Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які претендують на право здійснення функцій з адміністрування недержавних пенсійних фондів

 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

від 4 березня 2004 року N 129

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

5 травня 2004 р. за N 566/9165

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.11.2003 N 137, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.12.2003 за N 1164/8485, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Кваліфікаційний мінімум для осіб, які претендують на право здійснення функцій з адміністрування недержавних пенсійних фондів (додається).

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії

В. Суслов


 

Протокол засідання Комісії
від 4 березня 2004 р. N 49


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 4 березня 2004 р. N 129

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 травня 2004 р. за N 566/9165


КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ
для осіб, які претендують на право здійснення функцій з адміністрування недержавних пенсійних фондів

Тема 1. Недержавне пенсійне забезпечення в пенсійній системі України

1. Загальний огляд трирівневої пенсійної системи в Україні.

2. Система добровільного недержавного пенсійного забезпечення.

Тема 2. Основи цивільного законодавства

1. Загальні положення про юридичну особу. Непідприємницьке товариство.

2. Поняття і види правочинів.

3. Представництво: поняття та підстави.

4. Загальні положення про договір.

5. Зобов'язання: поняття, підстави виникнення, виконання, припинення.

6. Основи спадкового права.

Тема 3. Основні поняття щодо недержавних пенсійних фондів

1. Схема функціонування недержавного пенсійного фонду (НПФ).

2. Особливості НПФ як юридичної особи.

3. Засновники НПФ: поняття, загальні права та обов'язки.

4. Вкладники НПФ: поняття, загальні права та обов'язки.

5. Учасники НПФ: поняття, загальні права та обов'язки.

6. Види НПФ: характеристика, учасники та вкладники, засновники, особливості створення НПФ кожного виду.

7. Послуги, що надаються НПФ, та особи, які мають права їх надавати (адміністрування, управління активами, зберігання активів).

8. Пов'язані особи.

9. Пенсійні активи: поняття, порядок формування і використання.

Тема 4. Збори засновників НПФ та рада НПФ

1. Збори засновників НПФ: повноваження (компетенція), вимоги до порядку проведення.

2. Вимоги до порядку скликання та проведення зборів засновників НПФ.

3. Рада НПФ та її повноваження (компетенція).

4. Засідання ради НПФ: вимоги до порядку скликання та проведення.

5. Взаємодія адміністратора з радою НПФ та засновниками НПФ.

6. Забезпечення адміністратором діяльності ради НПФ та проведення зборів засновників НПФ.

Тема 5. Загальні положення про адміністрування НПФ

1. Особи, які можуть провадити діяльність з адміністрування пенсійних фондів.

2. Функції адміністратора.

3. Вимоги до професійного адміністратора.

4. Особливості провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду.

5. Особливості провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів компанією з управління активами.

6. Вимоги до договору про адміністрування пенсійного фонду, його істотні умови.

7. Оплата послуг з адміністрування НПФ.

8. Порядок визначення витрат одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду на адміністрування такого фонду.

9. Відповідальність адміністратора НПФ.

10. Тимчасове призначення адміністратора НПФ.

11. Адміністрування пенсійного фонду при ліквідації або реорганізації адміністратора пенсійного фонду.

Тема 6. Взаємодія адміністратора з іншими суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення

1. Пенсійний контракт: вимоги до змісту, порядку укладання, розірвання.

2. Взаємодія адміністратора з вкладниками НПФ та учасниками НПФ.

3. Функції особи, що здійснює управління активами, та зберігача НПФ.

4. Взаємодія особи, що здійснює управління активами, з адміністратором НПФ.

5. Взаємодія зберігача НПФ з адміністратором НПФ.

Тема 7. Ліцензійні вимоги провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів

1. Вимоги до професійного адміністратора при отриманні ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

2. Вимоги до одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду при отриманні ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

3. Вимоги до компанії з управління активами при отриманні ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

4. Вимоги до змісту внутрішнього положення про здійснення адміністрування пенсійних фондів.

5. Вимоги до осіб, що входять до складу виконавчих та контролюючих органів професійного адміністратора, та кваліфікованих працівників адміністратора.

6. Вимоги до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників НПФ.

7. Документи, які подаються для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів юридичною особою, яка має намір надавати послуги з адміністрування НПФ (професійним адміністратором, компанією з управління активами та одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду).

8. Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

9. Вимоги до провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів відокремленими підрозділами адміністратора.

10. Підстави для переоформлення та видачі дубліката ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів та порядок переоформлення.

11. Підстави для анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів та порядок анулювання ліцензії.

Тема 8. Ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів

1. Структура системи персоніфікованого обліку учасників НПФ.

2. Порядок формування системи персоніфікованого обліку та актуалізації її інформації.

3. Відкриття, ведення та закриття індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду.

4. Операції в системі персоніфікованого обліку: облік пенсійних внесків.

5. Операції в системі персоніфікованого обліку: облік інвестиційного прибутку (збитку).

6. Операції в системі персоніфікованого обліку: облік здійснення пенсійних виплат.

7. Передача інформації з системи персоніфікованого обліку в разі переведення пенсійних коштів учасника фонду.

