Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які претендують на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду

 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

від 4 березня 2004 року N 130

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

5 травня 2004 р. за N 565/9164

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.11.2003 N 137, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.12.2003 за N 1164/8485, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Кваліфікаційний мінімум для осіб, які претендують на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду (додається).

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії

В. Суслов


 

Протокол засідання Комісії
від 4 березня 2004 р. N 49


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 4 березня 2004 р. N 130

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 травня 2004 р. за N 565/9164


КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ
для осіб, які претендують на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду

Тема 1. Недержавне пенсійне забезпечення в пенсійній системі України

1. Загальний огляд трирівневої пенсійної системи в Україні.

2. Система добровільного недержавного пенсійного забезпечення.

Тема 2. Основи цивільного законодавства

1. Загальні положення про юридичну особу. Непідприємницьке товариство.

2. Поняття і види правочинів.

3. Представництво: поняття та підстави.

4. Загальні положення про договір.

5. Зобов'язання: поняття, підстави виникнення, виконання, припинення.

6. Основи спадкового права.

Тема 3. Основні поняття щодо недержавних пенсійних фондів

1. Схема функціонування недержавного пенсійного фонду (НПФ).

2. Особливості НПФ як юридичної особи.

3. Засновники НПФ: поняття, загальні права та обов'язки.

4. Вкладники НПФ: поняття, загальні права та обов'язки.

5. Учасники НПФ: поняття, загальні права та обов'язки.

6. Види НПФ: характеристика, учасники та вкладники, засновники, особливості створення НПФ кожного виду.

7. Послуги, що надаються НПФ, та особи, які мають права їх надавати (адміністрування, управління активами, зберігання активів).

8. Пов'язані особи.

Тема 4. Збори засновників НПФ та Рада НПФ

1. Збори засновників НПФ: повноваження (компетенція), вимоги до порядку проведення.

2. Вимоги до порядку скликання та проведення зборів засновників НПФ.

3. Рада НПФ та її повноваження (компетенція).

4. Вимоги до складу ради НПФ та її членів.

5. Порядок формування та затвердження ради НПФ.

6. Припинення повноважень члена ради НПФ.

7. Засідання ради НПФ: вимоги до порядку скликання та проведення.

8. Взаємодія ради НПФ із засновниками НПФ та особами, які надають послуги НПФ.

Тема 5. Створення та припинення НПФ

1. Вимоги до змісту статуту (пенсійних схем) НПФ.

2. Особливості створення та реєстрації НПФ.

3. Внесення змін до статуту (пенсійних схем) НПФ.

4. Особливості реорганізації (злиття, приєднання) НПФ.

5. Особливості ліквідації НПФ.

Тема 6. Основи адміністрування НПФ

1. Особи, що можуть провадити діяльність з адміністрування пенсійних фондів, вимоги до них.

2. Функції адміністратора.

3. Вимоги щодо договору про адміністрування пенсійного фонду.

4. Оплата послуг з адміністрування НПФ.

5. Порядок визначення витрат одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду на адміністрування такого фонду.

6. Відповідальність адміністратора НПФ.

7. Тимчасове призначення адміністратора НПФ.

8. Адміністрування пенсійного фонду при ліквідації або реорганізації адміністратора пенсійного фонду.

Тема 7. Основи управління активами НПФ

1. Особи, що можуть здійснювати діяльність з управління активами НПФ.

2. Функції особи, що здійснює управління активами НПФ.

3. Обмеження діяльності осіб, що здійснюють управління активами НПФ.

4. Вимоги щодо договору про управління активами НПФ.

5. Винагорода за надання послуг з управління активами НПФ.

6. Відповідальність особи, що здійснює управління активами пенсійних фондів.

Тема 8. Основи обслуговування НПФ зберігачем

1. Особи, що можуть провадити діяльність з обслуговування пенсійних фондів зберігачем, вимоги до них.

2. Функції зберігача НПФ.

3. Вимоги до договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.

4. Оплата послуг зберігача НПФ.

5. Відповідальність зберігача НПФ.

Тема 9. Механізм функціонування НПФ

1. Встановлення відносин із вкладниками (учасниками) НПФ. Пенсійний контракт.

2. Надходження пенсійних внесків до НПФ.

3. Напрями використання пенсійних активів.

4. Інвестиційна декларація: правила підготовки, внесення змін до неї, процедура реєстрації інвестиційної декларації та змін до неї.

5. Інвестування активів НПФ. Вимоги до складу та структури активів НПФ.

6. Поняття пенсійної виплати та її види.

Тема 10. Фінансові аспекти діяльності НПФ

1. Порядок обчислення та обліку прибутку (збитку) НПФ та його розподілу між учасниками фонду.

2. Фінансові показники діяльності НПФ.

3. Методика розрахунку чистої вартості активів фонду.

4. Методика розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних внесків.

5. Витрати, пов'язані зі створенням та функціонуванням НПФ, джерела їх покриття.

Тема 11. Оприлюднення інформації та реклама НПФ

1. Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, про здійснювану НПФ діяльність із недержавного пенсійного забезпечення.

2. Конфіденційна інформація НПФ.

3. Періодичність та порядок опублікування інформації про здійснювану НПФ діяльність із недержавного пенсійного забезпечення.

4. Вимоги до рекламних матеріалів НПФ.

5. Порядок подання рекламних матеріалів на погодження до Держфінпослуг.

Тема 12. Оподаткування суб'єктів, пов'язаних із недержавним пенсійним забезпеченням через НПФ

1. Податковий статус НПФ. Неприбуткова організація і її ознаки.

2. Особливості оподаткування внесків фізичних осіб до НПФ.

3. Особливості оподаткування внесків вкладників-роботодавців до НПФ.

4. Оподаткування виплат пенсій (здійснення пенсійних виплат) з НПФ та їх доставки.

Тема 13. Державне регулювання і контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення

1. Основні напрями державного регулювання і контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

2. Система актів законодавства, які регулюють НПФ.

3. Компетенція Держфінпослуг щодо здійснення нагляду та контролю за суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення.

4. Компетенція ДКЦПФР щодо здійснення нагляду та контролю за суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення.

5. Положення законодавства про захист економічної конкуренції в контексті діяльності НПФ.

6. Державний контроль протидії "відмиванню" коштів, отриманих незаконним шляхом.

7. Податковий контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

8. Відповідальність за правопорушення у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

9. Порядок розгляду уповноваженими особами справ про правопорушення та застосування санкцій.

10. Оскарження постанов у справах про правопорушення у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

 

Член Комісії -
директор департаменту
нагляду за недержавними
пенсійними фондами
А. А. Рибальченко 
© 2007