Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 17 серпня 2004 року N 2080

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2004 р. за N 1050/9649

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем (додається).

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Степашкіна О. А.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії

В. Суслов


 

Протокол засідання Комісії
від 17 серпня 2004 р. N 80


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 17 серпня 2004 р. N 2080

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2004 р. за N 1050/9649


ПОЛОЖЕННЯ
про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем

Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, визначає порядок реєстрації статуту та пенсійних схем, змін до цих документів.

1. Загальні положення

1.1. Дія цього Положення поширюється на недержавні пенсійні фонди (далі - пенсійні фонди), що створюються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон).

1.2. Це Положення визначає порядок реєстрації статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем та змін до них, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг).

1.3. У цьому Положенні поняття застосовуються відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення".

1.4. Статут пенсійного фонду, у тому числі пенсійні схеми зі всіма змінами до них, повинен відповідати вимогам Закону та цього Положення.

1.5. Статут пенсійного фонду, у тому числі пенсійні схеми, подається на реєстрацію до Держфінпослуг до подання установчих документів на державну реєстрацію пенсійного фонду як юридичної особи відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

1.6. Найменування пенсійного фонду повинне відповідати вимогам Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та інших нормативно-правових актів.

1.7. Порядок справляння та розміри плати за реєстрацію статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, а також реєстрації змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, установлюється Держфінпослуг.

2. Вимоги до статуту та пенсійних схем пенсійного фонду

2.1. Статут пенсійного фонду затверджується засновниками (для одноосібного засновника - засновником) фонду.

2.2. Кожний примірник статуту пенсійного фонду, у тому числі кожний примірник пенсійної схеми, має бути окремо прошитий, пронумерований, засвідчений підписами засновників та скріплений печатками засновників - юридичних осіб. Підписи засновників на статуті, у тому числі на пенсійних схемах пенсійного фонду, повинні бути нотаріально засвідчені.

2.3. Статут пенсійного фонду повинен містити положення, передбачені статтею 9 Закону.

У статуті пенсійного фонду будь-якого виду повинно бути зазначено:

порядок інформування учасників про рішення, прийняті з питань порядку денного зборами засновників, у тому числі прийняті шляхом опитування;

у нормах щодо формування порядку денного, скликання та проведення зборів засновників - перелік питань, які є обов'язковими для розгляду зборами засновників, рішення за якими не може прийматися шляхом опитування;

у нормах щодо повноважень ради пенсійного фонду, порядку її утворення - кількість представників, яких кожен із засновників пенсійного фонду має право делегувати до ради фонду, та порядок делегування цих представників; а також визначення переліку питань, віднесених до компетенції ради пенсійного фонду, у тому числі питання про надання раді пенсійного фонду повноважень установлювати мінімальний розмір пенсійних внесків у межах, визначених Законом.

У разі, якщо пенсійний фонд створюється одноосібним засновником, у статуті такого пенсійного фонду має бути зазначений порядок прийняття рішень цим засновником. Такі рішення можуть прийматися уповноваженим органом одноосібного засновника, якому надані повноваження щодо прийняття відповідних рішень законодавством та (або) статутом цього засновника.

2.4. У статуті професійного пенсійного фонду має бути зазначено:

визначення родів професійної діяльності (занять) засновників;

рід професійної діяльності (занять) фізичних осіб, які можуть бути учасниками такого професійного пенсійного фонду;

вимоги до осіб, з якими можуть бути укладені пенсійні контракти.

2.5. У статуті корпоративного пенсійного фонду має бути зазначено:

умови набуття статусу учасника корпоративного пенсійного фонду - такий статус можуть набути тільки фізичні особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з роботодавцем-засновником або роботодавцем-платником такого корпоративного пенсійного фонду;

порядок підтвердження відповідності роботодавця-платника, який має намір приєднатися до такого корпоративного пенсійного фонду, вимогам, установленим Законом до засновників таких фондів у частині беззбиткового провадження діяльності не менше ніж протягом одного фінансового року (крім випадків реорганізації юридичної особи);

порядок та умови реалізації права на представництво в раді пенсійного фонду представників від роботодавців-платників, які приєдналися до корпоративного пенсійного фонду, при черговому переобранні членів ради такого пенсійного фонду, а також кількість цих представників;

вимоги до осіб, з якими можуть бути укладені пенсійні контракти.

