Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

 

Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 серпня 2003 року N 41

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2003 р. за N 797/8118

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 23 жовтня 2003 року N 93,
від 18 березня 2004 року N 184,
від 16 січня 2007 року N 6640,
від 2 жовтня 2008 року N 1140

Відповідно до вимог пп. 2 п. 1 статті 28 та п. 3 Прикінцевих положень Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та вимог пп. 4 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003, та з метою удосконалення державного регулювання за наданням фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр фінансових установ (додається).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Хоружий С. Г.) забезпечити подання Положення про Державний реєстр фінансових установ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити публікацію Положення про Державний реєстр фінансових установ у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою Комісії.

Голова Комісії

В. Суслов


 

Протокол N 12 засідання Комісії
від 28 серпня 2003 року


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 серпня 2003 р. N 41
(в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 16 січня 2007 р. N 6640)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 лютого 2007 р. за N 92/13359


Положення
про Державний реєстр фінансових установ

Це Положення розроблене відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Указів Президента України від 04.04.2003 N 292 "Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України", від 22.07.2003 N 740 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових послуг.

Розділ I. Загальні положення

1. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

Державний реєстр фінансових установ (далі - Реєстр) - система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про фінансову установу;

унесення інформації про фінансову установу до Реєстру - унесення інформації про юридичну особу до Реєстру для набуття нею статусу фінансової установи, виключення інформації про фінансову установу з Реєстру, а також учинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Положенням, шляхом унесення інформації до Реєстру;

відокремлений підрозділ - філія, інший відокремлений структурний підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцезнаходженням юридичної особи та здійснює всі або частину функцій з надання фінансових послуг від її імені. Відповідними нормативно-правовими актами щодо регулювання діяльності окремих видів фінансових установ можуть установлюватись додаткові вимоги до відокремленого підрозділу окремих видів фінансових установ, інформація про який підлягає внесенню до Реєстру;

заявник - юридична особа, яка подає документи для внесення інформації про неї до Реєстру для набуття статусу фінансової установи, виключення інформації про фінансову установу з Реєстру, а також для внесення змін до Реєстру, для видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, для переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи або для внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи;

заява - документ, складений заявником за відповідною формою згідно з додатками до цього Положення, який подається заявником для внесення інформації про фінансову установу до Реєстру;

реєстраційна картка - документ з відповідними реквізитами встановленого зразка, який подається заявником для внесення відповідного запису про заявника та/або про його відокремлені підрозділи до Реєстру;

реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з поданими юридичною особою до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) документами (на паперовому носії), які потребують довгострокового зберігання протягом строку, встановленого цим Положенням;

(абзац восьмий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 02.10.2008 р. N 1140)

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (далі - Свідоцтво) - документ установленого зразка, який засвідчує факт набуття юридичною особою статусу фінансової установи та внесення Держфінпослуг інформації про фінансову установу до Реєстру.

Інші поняття в цьому Положенні застосовуються відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292.

2. Дія цього Положення поширюється на всіх юридичних осіб (крім банків, професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування в частині їхньої діяльності на фондовому ринку, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, Державного казначейства України та державних цільових фондів) незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" надають одну чи декілька фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Держфінпослуг.

3. Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також якщо це прямо передбачено законами України, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності.

4. Виключне право або інші обмеження щодо надання окремих фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Держфінпослуг, установлюється законами про діяльність відповідних фінансових установ та нормативно-правовими актами Держфінпослуг.

5. Можливість та порядок надання окремих фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Держфінпослуг, юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг.

6. Юридична особа набуває статусу фінансової установи з дати внесення відповідного запису про неї до Реєстру. Датою внесення відповідного запису до Реєстру для набуття юридичною особою статусу фінансової установи є дата схвалення Держфінпослуг як колегіальним органом рішення про внесення інформації до Реєстру.

7. Для отримання статусу фінансової установи юридична особа зобов'язана виконати вимоги відповідних нормативно-правових актів.

