Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

1515-НКФП

Про затвердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 8 липня 2004 року N 1515

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2004 р. за N 933/9532

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 25 листопада 2005 року N 4960,
від 21 жовтня 2010 року N 786,
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 11 грудня 2012 року N 2674

Відповідно до вимог пункту 7 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 10 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003, та з метою удосконалення державного регулювання надання фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг (додається).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Ігнащенко В. А.), Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити публікацію цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови Комісії Головка А. Т.

Голова Комісії

В. Суслов


Протокол засідання Комісії
від 8 липня 2004 р. N 72


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 8 липня 2004 р. N 1515

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 липня 2004 р. за N 933/9532


Положення
про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг

Це Положення розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 11.12.2012 р. N 2674)

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні нижченаведені поняття вживаються в такому значенні:

суміщення надання фінансових послуг - надання фінансовою установою двох або більше видів фінансових послуг;

пряме залучення фінансових активів - цілеспрямована дія фінансової установи щодо отримання фінансових активів від фізичних та/або юридичних осіб;

опосередковане залучення фінансових активів - цілеспрямована дія фінансової установи щодо отримання фінансових активів від фізичних та/або юридичних осіб через посередників, а також отримання залишків фінансових активів, які виникли в результаті здійснення звичайної господарської діяльності в інтересах цих осіб.

1.2. Інші поняття в цьому Положенні вживаються у значеннях відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері надання фінансових послуг.

1.3. Дія цього Положення поширюється на надання фінансовими установами (крім банків) фінансових послуг як підприємницької діяльності, для яких законодавством України не встановлено виключного переліку видів діяльності.

(пункт 1.3 розділу 1 в редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 25.11.2005 р. N 4960)

1.4. Обмеження, передбачені цим Положенням, не стосуються випадків, коли право здійснювати такі види діяльності прямо встановлене законами України та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

(пункт 1.4 розділу 1 в редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 25.11.2005 р. N 4960,
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 21.10.2010 р. N 786)

2. Обмеження в наданні певних видів фінансових послуг

2.1. Діяльність з прямого або опосередкованого залучення фінансових активів від фізичних осіб з зобов'язанням щодо наступного їх повернення не може суміщатись з наданням будь-яких фінансових послуг.

2.2. Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок прямо або опосередковано залучених коштів має право здійснювати на підставі відповідної ліцензії лише кредитна установа, і така діяльність не може суміщатись з наданням будь-яких видів фінансових послуг.

2.3. Діяльність ломбардів з надання послуг фінансового кредиту не може суміщатись з наданням будь-яких інших видів фінансових послуг.

2.4. Пункт 2.4 розділу 2 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 11.12.2012 р. N 2674,
у зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.8 уважати відповідно пунктами 2.4 - 2.7)

2.4. Діяльність з управління іпотечними активами, які є забезпеченням іпотечних сертифікатів, випущених іншими емітентами, не може суміщатися із залученням фінансових активів шляхом здійснення емісії іпотечних сертифікатів від власного імені.

(пункт 2.4 розділу 2 в редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 25.11.2005 р. N 4960)

2.5. Діяльність з довірчого управління фінансовими активами не може суміщатись з будь-якими іншими фінансовими послугами.

2.6. Діяльність з управління Фонду операцій з нерухомістю (ФОН) не може суміщатись з діяльністю з управління активами Інститутів спільного інвестування (ІСІ).

(пункт 2.6 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 11.12.2012 р. N 2674)

2.7. Діяльність з управління Фондом фінансування будівництва (ФФБ) не може суміщатись з наданням будь-яких інших фінансових послуг.

Директор Департаменту державного
регулювання та розвитку ринків
фінансових послугВ. А. Ігнащенко

 
© 2007