2.6. Приєднання до корпоративного пенсійного фонду роботодавця-платника пенсійного фонду відбувається за умови виконання вимог частини другої статті 8 Закону і не потребує внесення змін до статуту пенсійного фонду.

При приєднанні роботодавця-платника до корпоративного пенсійного фонду статут такого пенсійного фонду погоджується у частині пенсійних схем з представниками трудових колективів такого роботодавця-платника в порядку, установленому законодавством України.

2.7. Установлені статутом пенсійного фонду умови виходу зі складу засновників корпоративного пенсійного фонду одного із засновників або розірвання роботодавцем-платником договору про участь у цьому фонді не можуть порушувати права фізичних осіб стати учасником іншого пенсійного фонду або перевести належні їм пенсійні кошти до страховика або банку, які відповідно до Закону здійснюють недержавне пенсійне забезпечення.

2.8. Пенсійна схема є невід'ємним додатком до статуту пенсійного фонду, у якому визначаються умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду, що здійснюється пенсійним фондом, про що обов'язково зазначається в статуті пенсійного фонду.

2.9. На титульній сторінці кожного примірника пенсійної схеми робиться відмітка (напис) про те, що вона є невід'ємним додатком до статуту пенсійного фонду.

2.10. Пенсійний фонд може використовувати кілька пенсійних схем. У цьому разі назва кожної пенсійної схеми повинна відображати її відмінні особливості.

2.11. Кожний примірник пенсійної схеми корпоративного або професійного пенсійного фонду погоджується з представниками трудових колективів відповідних юридичних осіб - роботодавців. У цьому випадку погодження статуту пенсійного фонду в частині пенсійних схем здійснюється трудовим колективом в порядку, установленому чинним законодавством, та підписується уповноваженими представниками трудового колективу.

У разі, якщо засновником пенсійного фонду є професійна спілка, погодження статуту пенсійного фонду оформлюється рішенням її виборного органу, який має відповідні повноваження, надані статутом професійної спілки відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

3. Порядок реєстрації статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем

3.1. Для реєстрації статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, представник засновників пенсійного фонду (або, якщо засновником професійного пенсійного фонду є фізична особа, засновник) подає до відповідного департаменту Держфінпослуг такі документи:

1) супровідний лист з проханням зареєструвати статут, у тому числі пенсійні схеми пенсійного фонду, який має бути підписаний представником засновників (або засновником - для одноосібного засновника) та скріплений печаткою засновника (засновників);

2) засвідчену в установленому законодавством порядку копію протоколу зборів засновників пенсійного фонду або рішення уповноваженого органу одноосібного засновника про затвердження статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем. У разі, якщо засновником пенсійного фонду є професійна спілка, подається відповідне рішення її виборного органу, який має повноваження представляти інтереси трудових колективів, надані статутом професійної спілки відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності";

3) статут пенсійного фонду, у тому числі пенсійні схеми, оформлені відповідно до розділу 2 цього Положення (у 3 примірниках);

4) відомості про засновників пенсійного фонду.

3.2. Документи подаються представником засновника (засновників) (або засновником) пенсійного фонду, який пред'являє паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує повноваження представника, завірений в установленому законодавством порядку.

3.3. Документи, подані пенсійним фондом до Держфінпослуг, приймаються за описом. Опис складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику засновників пенсійного фонду, з відміткою про дату надходження документів.

3.4. Строк проведення реєстрації статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати надходження документів, передбачених цим Положенням.

3.5. Датою реєстрації статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, є дата прийняття Держфінпослуг відповідного рішення.

3.6. Держфінпослуг має право відмовити пенсійному фонду в реєстрації статуту пенсійного фонду, у тому числі змін до пенсійних схем. Підставами для прийняття Держфінпослуг рішення про відмову в реєстрації статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, є:

3.6.1. Невідповідність статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, вимогам законодавства.

