Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.04.2006 р. N 5667

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання адміністратором недержавного пенсійного фонду спеціальної звітності з недержавного пенсійного забезпечення

З метою впорядкування процесу складання звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається адміністратором недержавного пенсійного фонду, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо складання адміністратором недержавного пенсійного фонду спеціальної звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що додаються.

2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії

В. Суслов


 

Протокол засідання Комісії
від 18 квітня 2006 р. N 221


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18 квітня 2006 р. N 5667


Методичні рекомендації
щодо складання адміністратором недержавного пенсійного фонду спеціальної звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Методичні рекомендації (далі - Рекомендації) розроблені з метою впорядкування процесу складання звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається адміністратором недержавного пенсійного фонду відповідно до Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) від 22.06.2004 р. N 1100 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2004 р. за N 898/9497 (далі - Положення).

1. Загальні положення

1.1. Цими Рекомендаціями визначаються особливості заповнення форм фінансової та іншої звітності (далі - спеціальної звітності) з недержавного пенсійного забезпечення, встановлених Положенням.

1.2. Форми спеціальної звітності з недержавного пенсійного забезпечення заповнюються адміністратором на підставі даних персоніфікованого й бухгалтерського обліків та інформації, отриманої від осіб, що здійснюють управління активами.

1.3. Форми фінансової звітності заповнюються адміністратором на підставі даних бухгалтерського обліку та даних, отриманих від осіб, що здійснюють діяльність з управління активами.

1.4. При складанні форм спеціальної звітності з недержавного пенсійного забезпечення згідно з цими Рекомендаціями використовуються такі терміни:

- роботодавець-платник застосовується до таких осіб:

• роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду, який приєднався до вже створеного корпоративного пенсійного фонду на підставі договору, укладеного з радою такого фонду, та перераховує пенсійні внески на користь своїх працівників до такого фонду на підставі укладеного (укладених) пенсійного контракту;

• роботодавця-юридичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю та перераховує пенсійні внески на користь своїх працівників до відкритого та/або професійного пенсійного фонду на підставі укладеного (укладених) пенсійного контракту, при цьому такі особи не входять до складу засновників фонду.

- фізична особа-підприємець застосовується до осіб, які є суб'єктом підприємницької діяльності або здійснюють незалежну професійну діяльність, яка відповідно до законодавства використовує найману працю та перераховує пенсійні внески на користь своїх працівників до відкритого, корпоративного чи професійного фонду (якщо це передбачено статутами таких фондів) на підставі укладеного пенсійного контракту.

- здійснення контролю за юридичною особою - відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

- фактично сплаченими - є сума внесків або пенсійних контрактів, за якими відповідно до умов укладених пенсійних контрактів не існує простроченої заборгованості станом на останній день звітного періоду.

1.5. Інші терміни, що використовуються в цих Рекомендаціях, вживаються в значеннях, визначених законодавством України.

1.6. Грошові кошти, включаючи пенсійні внески та прибуток, отриманий від інвестування пенсійних активів, відображаються у формах фінансової та спеціальної звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду в тому звітному періоді, у якому вони були зараховані на рахунки пенсійного фонду в зберігача.

1.7. Звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду подається адміністратором, який на дату складання звітності здійснює адміністрування недержавного пенсійного фонду.

2. Особливості складання звітності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

2.1. Адміністратор здійснює складання форми НПФ-10 з урахуванням наступного:

2.1.1. У пункті 12 "Інформація про штатних працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" в розділі "Кількість штатних працівників Адміністратора":

- професійний адміністратор зазначає дані про кількість працівників згідно зі штатним розписом, включаючи керівника юридичної особи;

- компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зазначає інформацію про кількість працівників у структурному підрозділі з адміністрування пенсійних фондів, згідно зі штатним розписом, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи.

2.1.2. У таблиці 12 "Інформація про штатних працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" в розділі "Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора":

- професійний адміністратор зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців адміністратора, включаючи керівника юридичної особи;

- компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців структурного підрозділу з адміністрування пенсійних фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи.

2.1.3. У таблиці 12 "Інформація про штатних працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" в розділі "Кількість працівників структурного підрозділу" одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного пенсійного фонду, зазначає інформацію про кількість працівників структурного підрозділу з адміністрування пенсійних фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи.

2.1.4. У таблиці 12 "Інформація про штатних працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" в розділі "Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора" одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного пенсійного фонду, зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців структурного підрозділу з адміністрування пенсійних фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи.

2.1.5. У таблиці 12 "Інформація про штатних працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" в розділах "Кількість працівників у підрозділах, що провадять адміністрування" та "Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора" професійний адміністратор, компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, та одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного пенсійного фонду, зазначають інформацію про працівників своїх відокремлених структурних підрозділів, які знаходяться поза місцем розташування зазначених юридичних осіб (відділення, філії, представництва) та надають послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

2.1.6. У таблиці 14 "Інформація про керівництво Адміністратора" в розділі "П. І. Б. осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори" зазначається інформація про всіх осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори, включаючи керівника юридичної особи.

2.1.7. У таблиці 15 "Інформація про засновників адміністратора" в розділі "Частка в статутному фонді адміністратора" зазначається інформація про розмір фактично сплаченої частки кожного із засновників у статутному фонді адміністратора.

2.1.8. У таблиці 16 "Інформація про статутний капітал адміністратора" в розділі "Зареєстрований розмір статутного фонду" зазначається інформація про розмір зареєстрованого статутного фонду Адміністратора в гривнях.

2.1.9. У таблиці 17 "Інформація про власний капітал адміністратора" в розділі "Розмір власного капіталу (грн.)" зазначається інформація про розмір власного капіталу Адміністратора станом на останній день звітного періоду.

3. Особливості складання звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

3.1. Форма НПФ-1.

3.1.1. У Формі НПФ-1 зазначається інформація про загальні відомості про недержавний пенсійний фонд станом на останній день звітного періоду.

3.1.2. У таблиці 10.1. "Інформація про пов'язаних осіб пенсійного фонду - засновників пенсійного фонду" зазначається інформація про кожного із засновників пенсійного фонду, юридичних або фізичних осіб, залежно від виду фонду.

3.1.3. У таблиці 10.2. "Інформація про юридичних осіб, у яких пов'язані особи пенсійного фонду беруть участь" зазначається інформація про юридичних осіб, за якими кожен із засновників пенсійного фонду, членів ради пенсійного фонду та членів сім'ї кожного члена ради пенсійного фонду здійснюють контроль.

