Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 жовтня 2003 року N 96

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2003 р. за N 1184/8505

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 14 лютого 2006 року N 5376

(Через п'ять років після вступу України до Світової організації торгівлі до цього розпорядження будуть внесені зміни згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 листопада 2006 року N 6426)


З метою забезпечення реалізації норм статей 28, 30, 31 та 42 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та відповідно до Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Правила проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Правила проведення перевірок), що додаються.

2. Юридичному управлінню (Ткаченку Д. В.) подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити публікацію Правил проведення перевірок у засобах масової інформації після їх державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження і дотриманням Правил проведення перевірок покласти на першого заступника Голови Комісії Оперенка Г. М.

 

Голова Комісії

В. Суслов

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра фінансів України -
голова Державного департаменту
фінансового моніторингу
С. Г. Гуржій


Протокол засідання Комісії
від 28 жовтня 2003 р. N 22


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 жовтня 2003 р. N 96

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2003 р. за N 1184/8505


Правила
проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Ці Правила розроблено відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", інших законів України з питань регулювання ринків фінансових послуг, Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003, та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність на ринках фінансових послуг.

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють єдиний порядок здійснення нагляду за додержанням чинного законодавства у сфері фінансових послуг, який здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (її центральний апарат та територіальні управління), шляхом проведення планових та позапланових, виїзних перевірок (інспекцій) та безвиїзних перевірок, які проводяться самостійно чи разом з іншими органами виконавчої влади або саморегулівними організаціями.

1.2. У цих Правилах поняття "фінансова установа", "істотна участь", "саморегулівна організація", "ринки фінансових послуг", "професійна таємниця" використовуються в їхніх значеннях відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

1.3. У цих Правилах поняття вживаються у такому значенні:

афілійована особа - будь-яка юридична особа, у якій суб'єкт нагляду має істотну участь або яка має істотну участь у суб'єкті нагляду;

безвиїзна перевірка - планова або позапланова перевірка суб'єкта нагляду працівниками Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), не пов'язана з виходом працівників Держфінпослуг за місцезнаходженням суб'єкта нагляду;

інспекція - виїзна планова або позапланова перевірка суб'єкта нагляду інспекційною групою Держфінпослуг за місцезнаходженням суб'єкта нагляду;

керівник суб'єкта нагляду - голова виконавчого органу юридичної особи (якщо виконавчий орган колегіальний), директор (президент) підприємства (якщо виконавчий орган одноосібний), керівник відокремленого структурного підрозділу юридичної особи, а також особи, які їх заміщають. Якщо суб'єктом нагляду є суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа, то для випадків, передбачених цими Правилами, така фізична особа прирівнюються до керівника суб'єкта нагляду;

споріднена особа - юридична особа, яка має спільних з суб'єктом нагляду власників істотної участі;

суб'єкт нагляду - фінансова установа та її відокремлені структурні підрозділи, її споріднені та афілійовані особи, а у випадках, передбачених законодавством, також інші суб'єкти підприємницької діяльності, які надають фінансові послуги.

1.4. Держфінпослуг має право здійснювати безвиїзні перевірки та виїзні перевірки (інспекції).

Виявлення за результатами безвиїзної перевірки факту порушення чинного законодавства у сфері фінансових послуг може тягнути за собою проведення інспекції.

1.5. Держфінпослуг має право здійснювати планові та позапланові перевірки.

Плановою перевіркою вважається перевірка діяльності суб'єкта нагляду у сфері надання ним фінансових послуг, яка передбачена у плані перевірок Держфінпослуг. Планові перевірки проводяться Держфінпослуг не частіше одного разу на рік, якщо інше не визначено окремим розпорядженням Держфінпослуг.

Позаплановою перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в плані перевірок Держфінпослуг.

2. Підготовка та проведення безвиїзної перевірки

2.1. Безвиїзні перевірки можуть проводитися згідно з планом перевірок Держфінпослуг (планові перевірки) або за рішенням Голови Держфінпослуг з власної ініціативи або за поданням заступників Голови Держфінпослуг, директора відповідного департаменту, у наглядову юрисдикцію якого входить суб'єкт нагляду, чи голови територіального управління Держфінпослуг у разі виникнення необхідності здійснення перевірки (позапланові перевірки).

2.2. У разі визнання необхідним отримання відповідної інформації директор відповідного департаменту центрального апарату або голова територіального управління Держфінпослуг надсилає запити суб'єктам нагляду (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) та (або) відповідним підрозділам Держфінпослуг з вимогою надати необхідну інформацію. Форма запиту суб'єктам нагляду встановлюється Держфінпослуг.