3.6.2. Подання документів, визначених у п. 3.1 цього Положення, для реєстрації статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, не в повному обсязі.

3.6.3. Невідповідність документів, поданих для реєстрації статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, вимогам чинного законодавства щодо оформлення документів.

3.7. Про прийняття рішення про відмову в реєстрації статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, Держфінпослуг протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення, повідомляє представника засновників пенсійного фонду в письмовій формі із зазначенням підстав для відмови.

3.8. У разі відмови в реєстрації статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, повторне звернення до Держфінпослуг щодо проведення реєстрації цих документів може бути здійснене після усунення недоліків, що були підставою для прийняття рішення про відмову.

3.9. У разі прийняття рішення про реєстрацію статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, на примірниках статуту та кожному примірнику пенсійних схем робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації.

Напис (штамп) скріплюється печаткою Держфінпослуг та підписується членом Комісії - директором Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами.

3.10. Повідомлення про реєстрацію статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, надсилається (надається) представнику засновників пенсійного фонду наступного робочого дня після дати реєстрації.

3.11. Два примірники зареєстрованих статутів пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, повертаються особисто представнику засновника (засновників) (або засновнику - для одноосібного засновника) пенсійного фонду. Для отримання зареєстрованих документів представник засновника (засновників) (або засновник - для одноосібного засновника) пенсійного фонду пред'являє паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує повноваження представника, завірений в установленому законодавством порядку, а також документ, що підтверджує внесення плати за реєстрацію статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем.

3.12. У разі, якщо представник засновника (засновників) пенсійного фонду протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про реєстрацію статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, не звернувся до Держфінпослуг у порядку, установленому п. 3.11 цього Положення, для отримання примірників зареєстрованих статутів, у тому числі пенсійних схем, член Комісії - директор Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами має право скасувати рішення про реєстрацію статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем.

4. Унесення змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі до пенсійних схем

4.1. Рада пенсійного фонду зобов'язана подати заяву про реєстрацію змін до статуту пенсійного фонду та відповідні документи до Держфінпослуг для реєстрації зміни до статуту, у тому числі зміни до пенсійних схем, протягом 7 робочих днів з моменту їх затвердження засновником (зборами засновників).

4.2. Пенсійний фонд має право на запровадження нових пенсійних схем, а також у випадках, передбачених Законом, - на внесення змін до пенсійних схем або анулювання пенсійних схем.

4.3. Порядок унесення змін до пенсійних схем, а також порядок їх анулювання встановлюється статутом пенсійного фонду.

4.4. Подання документів на реєстрацію змін до пенсійних схем у Держфінпослуг здійснюється радою пенсійного фонду.

4.5. Зміни до пенсійних схем корпоративного або професійного пенсійного фонду мають бути погоджені з представниками трудових колективів відповідних юридичних осіб - роботодавців у порядку, установленому законодавством України, і підписуються уповноваженими представниками трудового колективу.

У разі, якщо засновником пенсійного фонду є професійна спілка, погодження змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, оформлюється рішенням її виборного органу, який має відповідні повноваження, надані статутом професійної спілки відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

4.6. Зміни до статуту пенсійного фонду оформлюються окремим додатком до нього або викладенням статуту в новій редакції.

4.7. У разі внесення змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі до пенсійних схем, у вигляді окремого додатка на титульній сторінці додатка робиться відмітка (напис) про те, що зазначений документ є невід'ємною частиною відповідного статуту.

4.8. Для реєстрації змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі до пенсійних схем, представник ради пенсійного фонду подає до департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Держфінпослуг такі документи:

1) супровідний лист з проханням зареєструвати зміни до статуту, у тому числі зміни до пенсійних схем пенсійного фонду, який має бути підписаний головою ради фонду або представником ради пенсійного фонду, що має відповідні повноваження, та скріплений печаткою пенсійного фонду;

2) копію протоколу зборів засновників пенсійного фонду або рішення уповноваженого органу засновника щодо погодження змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі змін до пенсійних схем. У разі, якщо засновником пенсійного фонду є професійна спілка, подається відповідне рішення її виборного органу, який має повноваження представляти інтереси трудових колективів, надані статутом професійної спілки відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності";

3) зміни до статуту пенсійного фонду, оформлені в установленому законодавством порядку, у тому числі зміни до пенсійних схем (у 3 примірниках).

