Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 листопада 2003 року N 137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2003 р. за N 1164/8485

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18 травня 2006 року N 5793

Відповідно до вимог статей 13 та 27 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та вимог пп. 50 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Кваліфікаційні вимоги до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - Кваліфікаційні вимоги), що додаються.

2. Визначити, що Кваліфікаційні вимоги набирають чинності з 1 січня 2004 року.

3. Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) та Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії

В. Суслов


 

Протокол засідання Комісії
від 27 листопада 2003 р. N 31


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 листопада 2003 р. N 137

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2003 р. за N 1164/8485


Кваліфікаційні вимоги
до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів

(У тексті Кваліфікаційних вимог слово "вищу" замінено словами "повну вищу" згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 травня 2006 року N 5793)


Ці Кваліфікаційні вимоги розроблені відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. У цих Кваліфікаційних вимогах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

кваліфікаційний мінімум - перелік питань у галузі недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, на знання законодавства в цій сфері, володіння якими є обов'язковим для кваліфікованого виконання особою покладених на неї професійних завдань;

кваліфікований працівник - працівник адміністратора, який відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг (далі - Держфінпослуг);

структурний підрозділ адміністратора - структурний підрозділ одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, на який покладено здійснення самостійного адміністрування такого корпоративного пенсійного фонду, або структурний підрозділ компанії з управління активами, на який покладено провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів;

фахівець з питань діяльності недержавних пенсійних фондів - категорія фахівців у галузі ринків фінансових послуг. До такої категорії належать особи, які склали кваліфікаційний іспит на володіння кваліфікаційним мінімумом з питань діяльності недержавних пенсійних фондів;

фахівець з адміністрування недержавних пенсійних фондів - категорія фахівців у галузі ринків фінансових послуг. До такої категорії належать особи, які склали кваліфікаційний іспит на володіння кваліфікаційним мінімумом з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Інші терміни вживаються у цих Кваліфікаційних вимогах відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

1.2. Рівень кваліфікаційних вимог визначається шляхом установлення вимог до:

рівня освіти;

досвіду практичної діяльності;

спеціальних знань - відповідного кваліфікаційного мінімуму.

1.3. Кваліфікаційний мінімум для осіб, які претендують на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду (кваліфікаційний мінімум з питань діяльності недержавних пенсійних фондів), складається з питань, пов'язаних із комплексним знанням положень діючого законодавства, нормативних документів з недержавного пенсійного забезпечення, а також основних вимог до створення та функціонування недержавних пенсійних фондів.

Кваліфікаційний мінімум для осіб, які претендують на право здійснення функцій з адміністрування недержавних пенсійних фондів (кваліфікаційний мінімум з адміністрування недержавних пенсійних фондів), складається з питань, пов'язаних із комплексним знанням положень діючого законодавства, нормативних документів з недержавного пенсійного забезпечення, а також основних принципів та методів провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

1.4. Кваліфікаційний мінімум для відповідних категорій фахівців затверджується Держфінпослуг.

1.5. Рівень спеціальних знань (володіння кваліфікаційним мінімумом) особи встановлюється на підставі результату складання кваліфікаційного іспиту.

Офіційне засвідчення кваліфікаційного рівня фахівців здійснюється шляхом видачі їм кваліфікаційного свідоцтва.

1.6. Атестація осіб, які претендують на отримання кваліфікації фахівця відповідної категорії, здійснюється відповідно до порядку, встановленого нормативно-правовими актами Держфінпослуг.

1.7. З метою захисту інтересів учасників недержавного пенсійного фонду, фахівці повинні не рідше ніж один раз на три роки підвищувати свою кваліфікацію та складати кваліфікаційний іспит.

Розділ 2. Кваліфікаційні вимоги до членів рад пенсійних фондів

2.1. Особа, яка претендує на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду повинна мати:

повну вищу та загальний стаж роботи не менше 10 років, або повну вищу економічну чи юридичну освіту та загальний стаж роботи не менше 5 років;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів.

Розділ 3. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які входитимуть до складу виконавчих і контролюючих органів адміністратора

(назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18.05.2006 р. N 5793)

3.1. Особа, яка претендує на обіймання посади голови виконавчого органу професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду або компанії з управління активами, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів, повинна мати:

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18.05.2006 р. N 5793)

повну вищу освіту та стаж роботи у сфері ринків фінансових послуг не менше 5 років або повну вищу економічну чи юридичну освіту та стаж роботи у сфері ринків фінансових послуг не менше 3 років;

досвід роботи на керівних посадах не менше 1 року;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

3.2. Особа, яка претендує на обіймання посади члена виконавчого органу професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду, повинна мати:

повну вищу освіту та стаж роботи у сфері ринків фінансових послуг не менше 5 років або повну вищу економічну чи юридичну освіту та стаж роботи у сфері ринків фінансових послуг не менше 3 років;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

3.3. Особа, яка претендує на обіймання посади голови або члена контролюючого органу професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду, повинна мати:

повну вищу економічну чи юридичну освіту;

загальний стаж роботи не менше 5 років.

3.4. Особа, яка претендує на обіймання посади керівника структурного підрозділу з адміністрування одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, що прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, повинна мати:

повну вищу освіту;

загальний стаж роботи не менше 5 років;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.4 згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18.05.2006 р. N 5793)

Розділ 4. Кваліфікаційні вимоги до кваліфікованих працівників адміністратора

4.1. Особа, яка претендує на обіймання посади керівника відокремленого підрозділу професійного адміністратора або керівника структурного підрозділу адміністратора, повинна мати:

повну вищу освіту;

загальний стаж роботи не менше 3 років;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

4.2. Працівник адміністратора, на якого покладається провадження діяльності з адміністрування, повинен мати:

повну вищу освіту;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

 

Член Комісії
директор департаменту
нагляду за недержавними
пенсійними фондами
А. Рибальченко


 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009

 

 

 
© 2007