8. Документом, що підтверджує статус фінансової установи, є Свідоцтво (додаток 1).

9. Свідоцтво не підлягає передачі для використання іншими юридичними або фізичними особами для надання фінансових послуг.

10. Свідоцтво має бути розміщене в доступному для огляду споживачами фінансових послуг місці за місцезнаходженням фінансової установи.

11. Фінансова установа має право надавати фінансові послуги через свій відокремлений підрозділ за умови внесення інформації про такий відокремлений підрозділ до Реєстру.

12. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва або видачі дубліката Свідоцтва фінансова установа зобов'язана виконати дії відповідно до вимог цього Положення.

13. Вимоги, установлені законодавством України щодо діяльності, пов'язаної з наданням відповідних видів фінансових послуг, повинні виконуватись фінансовою установою протягом усього строку перебування інформації про неї в Реєстрі.

14. Якщо відповідно до нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати ліцензію та/або дозвіл, фінансова установа має право на надання такої послуги лише після отримання відповідної ліцензії та/або дозволу. Для отримання ліцензії на право надання певної фінансової послуги та/або відповідного дозволу фінансова установа зобов'язана виконати всі вимоги відповідних нормативно-правових актів.

15. Відповідними нормативно-правовими актами щодо окремих видів фінансових установ можуть визначатися додаткові вимоги до заявника для внесення інформації про нього та його відокремлені підрозділи до Реєстру, вимоги до документів, які при цьому подаються заявником, порядок унесення інформації про заявника та його відокремлений підрозділ до Реєстру та виключення інформації про заявника та його відокремлений підрозділ з Реєстру.

(пункт 15 розділу I у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 02.10.2008 р. N 1140)

Розділ II. Вимоги до Державного реєстру фінансових установ

1. Реєстр створюється з метою сприяння захисту інтересів споживачів фінансових послуг та забезпечення державного регулювання ринків фінансових послуг, а також для забезпечення відкритості інформації про фінансові установи, уключені до Реєстру.

2. Власником інформації, що внесена до Реєстру, є держава.

3. Одержання, накопичення, зберігання, захист, використання та поширення інформації про фінансову установу забезпечує Держфінпослуг, яка відповідно до цього Положення вирішує питання внесення інформації про фінансову установу до Реєстру.

4. Реєстр ведеться на електронних носіях відповідно до державних стандартів, які забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами, власником інформації у яких є держава.

5. Реєстр створюється і ведеться Держфінпослуг, яка є його розпорядником та адміністратором.

6. Технічні та програмні засоби ведення Реєстру повинні забезпечувати:

автоматизоване ведення еталона Реєстру;

контроль за повнотою внесення інформації до Реєстру;

передачу відповідним органам державної влади інформації з Реєстру;

виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація даних, установлення прав доступу тощо);

зберігання інформації про фінансову установу протягом п'яти років з дати виключення інформації про фінансову установу з Реєстру та передачі реєстраційної справи до державної архівної установи;

виключення несанкціонованого доступу до Реєстру;

достовірність та повноту інформації з реєстраційних карток;

контроль за проведенням реєстраційних дій;

оперативну видачу Свідоцтв та довідок з Реєстру, а також документальне відтворення процедур реєстрації.

7. Вимоги і правила щодо захисту інформації в Реєстрі встановлюються уповноваженим державним органом.

Розділ III. Відомості Державного реєстру фінансових установ

1. До Реєстру вноситься виключно відкрита інформація, перелік якої встановлюється цим Положенням.

2. До Реєстру не вноситься інформація з обмеженим доступом (конфіденційна інформація та інформація, що становить державну таємницю).

3. Держфінпослуг установлює структуру електронних файлів, їхній формат та опис полів, які становлять систему даних Реєстру.