4.9. Документи подаються представником ради пенсійного фонду, який пред'являє паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує відповідні повноваження представника, завірений в установленому законодавством порядку.

4.10. Документи, подані пенсійним фондом до Держфінпослуг, приймаються за описом. Опис складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику ради пенсійного фонду, з відміткою про дату надходження документів.

4.11. Розгляд документів, поданих для реєстрації змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі змін до пенсійних схем, та прийняття рішення про реєстрацію таких змін або рішення про відмову в реєстрації здійснюється в порядку та строки, установлені цим Положенням для проведення реєстрації статуту пенсійного фонду.

4.12. Датою реєстрації змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі змін до пенсійних схем, є дата прийняття членом Комісії - директором Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Держфінпослуг відповідного рішення.

4.13. Держфінпослуг має право відмовити пенсійному фонду в реєстрації змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі змін до пенсійних схем. Підставами для прийняття Держфінпослуг рішення про відмову в реєстрації змін до статуту та пенсійних схем пенсійного фонду є:

4.13.1. Невідповідність змін до статуту, у тому числі до пенсійних схем пенсійного фонду, вимогам законодавства.

4.13.2. Погіршення умов пенсійного забезпечення учасників фонду внаслідок внесення змін до пенсійної схеми (пенсійних схем).

4.13.3. Подання документів, визначених у п. 4.8 цього Положення, для реєстрації змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, не в повному обсязі.

4.13.4. Невідповідність документів, поданих для реєстрації змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, вимогам чинного законодавства щодо оформлення документів.

4.14. Про прийняття рішення про відмову в реєстрації змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі змін до пенсійних схем, Держфінпослуг протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення членом Комісії - директором Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами повідомляє пенсійний фонд у письмовій формі із зазначенням підстав для відмови.

4.15. У разі відмови в реєстрації змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі до пенсійних схем, повторне звернення до Держфінпослуг щодо проведення реєстрації цих документів може бути здійснене після усунення недоліків, що були підставою для надання відмови.

4.16. У разі прийняття рішення про реєстрацію змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі змін до пенсійних схем, на примірниках змін до статуту робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації.

Напис (штамп) скріплюється печаткою Держфінпослуг та підписується членом Комісії - директором Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами.

4.17. Повідомлення про реєстрацію змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі змін до пенсійних схем, надсилається пенсійному фонду наступного робочого дня після дати реєстрації.

4.18. Два примірники зареєстрованих змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі змін до пенсійних схем, надаються представнику ради пенсійного фонду. Для отримання цих документів представник ради пенсійного фонду пред'являє паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує відповідні повноваження представника, завірений в установленому законодавством порядку, а також документ, що підтверджує внесення плати за реєстрацію змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем.

4.19. У разі, якщо представник засновника (засновників) пенсійного фонду протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про реєстрацію змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем, не звернувся до Держфінпослуг у порядку, установленому п. 4.18 цього Положення, для отримання примірників зареєстрованих статутів, у тому числі пенсійних схем, член Комісії - директор Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами має право скасувати рішення про реєстрацію змін до статуту пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем.

5. Контроль за додержанням вимог цього Положення

5.1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.

5.2. За неподання, несвоєчасне подання до Держфінпослуг відомостей, передбачених чинним законодавством, або подання завідомо недостовірних відомостей члени ради пенсійних фондів несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

5.3. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень Держфінпослуг тягне за собою накладення на членів ради пенсійних фондів штрафу у розмірах, визначених законодавством України.

5.4. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням цього Положення застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

Член Комісії - директор
Департаменту нагляду за
недержавними пенсійними фондамиА. А. Рибальченко


 


 

 
© 2007