Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 12 жовтня 2004 року N 2534

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 листопада 2004 р. за N 1399/9998

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 березня 2008 року N 420

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок державної реєстрації недержавних пенсійних фондів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 N 186 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за N 80/8679 (із змінами та доповненнями).

3. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Степашкіна О. А.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії

В. Суслов


 

Протокол засідання Комісії
від 12 жовтня 2004 р. N 90


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 12 жовтня 2004 р. N 2534

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 листопада 2004 р. за N 1399/9998


ПОЛОЖЕННЯ
про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ

Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2007 N 6640) (із змінами та доповненнями) (далі - Положення про Реєстр), та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає вимоги до недержавного пенсійного фонду (далі - пенсійний фонд) для набуття ним статусу фінансової установи та порядок унесення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) відповідної інформації про пенсійний фонд до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр).

1.2. Пункт 1.2 глави 1 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 420,
у зв'язку з цим пункти 1.3 -1.8 уважати відповідно пунктами 1.2 - 1.7)

1.2. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

заявник - пенсійний фонд, що подає документи для внесення інформації в Реєстр, унесення змін до Реєстру, видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи або його дубліката, для переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи або для виключення з Реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи;

уповноважена особа заявника - голова ради пенсійного фонду або уповноважена особа з числа членів ради пенсійного фонду, яка має право вчиняти юридичні дії від імені пенсійного фонду на підставі доручення голови ради пенсійного фонду, оформленого згідно із законодавством, у тому числі підписувати документи, які подаються пенсійним фондом до Держфінпослуг для набуття ним статусу фінансової установи.

(абзац третій пункту 1.2 глави 1 у редакції розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

Інші поняття вживаються у цьому Положенні відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, та Положення про Реєстр.

1.3. Набуття пенсійним фондом статусу фінансової установи, переоформлення та видача дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі - Свідоцтво), виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються відповідно до Положення про Реєстр з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

1.4. Свідоцтво оформлюється Держфінпослуг та видається без зазначення в ньому строку дії і втрачає чинність після прийняття Держфінпослуг рішення про виключення пенсійного фонду з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

1.5. Право на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення пенсійний фонд набуває з моменту його реєстрації в Держфінпослуг як фінансової установи шляхом унесення відповідної інформації про пенсійний фонд до Реєстру та отримання пенсійним фондом Свідоцтва в порядку, установленому цим Положенням.

(пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

1.6. Діяльність пенсійного фонду з надання фінансових послуг після виключення його з Реєстру не допускається.

1.7. Пенсійний фонд має відповідати вимогам цього Положення як на дату подання заяви про внесення інформації до Реєстру, так і протягом усього строку перебування інформації про нього в Реєстрі.

2. Вимоги до недержавного пенсійного фонду для набуття статусу фінансової установи

2.1. Пенсійний фонд для набуття статусу фінансової установи повинен відповідати таким вимогам:

статут пенсійного фонду (у тому числі пенсійні схеми) зі всіма змінами повинен бути зареєстрований у Держфінпослуг відповідно до вимог законодавства;

пройти державну реєстрацію як юридична особа відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

члени ради пенсійного фонду повинні набути повноважень відповідно до Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 N 169 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2004 за N 22/8621.

2.2. Організаційно-правова форма пенсійного фонду повинна бути визначена як недержавний пенсійний фонд, що підтверджується довідкою з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

(глава 2 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

3. Документи, що подаються для внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру

3.1. Для набуття статусу фінансової установи пенсійний фонд подає (надсилає) до Держфінпослуг заяву про внесення інформації до Реєстру, складену згідно з додатком 2 до Положення про Реєстр.

До заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ додаються такі документи:

3.1.1. Реєстраційна картка юридичної особи (далі - реєстраційна картка) складена згідно з додатком 3 до Положення про Реєстр з урахуванням особливостей, установлених пунктом 4.7 цього Положення, у паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється Держфінпослуг. Електронна форма реєстраційної картки складається та подається через web-інтерфейс на офіційному сайті Держфінпослуг у режимі on-line.

