Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

(заголовок із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 29 грудня 2003 року N 187

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2004 р. за N 49/8648

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421,
від 11 грудня 2012 року N 2673

 

Відповідно до вимог законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Порядок), що додається.

 

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченку А. А.), юридичному управлінню (Ткаченку Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії

В. Суслов


 

Протокол засідання Комісії
від 29 грудня 2003 р. N 37


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 29 грудня 2003 р. N 187

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 січня 2004 р. за N 49/8648


Порядок подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Національної комісії, що здійснює державне регулюванняу сфері ринків фінансових послуг

(У заголовку, тексті Порядку та у додатку до нього слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" та "Держфінпослуг" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "Нацкомфінпослуг" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

 

Порядок подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Порядок) розроблений відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про рекламу" і визначає процедуру подання до  Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг для погодження рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення та вимоги до їх змісту.

 

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

1. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

рекламні матеріали - інформація про послуги, що надаються суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення, яку планується розповсюдити за формою та способом, передбаченими законодавством, та яка формує обізнаність споживачів реклами у сфері недержавного пенсійного забезпечення;

рекламодавець - суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення, визначений в частині третій статті 2 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", який розповсюджує рекламні матеріали, що стосуються недержавного пенсійного забезпечення.

(абзац третій пункту 1.1 у редакції розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 11.12.2012 р. N 2673)

Інші терміни застосовуються у цьому Порядку відповідно до вимог Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про рекламу".

1.2. Цей Порядок регулює відносини у сфері недержавного пенсійного забезпечення, пов'язані з розповсюдженням рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення.

1.3. Реклама послуг з недержавного пенсійного забезпечення може здійснюватися всіма засобами, дозволеними законодавством, за умови погодження цих рекламних матеріалів з Нацкомфінпослуг.

1.4. Реклама послуг з недержавного пенсійного забезпечення дозволяється рекламодавцям лише за наявності відповідних ліцензій, необхідних для здійснення діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, та (або) свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

Особа, яка надає агентські послуги може розповсюджувати рекламні матеріали у сфері недержавного пенсійного забезпечення лише на підставі договору доручення на надання агентських послуг, укладеного з адміністратором недержавного пенсійного фонду.

При розповсюдженні рекламних матеріалів особою, що надає агентські послуги, обов'язково зазначаються відомості про ліцензію адміністратора пенсійного фонду, яким укладено договір з цією особою.

Рекламні матеріали, які розповсюджуються суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення, повинні містити відомості щодо ліцензії, виданої цим суб'єктам, а саме: номер ліцензії, дату видачі та термін її дії, а також найменування органу, який видав ліцензію, та (або) серію, номер та дату видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

1.5. Рекламодавцям забороняється:

використовувати неповну або недостовірну інформацію стосовно послуг з недержавного пенсійного забезпечення, що надаються цим рекламодавцем;

використовувати порівняльну рекламу з метою недобросовісної конкуренції шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну професійну діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, незалежно від того, чи відповідає така інформація про недоліки дійсності;

надавати прогноз чи гарантувати зростання доходів учасників недержавного пенсійного забезпечення;

 

робити подарунки (виграші) або давати обіцянку про дарування (виграші) потенційним учасникам та вкладникам пенсійних фондів, а також страхувальникам, з якими укладено договір страхування довічної пенсії, чи вкладникам пенсійних депозитних рахунків у банках або здійснювати будь-які інші заохочувальні заходи, що можуть вплинути на вибір того чи іншого пенсійного фонду (банку, страхової організації) його потенційним учасником (вкладником, страхувальником).

(абзац п'ятий пункту 1.5 у редакції розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 11.12.2012 р. N 2673)

.

 

2. Порядок подання рекламних матеріалів до Нацкомфінпослуг

2.1. Рекламодавці не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати розповсюдження рекламних матеріалів подають до Нацкомфінпослуг такі документи:

заяву про погодження розповсюдження рекламних матеріалів згідно з додатком до цього Положення;

інформацію про зміст рекламних матеріалів.

2.2. Заяву про погодження розповсюдження рекламних матеріалів та відповідні документи разом з описом рекламодавці через уповноважену особу подають безпосередньо до Нацкомфінпослуг. Копія опису в день надходження заяви видається уповноваженій особі рекламодавця з відміткою про дату надходження документів.