3.1.4. У таблиці 10.3. "Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) пенсійного фонду" зазначається інформація про юридичних та фізичних осіб, які здійснюють контроль за засновниками пенсійного фонду (юридичними особами).

3.2. Форма НПФ-2.

3.2.1. Форма НПФ - 2 обов'язково підписується керівником адміністратора недержавного пенсійного фонду.

3.2.2. У колонці 3 "Дані на початок звітного кварталу" дані для I кварталу 1-го року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року, а для наступних кварталів - даним на кінець попереднього звітного кварталу.

3.2.3. У колонці 5 "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані, які розраховуються для кожного рядка за формулою: дані колонки 3 плюс дані колонки 4.

3.2.4. У розділі I "Надходження до фонду" зазначаються дані про зараховані на індивідуальні пенсійні рахунки учасників суми пенсійних внесків, фактично отримані пенсійним фондом у звітному періоді, та суми переведених з інших фінансових установ коштів фізичної особи.

3.2.5. Значення рядка 010 для кожної колонки розраховується як сума рядків 011,012, 013.

3.2.6. Значення рядка 020 для кожної колонки розраховується як сума рядків 021,022, 023.

3.2.7. Значення рядка 030 для кожної колонки розраховується як сума рядків 031,032, 033.

3.2.8. Значення рядка 040 для кожної колонки розраховується як сума рядків 010,020, 030.

3.2.9. Значення рядка 050 для кожної колонки розраховується як сума рядків 051, 052. При цьому в рядку 051 відображаються відсотки, що підлягають нарахуванню за звітний період, відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту). В рядку 052 відображаються відсотковий або дисконтний дохід з ощадних сертифікатів банку.

3.2.10. Дохід від фінансових інвестицій, отриманий у вигляді відсотків, визнається та відображається у формах спеціальної звітності про діяльність НПФ (подібно, як і у формах фінансової звітності) у тому звітному періоді, до якого він відноситься, виходячи з бази нарахування, ставки відсотка і строку утримання відповідних фінансових інвестицій.

3.2.11. Дохід від зростання вартості визнаються та відображаються у формах спеціальної звітності про діяльність НПФ (подібно, як і у формах фінансової звітності) у тому звітному періоді, у якому було здійснено переоцінку або реалізацію фінансової інвестиції.

3.2.12. Значення рядка 060 для кожної колонки розраховується як сума рядків 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071. При цьому значення рядка 067 для кожної колонки розраховується як сума рядків 0671, 0672.

3.2.13. При отриманні НПФ у звітному періоді доходів у вигляді не пасивних доходів від операцій з активами НПФ у рядку 071 відображається сума отриманого доходу від реалізації або кінцевий фінансовий результат реалізації фінансових інвестицій, з відокремленням пасивних доходів, отриманих від інших активів, не заборонених законодавством України (з розбивкою за видами активів), які також зазначаються в рядку 071. Крім цього, у рядку 071 зазначаються дані про дохід від коштів, розміщених на поточному рахунку пенсійного фонду, станом на останній день звітного періоду.

3.2.14. Значення рядка 080 для кожної колонки розраховується як сума рядків 050, 060.

3.3. Форма НПФ-3.

3.3.1. Форма НПФ-3 обов'язково підписується керівником адміністратора пенсійного фонду.

3.3.2. У формі НПФ-3 зазначаються дані про обсяги інвестицій пенсійного фонду в розрізі напрямків інвестування без врахування отриманих доходів за здійсненими інвестиціями відповідно до інвестиційної декларації пенсійного фонду, а також дані про виконані зобов'язання перед учасниками та розмір витрат, відшкодування яких здійснено за рахунок пенсійних активів.

3.3.3. У колонці 3 відображаються дані для I кварталу 1-го року діяльності, які дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року, а для наступних кварталів - даним на кінець попереднього звітного кварталу.

3.3.4. У колонці 5 відображаються дані, які розраховуються для кожного рядка за формулою: дані колонки 3 плюс дані колонки 4, крім даних, що відображаються в рядках 010 - 120, 190, 200, 300, в яких вказуються дані станом на останню дату звітного періоду. При цьому значення колонки 5 можуть не дорівнювати сумі значень колонок 3 та 4.

3.3.5. Значення рядка 010 для кожної колонки включає як складову частину суму рядків 011, 012.

3.3.6. Значення рядка 020 для кожної колонки включає як складову частину значення рядка 021.

3.3.7. Значення рядка 030 для кожної колонки включає як складову частину значення рядка 031.

3.3.8. Значення рядка 040 для кожної колонки включає як складову частину значення рядка 041.

3.3.9. Значення рядка 070 для кожної колонки розраховується за формулою: сума рядків 071, 072.

3.3.10. Значення рядка 080 для кожної колонки включає як складову частину значення рядка 081.

3.3.11. У рядку 110, окремо від інших активів, зазначаються дані про розмір коштів, які обліковуються на поточному рахунку пенсійного фонду, з обов'язковим зазначенням випадку, якщо пенсійні внески, що надійшли на рахунок фонду не були інвестовані протягом двох тижнів, із наданням пояснень щодо прострочення терміну інвестування.

При цьому, в окремому пояснювальному листі, який подається разом із звітністю про діяльність недержавного пенсійного фонду, вказується дата надходження таких коштів та дата закінчення кінцевого терміну, протягом якого ці кошти повинні були інвестовані.

3.3.12. Значення рядка 120 для кожної колонки розраховується за формулою: сума рядків 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 100, 110.

3.3.13. В рядках 130 - 154, 200 зазначаються дані про здійснені пенсійні виплати учасникам фонду, включаючи нараховані суми податку на доходи фізичних осіб. У рядках 160 - 190 зазначаються дані про кошти учасників, перераховані до інших фінансових установ, без урахування сум витрат на переведення таких коштів.

3.3.14. Значення рядка 130 для кожної колонки розраховується як сума рядків 140, 150. При цьому значення рядка 140 для кожної колонки розраховується за формулою: сума рядків 141, 142, 143, а значення рядка 150 для кожної колонки розраховується за формулою: сума рядків 151, 152, 153, 154.

3.3.15. Значення рядка 160 для кожної колонки розраховується за формулою: сума рядків 161, 162, 163. При цьому значення рядка 1611 є складовою частиною рядка 161.

3.3.16. Значення рядка 170 для кожної колонки розраховується за формулою: сума рядків 171, 172, 173, 174. При цьому значення рядка 1731 є складовою частиною рядка 173.

3.3.17. Значення рядка 180 для кожної колонки розраховується за формулою: сума рядків 181, 182. При цьому значення рядка 1821 є складовою частиною рядка 182.