(підпункт 3.1.1 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

3.1.2. Засвідчені в нотаріальному порядку копії свідоцтв про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду та засновників пенсійного фонду (якщо засновники - юридичні особи).

(підпункт 3.1.2 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

3.1.3. Засвідчені в нотаріальному порядку копії довідок про внесення до ЄДРПОУ пенсійного фонду та засновників пенсійного фонду (якщо засновники - юридичні особи).

(підпункт 3.1.3 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

3.1.4. Витяг з торгового (банківського) реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, у якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора, легалізований за місцем видачі (якщо засновником пенсійного фонду є юридична особа - нерезидент). Правильність перекладу такого документа повинна бути нотаріально засвідчена.

3.1.5. Засвідчена в нотаріальному порядку копія рішення про створення пенсійного фонду, оформленого відповідно до пункту 4.2 цього Положення.

(підпункт 3.1.5 пункту 3.1 глави 3 у редакції розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

3.1.6. Нотаріально засвідчені копії установчих документів засновників пенсійного фонду.

(підпункт 3.1.6 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

3.1.7. Засвідчена в нотаріальному порядку копія рішення про внесення неприбуткової організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ).

(підпункт 3.1.7 пункту 3.1 глави 3 у редакції розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

3.1.8. Відомості про посадових осіб засновників та пов'язаних осіб пенсійного фонду, складені відповідно до пункту 4.3 цього Положення.

(підпункт 3.1.8 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

3.1.9. Відомості про результати фінансово-господарської діяльності засновників пенсійного фонду за останній фінансовий рік та на останню звітну дату, що передує даті подання документів для внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру, складені відповідно до пункту 4.4 цього Положення (крім випадку, якщо засновником пенсійного фонду є професійна спілка).

(абзац перший підпункту 3.1.9 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними
згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

У разі, якщо засновником пенсійного фонду є професійна спілка, до Держфінпослуг подається копія звіту про використання коштів неприбуткових організацій та установ, засвідчена підписом керівника професійної спілки та скріплена її печаткою. Звіт про використання коштів неприбуткових організацій та установ складається за станом на останній фінансовий рік та на останню звітну дату, що передує даті подання документів на реєстрацію пенсійного фонду як фінансової установи.

(абзац другий підпункту 3.1.9 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними
згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

У разі, якщо засновником пенсійного фонду є юридична особа - нерезидент, надається засвідчена в установленому порядку за місцем видачі копія висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного фінансового (звітного) року. Висновок складається на підставі поданої таким засновником інформації про фінансовий стан та має бути засвідчений аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 489/9088.

3.1.10. Стратегія діяльності пенсійного фонду, що містить відомості, передбачені пунктом 4.5 цього Положення.

(підпункт 3.1.10 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

3.2. Заяву про внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру разом з усіма необхідними документами пенсійний фонд направляє поштою або подає до Держфінпослуг через уповноважену особу. У разі подання до Держфінпослуг документів через уповноважену особу вона пред'являє паспорт або документ, що його замінює, та документ, що засвідчує її повноваження, завірений у встановленому законодавством порядку.

(пункт 3.2 глави 3 у редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

3.3. Документи, подані пенсійним фондом до Держфінпослуг, приймаються за описом. Опис складається пенсійним фондом у двох примірниках, один з яких повертається йому з відміткою про дату надходження документів.

