Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

№ 41 від 28.08.2003

Положення про Державний реєстр фінансових установ

 

№ 96 від 28.10.2003


Правила проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України


№ 118 від 13.11.2003

Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

 

№ 125 від 13.11.2003

Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу


№ 129 від 04.03.2004

Кваліфікаційний мінімум для осіб, які претендують на право здійснення функцій з адміністрування недержавних пенсійних фондів


№ 130 від 04.03.2004

Кваліфікаційний мінімум для осіб, які претендують на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду


№ 137 від 27.11.2003

Кваліфікаційні вимоги до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів


 

№ 139 від 27.11.2003

Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду


№ 161 від 11.12.2003

Порядок проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування


№ 169 від 18.12.2003

Порядок погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду (із змінами)


№ 183 від 18.03.2004

Порядок прийняття Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися


 

№ 187 від 29.12.2003

Порядок подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (із змінами)


№ 188 від 29.12.2003

Про встановлення плати за видачу ліцензій


 

№ 1100 від 22.06.2004

Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення


№ 1101 від 22.06.2004

Вимоги до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду


Набрав чинності

№ 2541 від 04.12.2012

№ 1102 від 22.06.2004

Документ втратив чинність

Про граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення


№ 1515 від 08.07.2004

Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності   фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг  (із змінами)

 

№ 1660 від 20.07.2004

Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду


№ 1729 від 22.07.2004

Про встановлення плати за реєстрацію документів недержавних пенсійних фондів

№ 2080 від 17.08.2004

Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем


№ 2263 від 03.09.2004

Порядок тимчасового призначення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України адміністратора недержавних пенсійних фондів


№ 2534 від 12.10.2004

Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ


№ 2968 від 09.12.2004

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних операцій недержавних пенсійних фондів


№ 3100 від 16.12.2004

Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду


№ 3101 від 16.12.2004

Порядок нарахування та сплати пені адміністратором недержавного пенсійного фонду учаснику недержавного пенсійного фонду


№ 3617 від 22.02.2005

Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів


№ 5203 від 27.12.2005

Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та іншої звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів


№ 5667 від 18.04.2006

Методичні рекомендації щодо складання адміністратором недержавного пенсійного фонду спеціальної звітності з недержавного пенсійного забезпечення


№ 5922 від 20.06.2006

Кваліфікаційний мінімум для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками


№ 5944 від 27.06.2006

Методичні рекомендації щодо припинення недержавних пенсійних фондів


№ 5945 від 27.06.2006

Критерії оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду


№ 6154 від 29.08.2006

Порядок здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів


 

№ 1337 від 13.11.2008

Про встановлення терміну укладання радою недержавного пенсійного фонду договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду з іншим зберігачем у разі закінчення строку або розірвання договору про обслуговування зберігачем недержавного пенсійного фонду

№ 682 від 17.09.2009
Документ втратив чинність 
© 2007