3.3.18. У рядку 190 вказуються суми простроченої заборгованості адміністратора по перерахуванню пенсійних коштів до іншої фінансової установи: в колонці 4 станом за звітний квартал, у колонці 5 станом на останній день звітного періоду.

3.3.19. У рядку 200 вказуються суми простроченої заборгованості адміністратора з нарахованих, але не здійснених пенсійних виплат: в колонці 4 станом за звітний квартал, в колонці 5 станом на останній день звітного періоду.

3.3.20. Значення рядка 210 для кожної колонки розраховується за формулою: сума рядків 130, 160, 170, 180.

3.3.21. У рядках 220 - 290 вказуються нараховані та фактично сплачені у звітному кварталі суми витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів.

3.3.22. Значення суми рядків 221, 222, 223 є складовою частиною рядка 220. При цьому значення рядка 220 у колонці 5 у річній звітності з недержавного пенсійного забезпечення не повинно перевищувати граничні тарифи на оплату послуг з адміністрування відкритого, корпоративного та професійного пенсійних фондів відповідно, встановлені Держфінпослуг.

3.3.23. Значення рядка 230 зазначається тільки для корпоративного пенсійного фонду, заснованого одноосібним засновником, який самостійно здійснює адміністрування такого фонду на підставі отриманої ліцензії з адміністрування пенсійних фондів відповідно до вимог законодавства з недержавного пенсійного забезпечення.

3.3.24. Значення рядка 240 зазначається без врахування значення рядка 270. При цьому значення рядка 240 у колонці 5 у річній звітності з недержавного пенсійного забезпечення не повинно перевищувати граничні тарифи на оплату послуг з управління активами відкритого, корпоративного та професійного пенсійних фондів відповідно, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.3.25. Значення рядка 250 у колонці 5 у річній звітності з недержавного пенсійного забезпечення не повинно перевищувати граничні тарифи на оплату послуг зберігача відкритого, корпоративного та професійного пенсійних фондів відповідно, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.3.26. Значення рядка 270 для кожної колонки розраховується як сума рядків 271, 272, 273.

3.3.27. Значення рядка 290 для кожної колонки розраховується як сума рядків 220 або 230, 240, 250, 260, 270, 280.

3.3.28. Значення рядка 300 для кожної колонки розраховується як сума рядків 120, 210, 290.

3.4. Форма НПФ-4.

3.4.1. У формі НПФ-4 зазначається інформація про кількісні показники щодо укладених пенсійних контрактів та договорів про пенсійні виплати.

3.4.2. Форма НПФ-4 обов'язково підписується керівником адміністратора недержавного пенсійного фонду.

3.4.3. У колонці 3 "Дані на початок звітного кварталу" дані для I кварталу діяльності 1-го року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року, а для наступних кварталів - даним на кінець попереднього звітного кварталу.

3.4.4. У колонці 8 "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані, які розраховуються для кожного рядка за формулою: дані колонки 3 плюс дані колонки 7.

3.4.5. У колонці 9 "Приріст за звітний квартал (%)" для I кварталу 1 року діяльності недержавного пенсійного фонду не визначається. Для наступних звітних кварталів значення приросту за звітний квартал розраховується за формулою: різниця даних на кінець кварталу і даних на початок кварталу поділена на дані на початок кварталу та помножена на 100 відсотків.

3.4.6. В колонці 10 "Загальний приріст наростаючим підсумком з початку звітного року (%)" для I кварталу 1 року діяльності недержавного пенсійного фонду не визначається. Для наступних звітних кварталів значення загального приросту наростаючим підсумком з початку звітного року розраховується за формулою: різниця даних на кінець кварталу і даних на кінець I кварталу першого року діяльності поділена на дані на кінець I кварталу першого року діяльності та помножена на 100 відсотків.

3.4.7. Значення рядка 010 для колонок 3, 7, 8 розраховується за формулою: сума рядків 011, 012 та відображає загальну кількість укладених пенсійних контрактів, не включаючи внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників. При цьому значення рядка 011 для колонки 3, 7, 8 розраховується за формулою: сума рядків 0111, 0112, 0113, а значення рядка 012 для колонки 3, 7, 8 розраховується за формулою: сума рядків 0121, 0122, 0123. Значення рядків 010, 011, 012, 0111, 0112, 0113, 0121, 0122, 0123 для колонок 9, 10 розраховується за формулами, наведеними в пунктах 3.4.5. і 3.4.6 відповідно.

3.4.8. У рядку 020 колонках 3, 7, 8 зазначаються дані про кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі пенсійного контракту, включаючи внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників, або договору про виплату пенсії на визначений строк. Значення рядка 020 для колонок 9, 10 розраховується за формулами, наведеними в пунктах 3.4.5 і 3.4.6 відповідно.

3.4.9. Для рядків 010 - 020 значення колонки 8 можуть не дорівнювати сумі значень колонок 3, 7 рядків 010 - 020.

3.4.10. Значення рядка 030 для колонки 7 розраховується за формулою: сума рядків 031, 032 та відображає загальну кількість фактично сплачених пенсійних контрактів (у тому числі і тих, що були укладені у звітному кварталі) станом на останній день звітного кварталу. При цьому значення рядка 032 для колонки 7 розраховується за формулою: сума рядків 0321, 0322, 0323. В рядку 031 до фізичних осіб належать:

- учасники, які є вкладниками;

- треті особи (подружжя, діти, батьки), які сплачують пенсійні внески на користь учасників;

- фізичні особи-підприємці.

Значення рядків 030, 031, 032, 0321, 0322, 0323 для колонок 3, 8, 9, 10 не заповнюються.

3.4.11. У рядку 040 колонки 7 зазначаються дані про кількість учасників (у тому числі й тих, на користь яких у звітному кварталі були укладені пенсійні контракти), на користь яких фактично сплачено пенсійні внески станом на останній день звітного кварталу. При цьому:

- якщо на користь учасника пенсійного фонду укладено декілька пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів були сплачені пенсійні внески;

- якщо пенсійні внески були сплачені за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь одного учасника пенсійного фонду, інформація про такого учасника заноситься до зазначених даних тільки один раз.

Значення рядка 040 для колонок 3, 8, 9, 10 не заповнюються.

3.4.12. Значення рядка 050 для колонок 3, 7, 8 розраховується за формулою: сума рядків 051, 052. При цьому значення рядка 052 для колонок 3, 7, 8 розраховується за формулою: сума рядків 0521, 0522, 0523. У рядку 051 до фізичних осіб належать:

- учасники, які є вкладниками;

- треті особи (подружжя, діти, батьки), які сплачують пенсійні внески на користь учасників;

- фізичні особи-підприємці.

