури та якості активів;

6) методика формування резервів зі страхування життя;

7) демографічна ситуація в Україні, огляд офіційних статистичних даних. Таблиці тривалості життя;

8) правила формування резервів з видів страхування, інших, ніж страхування життя.

6. Звітність, бухгалтерський облік, фінансові показники діяльності:

1) бухгалтерський облік основних операцій та особливості застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку при обліку операцій страховика, що здійснює страхування життя;

2) бухгалтерський облік основних операцій та особливості застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку при обліку операцій страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя;

3) фінансова звітність страховика та її склад. Аналіз фінансової звітності страховика;

4) особливості підготовки форм звітності, які заповнюються актуарієм. Аналіз звітності страховика.

7. Оподаткування страхової діяльності:

1) особливості оподаткування діяльності зі страхування;

2) особливості оподаткування при здійсненні перестрахування у нерезидентів;

3) особливості оподаткування діяльності з розміщення страхових резервів;

4) особливості оподаткування страхових виплат, відшкодувань тощо, у тому числі при виплаті на користь нерезидентів.

8. Деякі аспекти фондового ринку України:

1) поняття ринку цінних паперів, первинний і вторинний ринок цінних паперів;

2) поняття цінних паперів, їх види та основні характеристики;

3) державний контроль за випуском і обігом цінних паперів;

4) поняття похідних цінних паперів. Використання похідних цінних паперів для зменшення ризиків;

5) особливості виплати доходу за цінними паперами в Україні.

9. Пенсійна система України:

1) загальний огляд трирівневої пенсійної системи України;

2) діяльність актуаріїв та актуарні розрахунки в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

3) актуарні розрахунки в системі недержавного пенсійного забезпечення;

4) пенсійні активи: їх склад, формування, облік та використання;

5) зобов'язання недержавного пенсійного фонду;

6) загальні обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами.

10. Законодавче регулювання актуарної діяльності:

вимоги законодавства України щодо актуарної діяльності.

 

Член Комісії - Директор
департаменту державного
регулювання та розвитку
ринків фінансових послуг
М. Русинський


 


 

 
© 2007