4. Вимоги до документів, які подаються для внесення інформації про недержавний пенсійний фонд до Реєстру

4.1. Заява про внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру та всі документи, що додаються до неї, належать до категорії документів довгострокового зберігання. Заява та всі документи, що додаються до заяви, повинні відповідати таким вимогам:

бути викладеними державною мовою. До документів, складених іншою мовою, крім державної, мають додаватись їх переклади державною мовою, правильність яких повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку;

бути легалізованими в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) та легалізовані в консульській установі України або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостилю, передбаченого статтею 4 Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.61. Копії документів мають бути засвідченими в нотаріальному порядку;

містити достовірну інформацію на дату складання заяви;

бути підписаними уповноваженими посадовими особами;

бути виготовленими друкованим способом, не містити виправлень, підчисток;

надаватися у теках (папках) з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів документа;

документи на двох і більше сторінках мають бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені печаткою.

(пункт 4.1 глави 4 у редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

4.2. Пункт 4.2 глави 4 виключено

(згідно з  розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 420,
у зв'язку з цим пункти 4.3 - 4.7 уважати відповідно пунктами 4.2 - 4.6)

4.2. Рішення засновника (засновників) про створення пенсійного фонду оформлюється протоколом установчих зборів (за наявності кількох засновників) або рішенням уповноваженого органу засновника (за наявності одного засновника). В установчих документах засновників повинно бути зазначене право на створення (заснування) юридичних осіб, а також до компетенції якого органу управління віднесене право прийняття рішення про створення (заснування) юридичних осіб.

4.3. Відомості про посадових осіб засновника (засновників) та пов'язаних осіб пенсійного фонду мають бути складені згідно з додатком 1 до цього Положення, засвідчені підписом уповноваженої особи заявника та скріплені печаткою пенсійного фонду.

(абзац перший пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

У пункті 2.3 додатка 1 до цього Положення у частині інформації про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - фізичних осіб зазначається інформація про членів ради пенсійного фонду.

(абзац другий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

4.4. Відомості про результати фінансово-господарської діяльності засновників складаються з форми 1 "Баланс" та форми 2 "Звіт про фінансові результати" відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та підтверджуються оригіналом висновку аудитора або завіреною ним копією висновку за останній фінансовий рік та на останню звітну дату, що передує даті подання документів для внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру.

(абзац перший пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

У разі, якщо засновником пенсійного фонду є юридична особа - нерезидент, зазначені в абзаці третьому підпункту 3.1.9 пункту 3.1 цього Положення документи, що стосуються такої особи, мають подаватися мовою оригіналу, до них додається їх переклад державною мовою, засвідчений в нотаріальному порядку.

(абзац другий пункту 4.4 глави 4 у редакції розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

4.5. Стратегія діяльності пенсійного фонду повинна бути завірена підписом уповноваженої особи заявника та скріплена печаткою пенсійного фонду.

Стратегія діяльності пенсійного фонду складається в довільній формі та обов'язково повинна містити такі розділи:

1) стислий опис стратегії діяльності пенсійного фонду.

У цьому розділі мають бути відображені такі відомості:

- обґрунтування необхідності і доцільності заснування пенсійного фонду, у тому числі обґрунтування економічного та соціального ефекту створення та діяльності пенсійного фонду;

- порядок і критерії відбору осіб, які здійснюватимуть обслуговування пенсійного фонду, а саме: адміністратора, осіб, що здійснюватимуть управління активами, зберігача, аудитора;

2) відомості про засновника (засновників) пенсійного фонду.

У цьому розділі мають бути відображені такі відомості:

- дата державної реєстрації;

- предмет і види діяльності, що визначені установчими документами засновника;

- історія розвитку та діяльності;

- стислий огляд подій діяльності засновника (засновників) за останні два роки до дати подання документів. У розділі зазначаються інформація про події, що сталися, підсумки роботи (основні показники фінансового стану) за цей період діяльності юридичної особи тощо. У разі збитковості юридичної особи за останній звітний рік та/або за останній звітний період, що передує даті подання документів, необхідно надати пояснення щодо причин виникнення збитків (за винятком засновників корпоративного пенсійного фонду);

- фактори, що можуть впливати (впливають) на діяльність;

3) відомості про потенційних вкладників (учасників) пенсійного фонду. Методи залучення та принципи організації роботи з потенційними вкладниками (учасниками);

4) перелік методів, а також конкретні заходи, які дають змогу захистити права та інтереси учасників пенсійного фонду;

5) принципи організації рекламної кампанії щодо надання послуг пенсійного фонду.