У рядках 050, 051, 052, 0521, 0522, 0523 колонки 7 зазначаються дані про кількість пенсійних контрактів, за якими від вкладника протягом звітного кварталу надійшов будь-який документ щодо припинення сплати внесків або внесення вкладником відповідних змін до пенсійного контракту.

У рядках 050, 051, 052, 0521, 0522, 0523 колонки 8 зазначаються дані про загальну кількість пенсійних контрактів, за якими припинено сплату внесків на підставі будь-якого документа від вкладника щодо припинення сплати внесків або внесення відповідних змін до пенсійного контракту станом на останній день звітного періоду.

При цьому значення колонки 8 рядків 050, 051, 052, 0521, 0522, 0523 можуть не дорівнювати сумі значень колонок 3, 7 рядків 050, 051, 052, 0521, 0522, 0523.

Значення рядків 050, 051, 052, 0521, 0522, 0523 для колонок 9, 10 розраховується за формулами, наведеними в пунктах 3.4.5. і 3.4.6 відповідно.

3.4.13. У рядку 060 колонки 3, 7, 8 зазначаються дані про кількість достроково розірваних пенсійних контрактів, не включаючи внесення змін до контракту, укладеного на користь декількох учасників, у частині його часткового розірвання по окремим учасникам.

Значення рядка 060 для колонок 9, 10 розраховується за формулами, наведеними в пунктах 3.4.5. і 3.4.6 відповідно.

3.4.14. У рядку 070 колонки 3, 7, 8 зазначаються дані про кількість учасників за пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість по пенсійних внесках. При цьому в рядку 070 колонки 7 зазначаються дані про кількість учасників за пенсійними контрактами, за якими виникла прострочена заборгованість у звітному періоді, а в колонці 8 цього рядка зазначаються дані про кількість учасників за пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість станом на останній день звітного періоду. При цьому значення колонки 8 рядка 70 може не дорівнювати сумі значень колонок 3,7 рядка 070.

Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша ніж квартал, прострочена заборгованість за такими учасниками відображається починаючи з того звітного кварталу, у якому виникла така заборгованість.

3.4.15. Значення рядка 080 для колонок 3, 7, 8 розраховується за формулою: сума рядків 081, 082, 083, 084. При цьому складовою частиною значення рядка 083 для колонок 3, 7, 8 є сума рядків 0831, 0832. У рядку 0831, 0832 для відкритого або професійного пенсійного фонду зазначається інформація про роботодавців-платників відповідно до визначень цих Рекомендацій, а також інформація про засновників таких фондів юридичних та/або фізичних осіб-підприємців, які сплачують пенсійні внески на користь своїх працівників за укладеними пенсійними контрактами.

Значення рядка 080 для колонок 9, 10 розраховується за формулами, наведеними в пунктах 3.4.5. і 3.4.6 відповідно.

3.4.16. В рядку 090 в колонках 3, 7, 8 зазначаються дані про кількість діючих пенсійних контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків відповідно до умов укладених контрактів. У разі укладення пенсійного контракту на користь кількох учасників, інформація про такий контракт включається до даного рядка тільки якщо не залишилося жодного учасника, на користь якого вкладник продовжує сплачувати пенсійні внески.

Значення рядка 090 для колонок 9, 10 розраховується за формулами, наведеними в пунктах 3.4.5. і 3.4.6 відповідно.

3.4.17. Значення рядка 100 для колонок 3, 7, 8 розраховується як сума рядків 101, 102, 103. Значення рядків 100, 101, 102, 103 для колонок 9, 10 розраховується за формулами, наведеними в пунктах 3.4.5. і 3.4.6 відповідно.

При цьому, у рядку 101 зазначається інформація про учасників, які уклали договір про виплату пенсії на визначений строк від 10 до 15 років включно; у рядку 102 зазначається інформація про учасників, які уклали договір про виплату пенсії на визначений строк від 15 до 20 років включно; у рядку 103 зазначається інформація про учасників, які уклали договір про виплату пенсії на визначений строк більше 20 років.

3.4.18. Значення рядка 110 для колонок 3, 7, 8 розраховується як сума рядків 111, 112, 113, 114. Значення рядків 110, 111, 112, 113, 114 для колонок 9, 10 розраховується за формулами, наведеними в пунктах 3.4.5 і 3.4.6 відповідно.

3.5. Форма НПФ-5.

3.5.1. У формі НПФ-5 зазначається інформація про кількісні та грошові показники реалізації пенсійної схеми.

3.5.2. Форма НПФ-5 обов'язково підписується керівником адміністратора недержавного пенсійного фонду.

3.5.3. Якщо пенсійний фонд використовує декілька пенсійних схем, то для кожної пенсійної схеми заповнюється окрема форма НПФ-5, у якій обов'язково зазначається номер та повна назва пенсійної схеми.

3.5.4. У колонці "Дані на початок звітного кварталу" дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року, а для наступних кварталів - даним на кінець попереднього звітного кварталу.

3.5.5. У колонці "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані, які розраховуються для кожного рядка за формулою: дані колонки "Дані на початок звітного кварталу" плюс дані колонки "Всього за звітний квартал", крім рядків, особливості заповнення яких встановлено п. 3.5. цих Рекомендацій.

3.5.6. Значення рядка 010 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" розраховується за формулою: сума рядків 011, 012. При цьому значення рядка 012 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" розраховується за формулою: сума рядків 0121, 0122, 0123 та відображає загальну кількість укладених пенсійних контрактів, не включаючи внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників. У рядку 011 до фізичних осіб належать:

- учасники, які є вкладниками;

- треті особи (подружжя, діти, батьки), які сплачують пенсійні внески на користь учасників;

- фізичні особи-підприємці.

3.5.7. У рядку 020 колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі пенсійного контракту (включаючи внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників) або договору про виплату пенсії на визначений строк. У разі внесення змін до пенсійного контракту з метою зміни пенсійної схеми інформація про такого учасника відображається у звіті за формою НПФ-5 про відповідну пенсійну схему, обрану учасником.

Для рядків 010 - 020 значення колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" можуть не дорівнювати сумі значень колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал" рядків 010 - 020.

3.5.8. Значення рядка 030 для колонки "Всього за звітний квартал" розраховується за формулою: сума рядків 031, 032 та відображає загальну кількість фактично сплачених пенсійних контрактів, укладених за даною пенсійною схемою (у тому числі і тих, що були укладені у звітному кварталі), станом на останній день звітного кварталу. При цьому значення рядка 032 для колонки "Всього за звітний квартал" розраховується за формулою: сума рядків 0321, 0322, 0323. У рядку 031 до фізичних осіб належать:

- учасники, які є вкладниками;

- треті особи (подружжя, діти, батьки), які сплачують пенсійні внески на користь учасників;

- фізичні особи-підприємці.