8. Надання інформації з системи персоніфікованого обліку учасників НПФ.

9. Виписка з індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду: вимоги до змісту та порядку видачі.

10. Особливості ведення персоніфікованого обліку відокремленим підрозділом адміністратора.

11. Порядок передачі системи персоніфікованого обліку учасників НПФ.

12. Збереження інформації системи персоніфікованого обліку та ведення архіву (облік архівних матеріалів).

Тема 9. Переведення коштів з НПФ та здійснення пенсійних виплат учасникам фонду

1. Підстави для переведення пенсійних коштів з НПФ до іншого НПФ, банківської установи або страхової організації.

2. Порядок визначення суми пенсійних коштів, які підлягають переведенню.

3. Обчислення (визначення) розмірів витрат пенсійного фонду на переведення пенсійних коштів.

4. Порядок визначення пенсійного віку учасника фонду та виду пенсійної виплати.

5. Підстави та порядок здійснення одноразової пенсійної виплати.

6. Пенсійна виплата на визначений строк: підстави виплати, методика розрахунку.

7. Порядок визначення розміру пенсійних коштів, які перераховуються до страховика для оплати довічної пенсії учаснику фонду.

8. Здійснення пенсійної виплати спадкоємця учасника фонду.

Тема 10. Агентські послуги, що надаються недержавним пенсійним фондом

1. Послуги, що належать до агентських.

2. Вимоги до осіб, які надають агентські послуги.

3. Реєстр осіб, які надають агентські послуги: вимоги до його змісту.

4. Порядок взаємодії адміністратора з особами, які надають агентські послуги.

Тема 11. Звітність із недержавного пенсійного забезпечення, що подається адміністратором

1. Вимоги до змісту звітності, яка подається адміністратором до Держфінпослуг, та порядок її складання (формування).

2. Порядок подання адміністратором звітності до Держфінпослуг.

3. Вимоги до змісту звітності, яка подається адміністратором радам пенсійних фондів, з якими він уклав договори про адміністрування НПФ, та порядок її складання (формування).

4. Порядок подання адміністратором звітності радам пенсійних фондів, з якими він уклав договори про адміністрування НПФ.

Тема 12. Бухгалтерський облік, фінансові показники діяльності, звітність та аудит НПФ

1. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО).

2. Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

3. Звітність НПФ відповідно до НП(С)БО.

4. Ведення бухгалтерського обліку діяльності НПФ.

5. Витрати, пов'язані зі створенням та функціонуванням НПФ, джерела їх покриття.

6. Облік пенсійних внесків.

7. Облік інвестиційної діяльності НПФ.

8. Облік та оцінка пенсійних активів НПФ.

9. Порядок обчислення та обліку прибутку (збитку) пенсійного фонду та його розподілу між учасниками фонду.

10. Облік пенсійних виплат.

11. Фінансові показники діяльності НПФ.

12. Методика розрахунку чистої вартості активів фонду.

13. Методика розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних внесків.

14. Проведення аудиторських перевірок діяльності НПФ.

15. Проведення аудиторських перевірок діяльності з адміністрування НПФ.

16. Складання та подання фінансових звітів НПФ.

Тема 13. Оприлюднення інформації та реклама НПФ

1. Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, про здійснювану НПФ діяльність із недержавного пенсійного забезпечення.

2. Конфіденційна інформація НПФ.

3. Періодичність та порядок опублікування інформації про здійснювану НПФ діяльність із недержавного пенсійного забезпечення.

4. Вимоги до рекламних матеріалів НПФ.

5. Порядок подання рекламних матеріалів на погодження до Держфінпослуг.

Тема 14. Оподаткування у сфері діяльності НПФ

1. Податковий статус НПФ. Неприбуткова організація і її ознаки.

2. Особливості оподаткування внесків фізичних осіб до НПФ.

3. Особливості оподаткування внесків вкладників-роботодавців до НПФ.

4. Оподаткування виплат пенсій (здійснення пенсійних виплат) з НПФ.

5. Оподаткування діяльності з адміністрування НПФ.

Тема 15. Державне регулювання і контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення

1. Основні напрями державного регулювання і контролю в сфері недержавного пенсійного забезпечення.

2. Система актів законодавства, які регулюють НПФ.

3. Компетенція Держфінпослуг щодо здійснення контролю за суб'єктами системи недержавного пенсійного забезпечення.

4. Компетенція ДКЦПФР щодо здійснення контролю за суб'єктами системи недержавного пенсійного забезпечення.

5. Положення законодавства про захист економічної конкуренції в контексті діяльності НПФ.

6. Державний контроль протидії "відмиванню" коштів, отриманих незаконним шляхом.

7. Податковий контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

8. Повноваження Держфінпослуг щодо інспектування адміністратора НПФ.

9. Відповідальність за правопорушення у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

10. Порядок розгляду уповноваженими особами справ про правопорушення та застосування санкцій.

11. Оскарження постанов у справах про правопорушення у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

 

Член Комісії -
директор департаменту
нагляду за недержавними
пенсійними фондами
А. А. Рибальченко 
© 2007