Документи, що підтверджують факт поштового відправлення письмового запиту на адресу суб'єкта нагляду, долучаються до акта перевірки.

2.3. У разі, якщо суб'єкт нагляду відмовляється від надання інформації або не відповідає на запит, зазначений у пункті 2.2 цих Правил, особою, яка надавала запит, складається акт про відмову надати інформацію або про відсутність відповіді суб'єкта нагляду на запит. Відмова надати інформацію або відсутність реакції на запит може бути підставою для проведення інспекції.

Суб'єкт нагляду має право письмово викласти мотиви відмови від надання інформації та передати (надіслати) її особі, яка видала запит.

2.4. За результатом безвиїзної перевірки на паперовому носії державною мовою складається акт перевірки у двох примірниках за формою, установленою Держфінпослуг.

В акті перевірки чітко викладаються факти виявлених порушень законодавства з посиланням на документи, що підтверджують наявність зазначених фактів, а також зазначаються норми нормативно-правового акта, які порушено суб'єктом нагляду.

2.5. Будь-які виправлення та доповнення в акті перевірки після його підписання особами, уповноваженими на перевірку, повинні обов'язково підтверджуватись підписами всіх осіб, уповноважених на перевірку даного суб'єкта нагляду.

2.6. До примірника акта перевірки, який зберігається у Держфінпослуг, додаються документи (копії документів), які підтверджують факти порушень вимог законодавства про фінансові послуги.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 14.02.2006 р. N 5376)

2.7. Акт перевірки підписують працівники Держфінпослуг, які здійснювали перевірку, та керівник суб'єкта нагляду.

Особа, яка призначила перевірку, має право запрошувати керівника суб'єкта нагляду для підписання акта перевірки. При цьому другий примірник акта перевірки надається керівнику суб'єкта нагляду.

У разі неявки керівника суб'єкта нагляду в установлений строк або його відмови підписати акт перевірки про це робиться відмітка на обох примірниках акта. При цьому другий примірник акта надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу суб'єкта нагляду. Документи, що підтверджують факт поштового відправлення акта перевірки, долучаються до примірника акта перевірки, який зберігається у Держфінпослуг.

2.8. Інформація, що міститься в акті перевірки, не підлягає розголошенню працівниками Держфінпослуг, а також передаванню іншим особам (у тому числі органам виконавчої влади), за винятком випадків, передбачених законодавством.

3. Підготовка до проведення інспекції

3.1. Інспекції можуть проводитися згідно з планом перевірок Держфінпослуг (планові інспекції) або за наявності хоча б однієї з таких обставин (позапланові інспекції):

а) за наслідками перевірок одних суб'єктів нагляду виявлено факти, які свідчать про порушення іншим суб'єктом нагляду норм законодавства у сфері фінансових послуг;

б) суб'єктом нагляду не подано в установлений термін або протягом установленого строку документи обов'язкової звітності та (або) іншої інформації, яка надається до Держфінпослуг;

в) виявлено недостовірність інформації у документах обов'язкової звітності та (або) інших документах, які надаються до Держфінпослуг;

г) виявлено за результатами безвиїзної перевірки факт порушення чинного законодавства у сфері фінансових послуг;

ґ) подано заяву (скаргу, повідомлення) про порушення суб'єктом нагляду норм законодавства у сфері фінансових послуг;

д) необхідності перевірки виконання суб'єктом нагляду заходів впливу Держфінпослуг, які застосовувалися до цього суб'єкта нагляду;

е) рішення, наказу, ухвали суду, постанови слідчих про проведення перевірки суб'єкта нагляду;

є) звернення або запиту народного депутата України;

ж) здійснення реорганізації або ліквідації суб'єкта нагляду;

з) необхідності у випадках, передбачених законодавством, перевірки достовірності інформації, що міститься у документах, наданих суб'єктом нагляду для отримання ліцензії, при розгляді поданої ним заяви про видачу ліцензії;

(пункт 3.1 доповнено підпунктом "з" згідно з розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 14.02.2006 р. N 5376)

и) відсутності відповіді на запит, зазначений у пункті 2.2 цих Правил, або відмови суб'єкта нагляду надати інформацію на такий запит;

(пункт 3.1 доповнено підпунктом "и" згідно з розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 14.02.2006 р. N 5376)

і) інших обставин, передбачених законом.

(пункт 3.1 доповнено підпунктом "і" згідно з розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 14.02.2006 р. N 5376)

Рішення про проведення позапланової інспекції приймається Головою Держфінпослуг з власної ініціативи або за поданням заступників Голови Держфінпослуг, директора відповідного департаменту, у наглядову юрисдикцію якого входить суб'єкт нагляду чи голови територіального управління. На підставі прийнятого рішення призначається інспекційна група в порядку, визначеному пунктом 3.2.