Значення рядків 030, 031, 032, 0321, 0322, 0323 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" не заповнюються.

3.5.9. У рядку 040 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких фактично сплачено пенсійні внески, за пенсійними контрактами, укладеними за відповідною пенсійною схемою (у тому числі і тих, що були укладені у звітному кварталі) станом на останній день звітного кварталу. При цьому:

- якщо на користь учасника пенсійного фонду укладено декілька пенсійних контрактів за відповідною пенсійною схемою, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним з цих контрактів були сплачені пенсійні внески;

- якщо пенсійні внески були сплачені за декількома пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою, укладеними на користь одного учасника пенсійного фонду, інформація про такого учасника заноситься до зазначених даних тільки один раз.

Значення рядка 040 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" не заповнюються.

3.5.10. У рядку 050 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про кількість пенсійних контрактів за відповідною пенсійною схемою, за якими існує прострочена заборгованість по пенсійним внескам, включаючи пенсійні контракти, укладені на користь декількох учасників, за якими існує заборгованість за одним або декількома учасниками. При цьому в рядку 050 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про кількість пенсійних контрактів за відповідною пенсійною схемою, за якими виникла прострочена заборгованість у звітному кварталі, а колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про кількість пенсійних контрактів за відповідною пенсійною схемою, за якими існує прострочена заборгованість станом на останній день звітного періоду.

Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша ніж квартал, прострочена заборгованість за такими пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою відображається починаючи з того звітного кварталу, у якому виникла така заборгованість.

3.5.11. Значення рядка 060 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" розраховується за формулою: сума рядків 061, 062. При цьому значення рядка 062 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" розраховується за формулою: сума рядків 0621, 0622, 0623. У рядку 061 до фізичних осіб належать:

- учасники, які є вкладниками;

- треті особи (подружжя, діти, батьки), які сплачують пенсійні внески на користь учасників;

- фізичні особи-підприємці.

У рядках 060, 061, 062, 0621, 0622, 0623 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про кількість пенсійних контрактів за відповідною пенсійною схемою, за якими протягом звітного кварталу від вкладника надійшов будь-який документ щодо припинення сплати внесків або внесення вкладником відповідних змін до пенсійного контракту за відповідною пенсійною схемою.

У рядках 060, 061, 062, 0621, 0622, 0623 колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про загальну кількість пенсійних контрактів за відповідною пенсійною схемою, за якими припинено сплату внесків на підставі будь-якого документа від вкладника щодо припинення сплати внесків або внесення вкладником відповідних змін до пенсійного контракту станом на останній день звітного кварталу.

При цьому значення колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" рядків 060, 061, 062, 0621, 0622, 0623 можуть не дорівнювати сумі значень колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал" рядків 060, 061, 062, 0621, 0622, 0623.

3.5.12. У рядку 070 колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про кількість достроково розірваних пенсійних контрактів за відповідною пенсійною схемою, не включаючи внесення змін до контракту, укладеного на користь декількох учасників, у частині його часткового розірвання по окремим учасникам.

3.5.13. Значення рядка 080 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" розраховується за формулою: сума рядків 081, 082, 083, 086. При цьому складовою частиною значення рядка 083 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" є сума рядків 084, 085. У рядку 084, 085 для відкритого та/або професійного пенсійного фонду зазначається інформація про роботодавців-платників відповідно до визначень цих Рекомендацій, а також інформація про засновників відкритого або професійного пенсійного фондів юридичних та/або фізичних осіб-підприємців, які сплачують пенсійні внески на користь своїх працівників за пенсійними контрактами, укладеними за відповідною пенсійною схемою.

3.5.14. У рядку 090 в колонках "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про кількість діючих пенсійних контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків відповідно до умов укладених контрактів. У разі укладення пенсійного контракту на користь кількох учасників, інформація про такий контракт включається до даного рядку тільки якщо не залишилося жодного учасника, на користь якого вкладник продовжує сплачувати пенсійні внески.

3.5.15. Значення рядка 100 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" дорівнюють відповідним значенням рядка 101 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" і розраховується за формулою: сума рядків 1011, 1012, 1013.

У рядках 100, 101, 1011, 1012, 1013 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про кількість вкладників-юридичних осіб, якими укладено пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою у звітному періоді.

У рядках 100, 101, 1011, 1012, 1013 колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про загальну кількість вкладників-юридичних осіб, якими укладено пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою станом на останній день звітного періоду.

При цьому значення колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" рядків 100, 101, 1011, 1012, 1013 можуть не дорівнювати сумі значень колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал" рядків 100, 101, 1011, 1012, 1013.

У рядках 100, 101, 1011, 1012, 1013 для відкритого, корпоративного та професійного пенсійного фонду до вкладників-юридичних осіб за пенсійною схемою належать:

- роботодавці-платники відповідно до визначень цих Рекомендацій, які сплачують пенсійні внески на користь своїх працівників за пенсійними контрактами, укладеними за відповідною пенсійною схемою;

- засновники відкритого, корпоративного та професійного пенсійного фондів юридичні та/або фізичні особи-підприємці, які сплачують пенсійні внески на користь своїх працівників за пенсійними контрактами, укладеними за відповідною пенсійною схемою;

- фізичні особи-підприємці, які сплачують пенсійні внески до відкритого або професійного пенсійних фондів на користь своїх працівників за пенсійними контрактами, укладеними за відповідною пенсійною схемою.

3.5.16. Значення рядка 110 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" розраховується як сума рядків 111, 112, 113.

У рядках 110, 111, 112, 113 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про кількість вкладників-фізичних осіб, які уклали пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою у звітному періоді.

У рядках 110, 111, 112, 113 колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про загальну кількість вкладників-фізичних осіб, які уклали пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою станом на останній день звітного кварталу.

При цьому значення колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" рядків 100, 101, 1011, 1012, 1013 можуть не дорівнювати сумі значень колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал" рядків 100, 101, 1011, 1012, 1013.

3.5.17. Значення рядка 120 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" розраховується як сума рядків 121, 122, 123.

У рядках 120, 121, 122, 123 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про кількість учасників, у яких діяли (або діють) пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою і які уклали договір про виплату пенсії на визначений строк у звітному періоді.

У рядках 120, 121, 122, 123 колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані станом на останній день звітного кварталу про загальну кількість учасників, у яких діяли (або діють) пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою і які уклали договір про виплату пенсії на визначений строк.

При цьому значення колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" рядків 120, 121, 122, 123 можуть не дорівнювати сумі значень колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал" рядків 120, 121, 122, 123.