4. До Реєстру вносяться:

4.1. загальна інформація про заявника, яка включає інформацію:

про юридичну особу (повне найменування, скорочене найменування /за наявності/ та найменування однією з іноземних мов /за наявності/, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);

про державну реєстрацію юридичної особи (дата проведення державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію та ким воно видане), а також інформацію про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

про місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер корпусу /за наявності/, номер офісу /квартири/ /за наявності/) та засоби зв'язку (міжміський код, номер телефону, номер факсу, адреса електронної пошти /за наявності/, адреса веб-сторінки /за наявності/);

про банківські реквізити (найменування банку та його МФО, номер поточного рахунку заявника);

про статутний фонд (статутний або складений капітал) - за наявності відповідно до законодавства: зареєстрований розмір; фактично сплачений розмір; розмір частки, що належить державі та/або нерезидентам (за наявності);

про керівника юридичної особи та інших осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності - за наявності зазначених осіб (прізвище, ім'я та по батькові /далі - П. І. Б./, найменування посади);

головного бухгалтера (П. І. Б.) або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (П. І. Б. для фізичної особи або повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для юридичної особи);

про організацію внутрішнього фінансового моніторингу (дата та номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та його П. І. Б.). Зазначена інформація вноситься відповідно до встановленого порядку призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу;

про види фінансових послуг, які надає чи планує надавати юридична особа;

4.2. інформація про ліцензії та/або дозволи (у випадках, передбачених нормативно-правовими актами) на надання певного виду фінансових послуг (назва ліцензії та/або дозволу, серія, номер та дата видачі ліцензії та/або дозволу, строк їх дії, а також інформація про переоформлення, видачу дубліката та анулювання ліцензії та/або дозволу). Інформація про ліцензії та/або дозволи, видані Держфінпослуг, уноситься Держфінпослуг до Реєстру, якщо інше не передбачено відповідними нормативно-правовими актами щодо окремих видів фінансових установ;

4.3. інформація про правила (у випадках, передбачених нормативно-правовими актами) для провадження фінансової послуги відповідно до ліцензії (назва правил, дата та номер документа про їх реєстрацію, дата закінчення дії правил);

4.4. інформація про відокремлені підрозділи (за наявності) фінансової установи (повне найменування відокремленого підрозділу, дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності) та про види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ, місцезнаходження відокремленого підрозділу, телефон, відомості про керівника відокремленого підрозділу);

4.5. інформація про фінансову установу, яка складається Держфінпослуг (реєстраційний номер в Реєстрі, код фінансової установи, серія, номер та дата видачі Свідоцтва, підстава, номер та дата виключення інформації про фінансову установу з Реєстру).

Розділ IV. Загальний порядок унесення інформації про фінансову установу до Реєстру

1. Для набуття статусу фінансової установи заявник відповідно до вимог нормативно-правових актів подає до Держфінпослуг такі документи:

заяву про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ (додаток 2);

реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3);

реєстраційну картку з інформацією про відокремлені підрозділи юридичної особи (за наявності) (додаток 4);

інші документи, якщо їх подання передбачено відповідними нормативно-правовими актами для окремих видів фінансових установ.

Усі документи, крім інформації про ліцензії та правила на провадження певного виду фінансових послуг (додаток 5), яка заповнюється Держфінпослуг, надаються в паперовій формі, якщо інше не передбачено відповідними нормативно-правовими актами щодо окремих видів фінансових установ. Реєстраційна картка юридичної особи (додаток 3) і реєстраційна картка з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи (додаток 4) подаються також в електронному вигляді у форматі, установленому Держфінпослуг.

2. Структура, формат та опис полів документів, які подаються заявником до Держфінпослуг в електронному вигляді, установлюються Держфінпослуг.

3. Загальний порядок ведення Реєстру включає зокрема:

перевірку комплектності документів, які подаються до Держфінпослуг разом із заявою, на відсутність підстав для залишення заяви без розгляду;

перевірку документів, які подаються до Держфінпослуг, на відповідність вимогам щодо внесення інформації про заявника до Реєстру;

унесення інформації про заявника до Реєстру;

оформлення і видачу Свідоцтва.

Держфінпослуг має право отримувати від заявника додаткові пояснення для перевірки інформації, що подається ним для внесення інформації про фінансову установу до Реєстру.

