Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

УВАГА!

До цього нормативно-правового акту внесеніі зміни!

 

Про внесення змін до розпорядження

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України від 18 грудня 2003 року

№ 169 та затвердження Змін до Порядку

погодження Державною комісією

з регулювання ринків фінансових послуг

України членів ради недержавного

пенсійного фонду

 

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, статті 13 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення, підпункту 119 пункту 4, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 18 грудня 2003 року № 169 „Про затвердження Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за № 22/8621, слова „Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України” замінити словами „Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,”.

2. Затвердити Зміни до Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 року № 169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за № 22/8621, що додаються.

3. Департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бірюка С.О.

Голова Комісії

А. Стасевський

Згідно з чинним законодавством

відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол №___ засідання

Комісії від _____________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

___________________№ __________

Зміни

до Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду

1. У заголовку слова „Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України” замінити словами „Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”.

2. У преамбулі слова та цифри Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292 замінити словами та цифрами „Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1070”.

3. У главі 1:

3.1 абзац другий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

„Члени ради фонду набувають своїх повноважень у разі погодження їх кандидатур з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”.

3.2 пункт 1.7 викласти в такій редакції:

„1.7. Уповноважена особа засновника (засновників) пенсійного фонду повідомляє Нацкомфінпослуг про припинення повноважень члена ради фонду протягом семи робочих днів після прийняття відповідного рішення із зазначенням підстави припинення його повноважень”.

4. У главі 2:

4.1 пункт 2.2 викласти в такій редакції:

„2.2. Повідомлення про утворення (зміни у складі) ради фонду підписується уповноваженою особою засновників (засновника) та засвідчується печаткою фонду”.

4.2 пункт 2.7. викласти в такій редакції:

„2.7. Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів після подання документів, визначених у пункті 2.1 глави 2 цього Порядку, письмово повідомляє засновника (засновників) фонду та адміністратора фонду (у разі його наявності) про погодження або відмову у погодженні списку членів ради фонду. У разі відмови у погодженні Нацкомфінпослуг надає обґрунтування причин відмови та повний перелік зауважень”.

4.3 пункт 2.9 викласти в такій редакції:

„2.9. Подання інформації про утворення (зміни у складі) ради фонду до Нацкомфінпослуг забезпечує засновник (засновники) фонду”.

5. У додатках 1 та 2 до Порядку слова „повне найменування юридичної особи, яка надсилає повідомлення” замінити словами „уповноважена особа, яка надсилає повідомлення”.

6. У тексті Порядку та додатках до нього слова „Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України” і „Держфінпослуг” в усіх відмінках замінити словами „Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг” і „Нацкомфінпослуг” у відповідних відмінках.

Директор департаменту регулювання

та нагляду за установами накопичувального

пенсійного забезпечення

С. Зубик

 

 

Про затвердження Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18 грудня 2003 року N 169

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2004 р. за N 22/8621

Відповідно до вимог законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.), юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії

В. Суслов


Протокол засідання Комісії
від 18 грудня 2003 р. N 35


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18 грудня 2003 р. N 169

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2004 р. за N 22/8621


Порядок погодження
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду

Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292.

1. Загальні положення

1.1. Цим Порядком установлюються умови та процедура набуття повноважень членами ради недержавного пенсійного фонду (далі - фонд).

1.2. Рада фонду утворюється відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та статуту фонду.

1.3. Рада фонду вважається утвореною з моменту прийняття відповідного рішення зборами засновників (одноосібним засновником) фонду та має право провадити свою діяльність після набуття повноважень членами ради фонду.

Члени ради фонду набувають своїх повноважень, якщо протягом 30 календарних днів після подання особою, визначеною у пункті 1.5 цього Порядку, списку членів ради фонду до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) щодо них не надійде обґрунтованого письмового заперечення Держфінпослуг.

1.4. Члени ради фонду повинні відповідати вимогам частини другої статті 13 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

1.5. Адміністратор фонду повідомляє Держфінпослуг про утворення ради фонду та зміни у її складі протягом семи робочих днів після прийняття відповідного рішення.

Про утворення ради фонду до укладення договору про адміністрування пенсійного фонду повідомляє уповноважена особа засновника (засновників) пенсійного фонду протягом семи робочих днів після прийняття відповідного рішення.

1.6. Повноваження члена ради фонду припиняються у разі наявності підстав, визначених частиною п'ятою статті 13 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

1.7. Адміністратор фонду повідомляє Держфінпослуг про припинення повноважень члена ради фонду протягом семи робочих днів після прийняття відповідного рішення із зазначенням підстави припинення його повноважень.

2. Порядок подання та розгляду документів на погодження членів ради фонду

2.1. Для погодження членів ради фонду особи, зазначені у пункті 1.5 цього Порядку, подають до Держфінпослуг такі документи:

повідомлення про утворення (зміни у складі) ради фонду згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку;

копія документа, що підтверджує прийняття рішення про утворення (зміни у складі) ради фонду, та список членів ради фонду, оформлені відповідно до пункту 2.4 цього Порядку;

анкету члена ради фонду, складену за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, щодо кожного члена ради фонду;

витяг з трудової книжки кожного члена ради фонду про трудову діяльність за останні десять років, завірений у встановленому законодавством порядку;

копію сторінок паспорта, які підтверджують паспортні дані;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів;

копію диплома (дипломів) про вищу освіту.