3.5.18. У рядку 130 колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про кількість учасників (або їх спадкоємців), у яких діяли (або діють) пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою і які отримали пенсійну виплату одноразово.

3.5.19. У рядку 140 колонки "Дані на початок періоду", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про кількість пенсійних контрактів за відповідною пенсійною схемою, укладених на користь учасників, у яких виникли підстави для отримання пенсійних виплат і за якими існує прострочена заборгованість за виплатами.

При цьому в рядку 140 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про кількість пенсійних контрактів за відповідною пенсійною схемою, за якими виникла прострочена заборгованість у звітному кварталі, а колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про кількість пенсійних контрактів за відповідною пенсійною схемою, за якими існує прострочена заборгованість станом на останній день звітного періоду.

3.5.20. Значення рядка 150 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" розраховується як сума рядків 151, 152. При цьому значення рядка 151 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" розраховується за формулою: сума рядків 1511, 1512, 1513, а значення рядка 152 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" розраховується за формулою: сума рядків 1521, 1522, 1524.

У рядках 150, 151, 1511, 1512, 1513, 152, 1521, 1522, 1524 зазначаються дані про суми фактично здійснених пенсійних внесків за пенсійними контрактами, укладеними за відповідною пенсійною схемою.

3.5.21. Значення рядка 160 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" розраховується як сума рядків 161, 162.

У рядках 160, 161, 162 зазначаються дані про здійснені пенсійні виплати (включаючи нараховані суми податку на доходи фізичних осіб) учасникам, у яких діяли (або діють) пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою і у яких виникли підстави для отримання пенсійних виплат.

3.5.22. У рядку 170 колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про суму простроченої заборгованості по пенсійним внескам за пенсійними контрактами, укладеними за відповідною пенсійною схемою, включаючи пенсійні контракти, укладені на користь декількох учасників, за якими існує заборгованість за одним або декількома учасниками. При цьому в рядку 170 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про суму внесків за пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою, за якими виникла прострочена заборгованість у звітному кварталі, а в колонці "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про суму простроченої заборгованості по внескам за пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою станом на останній день звітного періоду.

Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша ніж квартал, прострочена заборгованість за такими пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою відображається починаючи з того звітного кварталу, у якому виникла така заборгованість.

При цьому значення колонок "Наростаючим підсумком з початку звітного року" рядка 170 може не дорівнювати сумі значень колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал" рядка 170.

3.5.23. У рядку 180 колонки "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про суму простроченої заборгованості за виплатами учасникам пенсійного фонду (або їх спадкоємцям), у яких діяли (або діють) пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою, укладені на користь учасників, у яких виникли підстави для отримання пенсійних виплат. При цьому в рядку 180 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про суму простроченої заборгованості, яка виникла у звітному кварталі, а в рядку 18 колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про суму простроченої заборгованості за виплатами станом на останній день звітного періоду.

При цьому значення колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" рядка 180 може не дорівнювати сумі значень колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал" рядка 180.

Якщо періодичність сплати виплат більша ніж квартал, прострочена заборгованість за такими виплатами відображається починаючи з того звітного кварталу, у якому виникла така заборгованість.

3.5.24. У рядку 190 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про суми пенсійних внесків, які повинні надійти в наступному за звітним кварталі, визначені шляхом прогнозного розрахунку за вже укладеними пенсійними контрактами.

3.5.25. У рядку 200 колонок "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про суми коштів, необхідних для здійснення пенсійних виплат за укладеними договорами про виплату пенсії на визначений строк або на підставі поданих заяв учасників (або їх спадкоємців), у яких діяли (або діють) пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою, укладені на користь учасників.

3.5.26. Звіт про реалізацію пенсійних схем корпоративного пенсійного фонду заповнюється тільки для корпоративного та професійного пенсійних фондів. При цьому, кожний рядок звіту включає дані з розбивкою за всіма роботодавцями-платниками, засновниками або професійними об'єднаннями окремо.

3.5.27. У колонці "Дані на початок звітного кварталу" дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року, а для наступних кварталів - даним на кінець попереднього звітного кварталу.

3.5.28. У колонці "Співвідношення до загальної чисельності працюючих роботодавця-платника (%)" в частині "Кількості учасників за пенсійною схемою" зазначаються дані про співвідношення кількості учасників за відповідною пенсійною схемою до загальної чисельності працюючих роботодавця-платника, включаючи засновників корпоративного та професійного пенсійних фондів. Значення для кожного рядка розраховується за формулою: кількість учасників за пенсійною схемою розділити на загальну кількість працюючих роботодавця-платника і помножити на 100 %.

3.5.29. У колонці "Співвідношення до загальної чисельності працюючих роботодавця-платника (%)" в частині "Кількості вкладників-фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем-платником" зазначаються дані про співвідношення кількості вкладників-фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем-платником за відповідною пенсійною схемою до загальної чисельності працюючих роботодавця-платника, включаючи засновників корпоративного та професійного пенсійних фондів. Значення для кожного рядка розраховується за формулою: кількість вкладників-фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем-платником за пенсійною схемою розділити на загальну кількість працюючих роботодавця-платника і помножити на 100 %.

3.5.30. У рядку 210 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких роботодавцем, включаючи засновників корпоративного та професійного пенсійного фондів, були фактично сплачені пенсійні внески. При цьому, у колонці "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про учасників, на користь яких були укладені пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою у звітному періоді, а у колонці "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких роботодавцем, включаючи засновників корпоративного та професійного пенсійного фондів, були фактично сплачені пенсійні внески станом на останній день звітного періоду.

Значення рядка 210 колонки "Співвідношення до загальної чисельності працюючих роботодавця-платника (%)" в частині "Кількості вкладників-фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем-платником" не заповнюються.

3.5.31. У рядку 220 зазначаються дані про кількість вкладників-фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем-платником та фактично сплатили пенсійні внески на підставі укладених ними контрактів за відповідною пенсійною схемою. При цьому в колонці "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про вкладників-фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем-платником та уклали пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою про сплату внесків на свою користь у звітному періоді.

Значення рядка 220 колонки "Співвідношення до загальної чисельності працюючих роботодавця-платника (%)" в частині "Кількості учасників за пенсійною схемою" не заповнюється.

3.5.32. Значення рядка 230 колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року", "Співвідношення до загальної чисельності працюючих роботодавця-платника (%)" в частині "Кількості учасників за пенсійною схемою" розраховується за формулою: сума рядків 231, 232.