3.2. Для проведення інспекції Держфінпослуг директором відповідного департаменту центрального апарату або головою територіального управління Держфінпослуг призначається керівник і члени інспекційної групи.

3.3. Голова Держфінпослуг має право включати до складу інспекційної групи працівників інших підрозділів Держфінпослуг і фахівців, залучених з інших організацій.

Для проведення інспекції директором відповідного департаменту центрального апарату або головою територіального управління Держфінпослуг керівнику інспекційної групи видається посвідчення на проведення інспекції, у якому зазначається повний склад інспекційної групи (додаток). Підпис особи, яка видала посвідчення на проведення інспекції, засвідчується печаткою.

Облік виданих письмових посвідчень ведеться в порядку, визначеному Держфінпослуг.

Після закінчення інспекції посвідчення долучається до матеріалів інспекції.

3.4. Посвідчення на проведення інспекції видається на строк, який забезпечує своєчасне та якісне проведення інспекцій, але не більше ніж на 30 календарних днів.

Строк інспекції може бути продовжений Головою Держфінпослуг (за його відсутності - виконуючим обов'язки Голови Держфінпослуг) за обґрунтованим письмовим зверненням директора відповідного департаменту центрального апарату або голови територіального управління Держфінпослуг.

(абзац другий пункту 3.4 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 14.02.2006 р. N 5376)

3.5. За наявності у суб'єкта нагляду відокремлених структурних підрозділів, може організовуватися інспекція цих структурних підрозділів як разом з головним підрозділом, так і окремо структурного підрозділу.

3.6. Про проведення планової інспекції директор відповідного департаменту або голова територіального управління Держфінпослуг направляє письмове повідомлення суб'єкту нагляду не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення інспекції.

Позапланова інспекція суб'єкта нагляду може проводитися без попереднього повідомлення.

4. Права, обов'язки та відповідальність керівника та членів інспекційної групи

4.1. Керівник та члени інспекційної групи при проведенні інспекції мають право:

- безперешкодно входити за службовим посвідченням до приміщень, у яких розташований суб'єкт нагляду;

- вимагати для інспекції необхідні документи та іншу інформацію для проведення інспекції;

- вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують або можуть підтверджувати факти порушення вимог чинного законодавства;

(абзац четвертий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 14.02.2006 р. N 5376)

- брати письмові пояснення у керівників суб'єкта нагляду та (або) його працівників.

4.2. Керівник та члени інспекційної групи при проведенні інспекції зобов'язані:

- повідомити керівника суб'єкта нагляду чи особу, яка його заміщає, про права, обов'язки та повноваження інспекційної групи, причину та мету інспекції, про права, обов'язки та відповідальність суб'єкта нагляду, установити перелік необхідних документів та строки або терміни їх надання, узгодити інші організаційні питання щодо проведення інспекції;

- у разі відмови представника суб'єкта нагляду надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) на усний запит членів інспекційної групи підготувати та надати представнику суб'єкта нагляду письмовий запит із зазначенням строку або терміну надання необхідної інформації, а в разі відмови в отриманні письмового запиту надати його особі, на яку покладені обов'язки з реєстрації вхідної кореспонденції суб'єкта нагляду, або направити запит на адресу суб'єкта нагляду рекомендованим листом з повідомленням про вручення. До примірника акта інспекції, що зберігається в Держфінпослуг, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення письмового запиту на адресу суб'єкта нагляду рекомендованим листом;

- не допускати дій та вчинків, які можуть негативно вплинути на ділову репутацію Держфінпослуг;

- дотримуватися вимог законодавства України та цього Порядку.

4.3. Керівник та члени інспекційної групи під час проведення інспекції несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5. Права, обов'язки та відповідальність керівників та працівників суб'єкта нагляду

5.1. Керівники суб'єкта нагляду під час проведення інспекції мають право:

а) пересвідчитися у повноваженнях керівника та членів інспекційної групи;

б) отримувати від керівника інспекційної групи інформацію про:

- порядок проведення інспекції;

- права та обов'язки інспекційної групи;

- підставу та мету інспекції;

- права та обов'язки керівників та працівників суб'єкта нагляду;

в) надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення інспекції.