4. Заява про внесення інформації до Реєстру та всі документи, що додаються до неї, належать до категорії документів довгострокового зберігання і повинні подаватися у швидкозшивачі, з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів документа. Заява та всі документи, що додаються до заяви, повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені печаткою.

5. Заяву разом з усіма необхідними документами заявник надсилає поштою або подає через уповноважену особу до Держфінпослуг разом з описом.

6. Заявник несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність інформації, указаної в заяві та документах, передбачених пунктом 1 цього розділу, а також в їхніх електронних копіях.

7. Заява залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог законодавства;

документи подані не в повному обсязі.

8. За наявності однієї або декількох зазначених у пункті 7 цього розділу підстав не пізніше 30 календарних днів з дати надходження заяви про внесення інформації до Реєстру Держфінпослуг приймає рішення про залишення заяви без розгляду, про що протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляється в письмовій формі заявник із зазначенням підстав.

9. Після усунення причин, що були підставою для прийняття Держфінпослуг рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати нову заяву та документи, що додаються до неї. Заява розглядається у порядку, встановленому цим Положенням.

10. За відсутності підстав для залишення заяви про внесення інформації до Реєстру без розгляду Держфінпослуг не пізніше 30 календарних днів з дати її надходження приймає рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру, яке підлягає подальшому схваленню Держфінпослуг як колегіальним органом, або про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру.

11. Повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру або про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати внесення інформації про заявника до Реєстру або з дати прийняття рішення про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру. У рішенні про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру зазначаються підстави такої відмови.

12. Підставами для прийняття рішення про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру є:

невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам законодавства;

недостовірність інформації в документах, поданих заявником для внесення до Реєстру;

невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам нормативно-правових актів у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

13. У разі відмови в унесенні інформації про заявника до Реєстру на підставі виявлення недостовірної інформації в поданих документах заявник може подати до Держфінпослуг нову заяву про внесення інформації до Реєстру не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру.

14. Рішення про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру може бути оскаржене в судовому порядку.

15. У разі прийняття Держфінпослуг рішення щодо внесення інформації про заявника до Реєстру Держфінпослуг оформлює Свідоцтво та вносить відповідну інформацію до Реєстру протягом п'яти робочих днів з дня схвалення Держфінпослуг як колегіальним органом такого рішення.

16. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру не звернувся за отриманням оформленого Свідоцтва, Держфінпослуг скасовує рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру.

Розділ V. Унесення інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи до Реєстру

1. Протягом 15 днів після створення фінансовою установою нового відокремленого підрозділу, що надаватиме фінансові послуги, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Держфінпослуг, фінансова установа зобов'язана подати до Держфінпослуг заяву про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи (додаток 6) та реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи (додаток 4). Внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру є обов'язковою умовою надання фінансовою установою фінансових послуг через такий відокремлений підрозділ.

Відповідними нормативно-правовими актами щодо окремих видів фінансових установ можуть визначатися особливості внесення інформації про відокремлені підрозділи до Реєстру.

2. Рішення Держфінпослуг про внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру приймається протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви до Держфінпослуг.

Розділ VI. Переоформлення Свідоцтва

1. Підставами для переоформлення Свідоцтва є:

зміна найменування фінансової установи, якщо ця зміна не пов'язана з її реорганізацією;

зміна місцезнаходження фінансової установи.

2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва заявник зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку відповідних змін подати до Держфінпослуг заяву про переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (додаток 7) і нову реєстраційну картку із загальною інформацією про юридичну особу (додаток 3) разом зі Свідоцтвом, що підлягає переоформленню. Крім того, заявник подає оригінали та/або нотаріально засвідчені копії відповідних документів, що засвідчують зміни, зазначені в пункті 1 цього розділу.

3. Держфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви, реєстраційної картки та документів, що додаються до неї, приймає рішення про визнання недійсним Свідоцтва, що було переоформлене, та видає нове Свідоцтво з урахуванням змін, зазначених заявником, з унесенням відповідних змін до Реєстру не пізніше п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.