У рядках 230, 231, 232 зазначаються дані про суми пенсійних виплат, які були здійснені учасникам, у яких діяли (або діють) пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою і виникли підстави для отримання пенсійних виплат.

Значення рядків 230, 231, 232 колонки "Співвідношення до загальної чисельності працюючих роботодавця-платника (%)" в частині "Кількості вкладників-фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем-платником" не заповнюються.

3.5.33. Значення рядка 240 для колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" розраховується за формулою: сума рядків 241, 242.

У рядках 240, 241, 242 зазначаються дані про зараховані на індивідуальні пенсійні рахунки учасників суми пенсійних внесків, фактично отримані пенсійним фондом у звітному періоді за відповідною пенсійною схемою.

Значення рядків 240, 241, 242 колонки "Співвідношення до загальної чисельності працюючих роботодавця-платника (%)" в частині "Кількості учасників за пенсійною схемою" та "Кількості вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових відносинах із роботодавцем-платником" не заповнюються.

3.5.34. У рядку 250 колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про суми пенсійних виплат, які були здійснені учасникам, у яких діяли (або діють) пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою і виникли підстави для отримання пенсійних виплат.

Значення рядка 250 колонки "Співвідношення до загальної чисельності працюючих роботодавця-платника (%)" в частині "Кількості учасників за пенсійною схемою" та "Кількості вкладників-фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем-платником" не заповнюється.

3.5.35. У рядку 260 колонки "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про суму простроченої заборгованості за внесками за пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою, включаючи пенсійні контракти, укладені на користь декількох учасників, за якими існує заборгованість за одним або декількома учасниками. При цьому в рядку 260 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про суму внесків за пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою, за якими виникла прострочена заборгованість у звітному кварталі, а колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про суму простроченої заборгованості по внескам за пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою станом на останній день звітного кварталу.

Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша ніж квартал, прострочена заборгованість за такими пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою відображається починаючи з того звітного кварталу, у якому виникла така заборгованість.

При цьому значення колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" рядка 260 може не дорівнювати сумі значень колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал" рядка 260.

Значення рядків 260 колонки "Співвідношення до загальної чисельності працюючих роботодавця-платника (%)" в частині "Кількості учасників за пенсійною схемою" та "Кількості вкладників-фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем-платником" не заповнюються.

3.5.36. У рядку 270 колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал", "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про суму простроченої заборгованості за внесками вкладників-фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із засновником/роботодавцем-платником та уклали пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою на свою користь. При цьому в рядку 270 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про суму внесків за пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою, за якими виникла прострочена заборгованість у звітному кварталі, а колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" зазначаються дані про суму простроченої заборгованості за внесками за пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою станом на останній день звітного кварталу.

Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша ніж квартал, прострочена заборгованість за такими пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою відображається починаючи з того звітного кварталу, у якому виникла така заборгованість.

При цьому значення колонки "Наростаючим підсумком з початку звітного року" рядка 270 може не дорівнювати сумі значень колонок "Дані на початок звітного кварталу", "Всього за звітний квартал" рядка 270.

Значення рядків 270 колонки "Співвідношення до загальної чисельності працюючих роботодавця-платника (%)" в частині "Кількості учасників за пенсійною схемою" та "Кількості вкладників-фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем-платником" не заповнюються.

3.5.37. У рядку 290 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про суми пенсійних внесків, які повинні надійти в наступному за звітним кварталі, визначені шляхом прогнозного розрахунку за вже укладеними пенсійними контрактами.

3.5.38. У рядку 300 колонки "Всього за звітний квартал" зазначаються дані про суми коштів, необхідних для здійснення пенсійних виплат за укладеними договорами про виплату пенсії на визначений строк або на підставі поданих заяв учасників (або їх спадкоємців), у яких діяли (або діють) пенсійні контракти за відповідною пенсійною схемою, укладені на користь учасників.

3.6. Форма НПФ-6.

3.6.1. У формі НПФ-6 зазначається інформація про основні фінансові показники діяльності пенсійного фонду, які розраховуються на підставі даних бухгалтерського обліку пенсійного фонду та даних, наданих компанією з управління активами.

3.6.2. Надання інформації для заповнення форми НПФ-6 повинно бути передбачено договорами про управління активами пенсійного фонду та адміністрування, а також обліковою політикою пенсійного фонду.

3.6.3. Форма НПФ-6 обов'язково підписується керівником адміністратора пенсійного фонду та компанії з управління активами пенсійного фонду.

3.6.4. Методика розрахунку коефіцієнта стійкості, коефіцієнта надійності, коефіцієнта платоспроможності та коефіцієнта рентабельності пенсійних активів визначена в Положенні.

3.6.5. Розрахунок коефіцієнта стійкості пенсійного фонду (Кс) здійснюється за наступною формулою:

 

3.6.6. Розрахунок коефіцієнта надійності пенсійного фонду (Кн) здійснюється за наступною формулою:

 

3.6.7. Розрахунок коефіцієнта платоспроможності (Кп) здійснюється за наступною формулою:

 

3.6.8. Розрахунок коефіцієнта рентабельності (Кр) здійснюється за наступною формулою:

 

3.7. Форма НПФ-7.

3.7.1. У формі НПФ-7 зазначається інформація про склад та структуру активів пенсійного фонду станом на останній день звітного періоду.

3.7.2. Форма НПФ-7 обов'язково підписується керівником компанії з управління активами пенсійного фонду.

3.7.3. Надання інформації для заповнення форми НПФ-7 повинно бути передбачено договорами про управління активами пенсійного фонду та адміністрування, а також обліковою політикою пенсійного фонду.

3.7.4. У таблиці 3 "Грошові кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банку" в розділі "Сума грошових коштів (грн.)" зазначаються окремо дані про розмір коштів, розміщених на депозитах у банківських установах, та розмір відсотків, що підлягають нарахуванню за звітний період, відповідно до умов договору банківського вкладу (у наступному рядку з приміткою "нараховані відсотки").

3.7.5. У таблиці 3 "Грошові кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банку" в рядку "Усього" зазначаються окремо дані про загальний розмір коштів, розміщених на депозитах у банківських установах, і розмір відсотків, що підлягають нарахуванню за звітний період, відповідно до умов договору банківського вкладу (у наступному рядку з приміткою "Усього нарахованих відсотків").

У розділі 5 "Перелік інших інвестицій" зазначаються дані про інші об'єкти інвестування активів пенсійного фонду, які не увійшли до попередніх розділів. Окремим рядком зазначаються дані про розмір коштів, які обліковуються на поточному рахунку пенсійного фонду з обов'язковим зазначенням випадку, якщо пенсійні внески, що надійшли на рахунок НПФ, не були інвестовані протягом двох тижнів із наданням пояснень причин такого прострочення терміну інвестування.