5.2. Керівники та працівники суб'єкта нагляду під час проведення інспекції зобов'язані:

- на вимогу керівника інспекційної групи підтвердити свої повноваження відповідними документами;

- забезпечити інспекційній групі необхідні умови для проведення інспекції;

- своєчасно надавати інспекційній групі повну та достовірну інформацію щодо діяльності суб'єкта нагляду;

- на запит керівника інспекційної групи надавати копії необхідних документів, засвідчені підписом керівника, або особи, яка його заміщає, та печаткою суб'єкта нагляду, для приєднання їх до акта інспекції;

- на звернення керівника та членів інспекційної групи надавати письмові пояснення.

5.3. Суб'єкт нагляду, його керівники та працівники несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері фінансових послуг згідно з законодавством.

6. Порядок проведення інспекції та оформлення результатів

6.1. Під час проведення інспекції інспекційна група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються діяльності суб'єкта нагляду та перевіряє наявну інформацію про можливі порушення законодавства. Особлива увага при інспекції звертається на недоліки при провадженні діяльності суб'єкта нагляду у сфері фінансових послуг, які можуть призвести до невиконання суб'єктом нагляду своїх зобов'язань перед державою, клієнтами (вкладниками), іншими учасниками ринків фінансових послуг.

6.2. За результатами інспекції інспекційна група складає акт інспекції у двох примірниках за встановленою Держфінпослуг формою.

6.3. Акт інспекції має бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок.

6.4. Акт інспекції має містити систематизований виклад виявлених у ході інспекції фактів порушень, а також фактів невиконання суб'єктом нагляду законних вимог інспекційної групи.

6.5. В акті інспекції чітко викладаються факти виявлених порушень законодавства з посиланням на документи, що підтверджують наявність зазначених фактів, а також зазначаються норми нормативно-правового акта, які порушено суб'єктом нагляду.

6.6. До примірника акта інспекції, який зберігається у Держфінпослуг, обов'язково додаються документи (копії документів), які підтверджують факти порушень вимог законодавства про фінансові послуги згідно з переліком (зазначеним в акті інспекції) та протоколи вилучення таких документів.

6.7. У разі відсутності документів до акта інспекції додаються пояснення керівників та (або) працівників суб'єкта нагляду, що перевіряється (у межах їх компетенції).

6.8. Будь-які виправлення та доповнення в акті інспекції після його підписання керівником та членами інспекційної групи повинні обов'язково підтверджуватись їх підписами.

6.9. Інформація, що міститься в акті інспекції, не підлягає розголошенню працівниками Держфінпослуг, а також передаванню іншим особам (в тому числі органам виконавчої влади), за винятком випадків, передбачених законодавством.

6.10. Керівник інспекційної групи складає також окремі акти за формою, установленою Держфінпослуг, у разі:

а) відсутності суб'єкта нагляду за заявленим місцезнаходженням;

б) недопуску інспекційної групи до проведення інспекції;

в) відмови від проведення інспекції;

г) ненадання суб'єктом нагляду документів, які вимагалися для інспекції (у тому числі з метою вилучення), незалежно від причин (втрата, відсутність документів, відсутність на роботі відповідної посадової особи суб'єкта нагляду, відмова в наданні тощо);

ґ) відмови прийняття вилучених документів.

Такі акти складаються у двох примірниках та у всіх випадках підписуються керівником та всіма членами інспекційної групи, а у випадках, передбачених підпунктами "в" - "ґ", також керівником суб'єкта нагляду.

У разі відмови керівника суб'єкта нагляду підписати та (або) отримати примірник акта керівник інспекційної групи робить про це на обох примірниках акта відповідний запис (який засвідчується підписами керівника та усіх членів інспекційної групи) і протягом п'яти робочих днів другий примірник указаного акта направляється на адресу суб'єкта нагляду рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Суб'єкт нагляду має право письмово викласти мотиви своїх дій або бездіяльності в окремій заяві та передати її керівнику інспекційної групи (заява долучається до складеного акта) або надіслати безпосередньо особі, яка видала посвідчення на проведення перевірки чи Голові Держфінпослуг.

7. Підписання акта інспекції

7.1. Акт інспекції складається у двох примірниках за формою, установленою Держфінпослуг, та реєструється в порядку, установленому Держфінпослуг.

7.2. Акти інспекцій підписується керівником та всіма членами інспекційної групи Держфінпослуг, а також керівником суб'єкта нагляду.

7.3. Після підписання акта інспекції керівником суб'єкта нагляду, один його примірник передається керівнику суб'єкта нагляду, про що на останній сторінці всіх примірників акта інспекції робиться відповідна позначка за підписом особи, яка одержала акт, із зазначенням його посади, прізвища та ініціалів, а також дати одержання акта.