2.2. Повідомлення про утворення (зміни у складі) ради фонду підписується керівником адміністратора та засвідчується печаткою адміністратора, а до укладення договору про адміністрування пенсійного фонду - підписується уповноваженою особою засновників (засновника) та засвідчується печаткою фонду.

2.3. Повідомлення про утворення (зміни у складі) ради фонду разом з іншими документами, зазначеними в пункті 2.1 цього Порядку, надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрською поштою, або передаються особисто до Держфінпослуг.

Датою подання повідомлення про утворення (зміни у складі) ради до Держфінпослуг вважається дата відправлення, зазначена на штемпелі поштового відділення, або дата реєстрації повідомлення Держфінпослуг (у разі особистої передачі документів).

2.4. Рішення про утворення ради фонду та список осіб, які визнані членами ради фонду, оформлюються протоколом зборів засновників (за наявності кількох засновників фонду) або рішенням уповноваженого органу засновника (за наявності одноосібного засновника фонду).

2.5. Анкета члена ради фонду підписується членом ради фонду. Підпис члена ради повинен бути засвідчений у встановленому законодавством порядку.

2.6. Підставою для обґрунтованого заперечення Держфінпослуг погодження членів ради фонду є:

надання в поданих документах недостовірної інформації;

невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку, зокрема, заповнення документів не в повному обсязі;

невідповідність членів ради фонду вимогам чинного законодавства та (або) статуту фонду.

2.7. У разі наявності підстав, визначених у пункті 2.6 цього Порядку, Держфінпослуг протягом 30 календарних днів після подання документів, визначених у пункті 2.1 цього Порядку, письмово повідомляє адміністратора або, за його відсутності, засновника (засновників) фонду.

2.8. Члени ради фонду несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства за достовірність інформації, вказаної в анкеті.

2.9. Адміністратор несе відповідальність за неподання або несвоєчасне подання інформації до Держфінпослуг.

 

Член Комісії - директор
Департаменту нагляду за
недержавними пенсійними фондамиА. А. Рибальченко


 

Додаток 1
до Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду


"___" ____________ 200_ N ____
(Дата написання повідомлення)

 

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Повідомлення
про утворення ради недержавного пенсійного фонду

_______________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, яка надсилає повідомлення)

повідомляє, що рішенням уповноваженого органу засновника (у разі наявності одного засновника) або зборами засновників ______________________________________________
_______________________________________________________________,
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

які відбулися ________________________, прийнято рішення про утворення
(дата та місце проведення зборів засновників фонду) 
ради недержавного пенсійного фонду.

У зв'язку з цим та відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" надаємо список членів ради недержавного пенсійного фонду:

Прізвище, ім'я, по батькові члена ради недержавного пенсійного фонду

Основне місце роботи та посада

Місцепроживання, телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток на ____ арк.

М. П.

Уповноважена особа

(П. І. Б.)


 

Додаток 2
до Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду


"___" ____________ 200_ р. N ____
(Дата написання повідомлення)

 

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Повідомлення
про зміни у складі ради недержавного пенсійного фонду

__________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, яка надсилає повідомлення)

повідомляє щодо припинення повноважень у складі ради фонду
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

У зв'язку з цим та відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" надаємо відомості про припинення повноважень членів ради недержавного пенсійного фонду:

Прізвище, ім'я, по батькові члена ради недержавного пенсійного фонду

Підстава припинення повноважень члена ради недержавного пенсійного фонду

 

 


Також повідомляємо, що рішенням уповноваженого органу засновника (у разі одного засновника) або зборами засновників, які відбулися
_______________________________________________________________,
(дата та місце проведення зборів засновників)
прийнято рішення про призначення нових членів ради фонду*. У зв'язку з цим надаємо на погодження список нових членів ради фонду:

Прізвище, ім'я, по батькові члена ради недержавного пенсійного фонду

Основне місце роботи та посада

Місце проживання, телефон

 

 

 


Додаток на ____ арк.

М. П.

Керівник юридичної особи

(П. І. Б.)


____________
* Зазначена інформація надається у разі прийняття відповідного рішення про призначення нових членів ради фонду.

 

Додаток 3
до Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду


АНКЕТА
члена ради недержавного пенсійного фонду

1. Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________

2. Паспортні дані ________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Місцепроживання, телефон _____________________________________

4. Освіта (назва навчального закладу, спеціальність, кваліфікація)
_______________________________________________________________

5. Науковий ступінь, вчене звання (за наявності) _____________________

6. Стаж роботи, у тому числі на керівних посадах ____________________

7. Основне місце роботи та посада _________________________________

8. Місце роботи за сумісництвом та посада __________________________

9. Делеговано до ради пенсійного фонду від (назва засновника та (або) роботодавця-платника)
________________________________________________________________

10. Кваліфікаційне свідоцтво (ким видано, номер, дата видачі, термін дії)
________________________________________________________________

11. Чи була особа протягом семи останніх років керівником юридичної особи, визнаної банкрутом або підданої процедурі примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді (зокрема, голова, члени виконавчого органу та головний бухгалтер)?
_______________________________________________________________

12. Чи був засуджений за умисні злочини?
_______________________________________________________________

13. Чи є пов'язаною особою інших членів ради фонду? ________________

Я, що нижче підписався, засвідчую, що відповіді, надані в анкеті, повні, правдиві і дійсні на дату їх подання та несу відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства за достовірність інформації, вказаної в анкеті.

Дата _____________

Підпис _____________


____________

 


 

 
© 2007