3.8. Форма НПФ-8.

3.8.1. Надання компанією з управління активами адміністратору НПФ форми НПФ-8 повинно бути передбачено договорами про управління активами НПФ та адміністрування, а також обліковою політикою НПФ.

3.8.2. Форма НПФ-8 є обов'язковою для заповнення особою, що здійснює управління активами НПФ та складається нею відповідно до укладених і виконаних угод із цінними паперами українських емітентів, незалежно від способу укладення угоди з учасником торгів.

3.8.3. Форма НПФ-8 підписується керівником компанії з управління активами НПФ та відповідальною особою структурного підрозділу організатора торгівлі, до компетенції якого належить підготовка звітних документів щодо укладених угод, якими підтверджується факт укладення угод.

3.8.4. Компанія з управління активами має право надати адміністратору НПФ форму НПФ-8, підтверджену організатором торгівлі як за кожною укладеною угодою з цінними паперами українських емітентів, так і за сукупністю всіх угод із цінними паперами українських емітентів, що були здійснені протягом звітного періоду.

3.9. Форма НПФ-9.

3.9.1. У формі НПФ-9 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, отримані із системи персоніфікованого обліку з розбивкою за віковою категорією.

3.9.2. У рядках "до 25 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких до 25 років включно. У рядках "25 - 40 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких більше 25 і до 40 років включно. У рядках "40 - 55 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких більше 40 і до 55 років включно. У рядках "старше 55 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких перевищує 55 років.

3.9.3. Значення рядка 010 для кожної колонки розраховується за формулою: сума рядків 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018.

3.9.4. У колонці "Дані на початок звітного кварталу (осіб)" зазначається інформація про кількість учасників пенсійного фонду, на корись яких відкрито індивідуальний пенсійний рахунок станом на останній день попереднього звітного періоду, з розбивкою за віковою категорією. При цьому, дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року, а для наступних кварталів - даним на кінець попереднього звітного кварталу.

3.9.5. У колонці "Всього за звітний квартал (осіб)" зазначаються дані про кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі пенсійного контракту, станом на останній день звітного кварталу з розбивкою за віковою категорією.

3.9.6. У колонці "Дані на початок звітного кварталу (грн.)" відображаються суми пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду, станом на останній день попереднього звітного періоду з розбивкою за віковою категорією. При цьому, дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року, а для наступних кварталів - даним на кінець попереднього звітного кварталу.

3.9.7. В колонках "Пенсійні внески сплачуються (грн.)" зазначаються дані про розмір фактично сплачених на користь учасників пенсійних внесків протягом звітного кварталу з розбивкою за віковою категорією. При цьому, в колонці "Роботодавцем-платником" зазначаються дані про розмір пенсійних внесків, фактично сплачених будь-якими юридичними особами, включаючи роботодавців, засновників пенсійного фонду та професійні об'єднання або фізичною особою-підприємцем, на користь працівників у відкритому, корпоративному та професійному фондах.

У колонці "Сплату внесків припинено (грн.)" зазначаються дані станом на останній день звітного періоду кварталу про кількість учасників, у яких в системі персоніфікованого обліку залишається відкритий індивідуальний пенсійний рахунок, із розбивкою за віковою категорією, на користь яких сплата пенсійних внесків вкладником припинена на підставі поданого будь-якого документа щодо припинення сплати внесків, внесення вкладником відповідних змін до пенсійного контракту (в тому числі укладеного на користь декількох учасників) або якщо припинення сплати пенсійних внесків передбачено умовами пенсійного контракту, включаючи внесення змін до пенсійного контракту або на підставі іншого документа.

При цьому, якщо на користь учасника сплата внесків припинена за декількома контрактами, то інформація про такого учасника вноситься до даних форми звітності НПФ-9 тільки один раз відповідно його вікової категорії; якщо сплата внесків припинена на користь декількох учасників за одним пенсійним контрактом, то інформація вноситься до даних форми звітності НПФ-9 про кожного із таких учасників у розрізі його вікової категорії.

3.9.8. У колонці "Всього за звітний квартал (грн.)" зазначаються дані про суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду, станом на останній день звітного періоду з розбивкою за віковою категорією.

3.9.9. У колонці "Заборгованість по внесках (грн.)" зазначаються дані про розмір простроченої заборгованості з пенсійних внесків станом на останній день звітного кварталу з розбивкою за віковою категорією учасників.

3.9.10. У колонці "Дані на початок звітного кварталу (грн.)" зазначаються дані про загальну суму пенсійних виплат, які були здійснені учасникам пенсійного фонду станом на останній день звітного періоду з розбивкою за віковою категорією, включаючи. При цьому, дані для I кварталу 1-го року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року, а для наступних кварталів - даним на кінець попереднього звітного кварталу.

3.9.11. У колонці "Пенсійні виплати (грн.)" зазначаються дані про всі види пенсійних виплат, які були фактично зроблені протягом звітного кварталу з розбивкою за віковою категорією та видом пенсійної виплати. При цьому, в колонках "Одноразові пенсійні виплати" та "Пенсія на визначений строк" зазначаються дані про здійснені пенсійні виплати, включаючи нараховані суми податку на доходи фізичних осіб, в залежності від виду виплати, а в колонках "Перераховано пенсійних коштів до" зазначаються суми переведених до інших фінансових установ коштів учасника, без урахування сум витрат на переведення таких коштів.

3.9.12. У колонці "Перераховано пенсійних коштів до страховика" зазначаються розміри переведених коштів за договорами страхування довічного ануїтету та за договорами страхування ризику настання інвалідності та смерті учасника, а в колонці "Перераховано пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду" зазначаються дані про кошти, перераховані до іншого пенсійного фонду згідно з укладеним договором про виплату пенсії на визначений строк, а також дані про кошти, перераховані до іншого пенсійного фонду у випадку розірвання пенсійного контракту, в тому числі і внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників.

3.9.13. У колонці "Всього за звітний квартал (грн.)" зазначаються дані про сукупний розмір здійснених пенсійних виплат за звітний квартал та сум, переведених до інших фінансових установ коштів фізичної особи, з розбивкою за віковою категорією.

3.9.14. У колонці "Заборгованість за пенсійними виплатами (грн.)" зазначається інформація про розмір простроченої заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами станом на останній день звітного кварталу та коштами учасників, які мають бути переведеними до інших фінансових установ.

Член Комісії -
директор Департаменту нагляду за
установами недержавного
пенсійного забезпечення
А. А. Рибальченко


 


 

 
© 2007