7.4. У разі відмови керівника суб'єкта нагляду підписати та (або) отримати примірник акта інспекції керівник інспекційної групи робить про це, у місці для підпису акта, відповідний запис (який засвідчується його підписом та підписами усіх членів інспекційної групи) і протягом п'яти робочих днів акт інспекції направляється на адресу суб'єкта нагляду рекомендованим листом.

До примірника акта інспекції, що зберігається в Держфінпослуг, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення акта інспекції на адресу суб'єкта нагляду.

7.5. Письмові зауваження до акта інспекції можуть надаватися від імені суб'єкта нагляду протягом п'яти робочих днів після отримання акта інспекції.

8. Порядок вилучення документів під час інспекції та робота з ними

8.1. Керівник інспекційної групи під час інспекції суб'єкта нагляду має право вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують або можуть підтверджувати факти порушення законодавства.

(пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 14.02.2006 р. N 5376)

8.2. Вилучення документів проводиться з обов'язковим складанням протоколу вилучення, у якому зазначаються дата його складання, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, повний перелік вилучених документів та дату, коли ці документи мають бути повернені. Форма протоколу вилучення встановлюється Держфінпослуг.

8.3. Протокол про вилучення підписує керівник інспекційної групи. Представнику суб'єкта нагляду, документи якого вилучаються, надається копія протоколу про вилучення документів під особистий підпис на протоколі вилучення із зазначенням дати надання.

8.4. У разі відмови представника суб'єкта нагляду підписати протокол про вилучення документів керівник інспекційної групи робить відповідний запис про це в протоколі вилучення, який засвідчується підписами керівника та всіх членів інспекційної групи.

8.5. Кожне виправлення, підчистка, нерозбірливий запис, нечіткий відбиток печатки на документах, які вилучаються, повинні бути відображені в протоколі вилучення.

8.6. Керівник інспекційної групи несе відповідальність за зберігання та використання за призначенням документів, які були вилучені під час інспекції. Забороняється здійснювати будь-які дії, які можуть спричинити пошкодження або зміни змісту документа, який вилучено.

8.7. Керівник інспекційної групи під час роботи з вилученими документами має право:

- робити копії з вилучених документів;

- за згодою особи, яка видала посвідчення на інспекцію залучати до роботи з вилученими документами інших працівників Держфінпослуг, а також за згодою суб'єктів нагляду, - спеціалістів інших органів виконавчої влади (за згодою їх керівників), представників саморегулівних організацій або незалежних експертів (спеціалістів).

8.8. Про отримання вилучених документів представником суб'єкта нагляду робиться відповідний запис на протоколі вилучення.

8.9. У разі відмови представника суб'єкта нагляду вчасно прийняти вилучені документи, керівник інспекційної групи складає акт про відмову від прийняття вилучених документів (який підписується всіма членами інспекційної групи), а вилучені документи направляє на адресу суб'єкта нагляду рекомендованим листом. Повідомлення про відправлення документів рекомендованим листом долучається до примірника акта інспекції, який зберігається у Держфінпослуг.

8.10. У разі, якщо при поверненні вилученого документа на ньому виявлені пошкодження або виправлення, які не відображені в протоколі вилучення, керівник інспекційної групи та представник суб'єкта нагляду, у якого вилучався документ, складають та підписують акт довільної форми про виявлені пошкодження або виправлення на документах, які повертаються, із зазначенням усіх виявлених пошкоджень та виправлень. Такий акт підписується також всіма членами інспекційної групи.

8.11. Після проведення перевірки керівник інспекційної групи (у разі проведення інспекції) або особа, що проводить безвиїзну перевірку, протягом трьох робочих днів з дня підписання акта перевірки, реєструє його разом із всіма додатками (за наявності) у порядку, установленому Держфінпослуг.

(пункт 8.11 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 14.02.2006 р. N 5376)

 

Начальник
Юридичного управління


Д. Ткаченко


 

Додаток
до Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України


(на бланку)
__________________________________________

від "___" ____________ 200_ р.

 

N ____________

____________ примірник


ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення інспекції

Видане керівнику інспекційної групи
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
та членам інспекційної групи
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
на проведення інспекції
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(найменування суб'єкта інспекції, код за ЄДРПОУ)

щодо додержання вимог чинного законодавства у сфері фінансових послуг з питань
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(вказуються питання)

у строк з    "___" ___________ 200_ р. до "___" ____________ 200_ р.

за період з "___" ___________ 200_ р. до "___" ____________ 200_ р.

_____________________
(посада керівника)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


Місце для печатки

Строк інспекції продовжено до "___" ___________ 200_ р.

_____________________
(посада керівника)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


Місце для печатки

____________


 

 
© 2007