4. У разі наявності підстав, визначених пунктом 7 розділу IV цього Положення, Держфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви приймає рішення про залишення заяви без розгляду.

Розділ VII. Видача дубліката Свідоцтва

1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

втрата Свідоцтва;

пошкодження Свідоцтва.

2. У разі втрати Свідоцтва заявник зобов'язаний звернутися до Держфінпослуг та подати:

заяву про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (додаток 8);

інформацію про опублікування оголошення про втрату Свідоцтва в засобах масової інформації та примірник/копію такої публікації.

3. Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування внаслідок його пошкодження, заявник подає до Держфінпослуг:

заяву про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (додаток 8);

не придатне для користування Свідоцтво.

4. Держфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи видає заявникові дублікат Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого.

5. У разі видачі дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачене або пошкоджене, з унесенням відповідних змін до Реєстру протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.

Розділ VIII. Виключення інформації про фінансову установу з Реєстру та анулювання Свідоцтва

1. Підставами для виключення інформації про фінансову установу з Реєстру та анулювання Свідоцтва є:

заява про виключення інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ (додаток 9) у зв'язку з припиненням надання фінансових послуг;

припинення юридичної особи, крім перетворення;

виявлення недостовірної інформації в поданих заявником документах, що передбачені пунктом 1 розділу IV цього Положення;

інші підстави, передбачені нормативно-правовими актами для окремих видів фінансових установ.

2. У разі подання заяви про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру (додаток 9) та анулювання Свідоцтва заявник повинен додати до заяви:

примірник/копію опублікованого в засобах масової інформації повідомлення про прийняття відповідним органом управління фінансової установи рішення про подання заяви про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру;

копію документа відповідного органу управління фінансової установи, що підтверджує факт прийняття рішення про звернення до Держфінпослуг щодо виключення інформації про фінансову установу з Реєстру;

Свідоцтво (оригінал);

інші документи, якщо їх подання передбачено відповідними нормативно-правовими актами для окремих видів фінансових установ.

3. У разі отримання в установленому порядку заяви фінансової установи (з доданням відповідних документів) про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру або документів, що підтверджують припинення фінансової установи, Держфінпослуг повинна протягом тридцяти календарних днів з дати надходження вказаних документів прийняти рішення про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру та анулювання Свідоцтва за умови дотримання фінансовою установою вимог нормативно-правових актів.

Розділ IX. Порядок користування інформацією з Реєстру

1. Користувачами інформації з Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні і фізичні особи.

2. Юридичні і фізичні особи можуть одержати інформацію з Реєстру шляхом звернення до Держфінпослуг або безпосереднього доступу до інформації, розміщеної на офіційному сайті Держфінпослуг.

3. Контроль за доступом до Реєстру та надання інформаційних послуг з Реєстру здійснюються Держфінпослуг.

4. Передача інформації з Реєстру третім особам на комерційній основі забороняється.

Розділ X. Порядок контролю за дотриманням вимог цього Положення

1. Контроль за дотриманням цього Положення є складовою частиною здійснення Держфінпослуг державного регулювання та нагляду за діяльністю фінансових установ.

2. Контроль за дотриманням цього Положення здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства зокрема шляхом проведення інспекцій та безвиїзних перевірок, що проводяться в порядку, установленому відповідними нормативно-правовими актами.

3. Фінансова установа зобов'язана протягом п'ятнадцяти робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до документів, поданих нею для внесення до Реєстру, письмово повідомити Держфінпослуг та надати відповідні підтвердні документи.

4. Фінансова установа зобов'язана протягом п'ятнадцяти робочих днів після застосування санкцій іншими органами державної влади письмово повідомити Держфінпослуг та надати відповідні підтвердні документи.

5. За неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей до Держфінпослуг фінансові установи несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

6. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням цього Положення застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

Заступник Голови

Т. Мосійчук


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

 
© 2007