2.3. Уповноважена особа рекламодавця при поданні документів на погодження рекламних матеріалів пред'являє паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує повноваження особи.

2.4. Особи, які надають агентські послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення відповідно до договору доручення про надання таких послуг, укладеного з адміністратором пенсійного фонду, та планують розповсюдити рекламні матеріали щодо суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення, інтереси яких вони представляють, додатково подають засвідчену в установленому порядку копію відповідного договору доручення.

2.5. Якщо рекламодавці планують розмістити рекламні матеріали на телебаченні або радіо, до Нацкомфінпослуг подається сценарій рекламного відеоролика або аудіоролика із зазначенням його тривалості.

2.6. Рекламні матеріали, які планується розповсюджувати суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення у пресі або у вигляді поліграфічних видань (буклети, пам'ятки, листівки, плакати) чи засобів наглядної агітації (рекламні стенди, банери та рекламні щити, наклейки тощо), до Нацкомфінпослуг подаються у вигляді комп'ютерного макета у форматі одного з основних графічних редакторів (Corel DRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Page Maker, Quark Express). У разі неможливості виготовлення комп'ютерного макета необхідно надати письмовий та графічний макети (текст, ілюстрації) у форматі видань від А6 до А3.

2.7. Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дати отримання заяви та відповідних документів має право прийняти рішення про заборону розповсюдження рекламних матеріалів або про обов'язкове внесення змін до рекламних матеріалів, що не відповідають дійсності або вимогам Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про рекламу" та цьому Порядку.

2.8. Не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття зазначеного рішення Нацкомфінпослуг надсилає рекламодавцю письмове повідомлення з обґрунтуванням причин прийняття рішення про заборону розповсюдження наданих рекламодавцем рекламних матеріалів або вимогою внесення до них змін.

2.9. Для повторного подання рекламних матеріалів на погодження до Нацкомфінпослуг рекламодавець зобов'язаний внести зміни до рекламних матеріалів, щодо яких було прийнято рішення про заборону розповсюдження або рішення про обов'язкове внесення змін.

2.10. Повторне подання рекламодавцем рекламних матеріалів до Нацкомфінпослуг здійснюється згідно з цим Порядком.

2.11. Про відсутність підстав для заборони розповсюдження наданих рекламодавцем рекламних матеріалів або внесення змін до цих матеріалів Нацкомфінпослуг письмово повідомляє рекламодавця протягом п'яти робочих днів з дати отримання заяви та відповідних документів.

2.12. Після отримання повідомлення відповідно до п. 2.11 цього Порядку рекламодавець має право на розповсюдження рекламних матеріалів згідно з чинним законодавством.

2.13. Нацкомфінпослуг не повертає рекламні матеріали, надіслані на погодження.

3. Прикінцеві положення

3.1. Контроль за дотриманням цього Порядку є складовою частиною здійснення Нацкомфінпослуг державного регулювання та нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів.

3.2. За неподання, несвоєчасне подання до Нацкомфінпослуг відомостей, передбачених чинним законодавством, або подання завідомо недостовірних відомостей рекламодавці несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

3.3. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням вимог цього Порядку застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

Голова Комісії

В. І. Суслов


 

Додаток
до Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг


 

Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 


Заява
про погодження розповсюдження рекламних матеріалів

Рекламодавець ___________________________________________________,
(повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові)
місцезнаходження ________________________________________________,

телефон ____________________,

ідентифікаційний код ЄДРПОУ або ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника
податку _________________________________________________________,

номер, дата видачі та строк дії відповідних ліцензій, наявність яких дозволяє здійснювати діяльність з недержавного пенсійного
забезпечення ____________________________________________________,

реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі свідоцтва про
реєстрацію фінансової установи* ___________________________________;

відомості про засіб здійснення та форму рекламних матеріалів,
які планується розповсюдити
_______________________________________________________________.

Достовірність поданих даних про рекламні матеріали, які плануються розповсюдити, засвідчую.

 

"___" ____________ 200_ року

______________________________________
(підпис рекламодавця або його уповноваженої особи)

М. П.

 


____________
* Крім осіб, які надають агентські послуги.

 

Т. в. о. директора Департаменту
нагляду за недержавними
пенсійними фондамиТ. І. Захараш


 


 

 
© 2007