(підпункт 5 пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

4.6. При заповненні таблиць та форм реєстраційної картки, складеної згідно з додатком 3 до Положення про Реєстр, пенсійний фонд не заповнює таблицю, що відображає інформацію про статутний фонд (статутний капітал), та таблицю, що відображає інформацію про проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

(пункт 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

У таблицю, що відображає відомості про керівництво юридичної особи, пенсійний фонд уносить інформацію про голову ради пенсійного фонду. Поле з інформацією про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, не заповнюється.

(пункт 4.6 глави 4 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

При поданні заяви про внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру пенсійний фонд також не заповнює таблицю про банківські реквізити юридичної особи та відомості про головного бухгалтера або осіб, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку. Ці дані заповнюються після укладання радою пенсійного фонду договорів про обслуговування пенсійного фонду зберігачем та про адміністрування пенсійного фонду адміністратором недержавного пенсійного фонду та подаються згідно з главою 6 цього Положення.

(пункт 4.6 глави 4 доповнено абзацом третім згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

5. Унесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру

(назва глави 5 у редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

5.1. Порядок та строки внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру, а також підстави залишення заяви без розгляду або відмови в унесенні інформації до Реєстру визначаються Положенням про Реєстр.

(пункт 5.1 глави 5 у редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

5.2. Пункти 5.2 глави 5 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

5.3. Пункти 5.3 глави 5 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

5.4. Пункти 5.4 глави 5 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 420,
у зв'язку з цим пункт 5.5 уважати відповідно пунктом 5.2)

5.2. У разі необхідності підтвердження достовірності інформації в документах, поданих для внесення інформації до Реєстру, Держфінпослуг має право вимагати від пенсійного фонду надання додаткових документів та пояснень.

5.6. Пункти 5.6 глави 5 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

5.7. Пункти 5.7 глави 5 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

5.8. Пункти 5.8 глави 5 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 420)

5.9. Пункти 5.9 глави 5 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 420,
у зв'язку з цим пункт 5.10 уважати відповідно пунктом 5.3)

5.3. Свідоцтво видається уповноваженій особі заявника при пред'явленні паспорта або документа, який його замінює, та документа, що засвідчує повноваження особи.

5.4. У разі залишення заяви заявника про внесення інформації до Реєстру без розгляду Держфінпослуг може повернути документи, які додавалися до заяви про внесення інформації до Реєстру, у разі письмового звернення заявника про повернення таких документів, якщо він письмово погодився з підставами, зазначеними в рішенні Держфінпослуг про залишення заяви без розгляду.

(главу 5 доповнено пунктом 5.4 згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

6. Порядок унесення змін до інформації про пенсійний фонд до Реєстру

6.1. Пенсійний фонд протягом п'ятнадцяти робочих днів після виникнення змін до інформації, яка міститься в документах, поданих для внесення інформації про нього до Реєстру, зобов'язаний надіслати до Держфінпослуг письмове повідомлення про ці зміни згідно з додатком 2 до цього Положення і надати відповідну реєстраційну картку (у паперовому та електронному вигляді) та документи, які підтверджують такі зміни, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою пенсійного фонду.

6.2. Реєстраційна картка та/або відомості про посадових осіб засновника (засновників) та пов'язаних осіб пенсійного фонду подаються лише в тому разі, якщо вносились зміни до інформації, яка зазначається в таких документах.

6.3. У разі виявлення Держфінпослуг порушень в оформленні документів, зазначених у пунктах 6.1 та 6.2, або якщо документи подані не в повному обсязі, Держфінпослуг має право повернути такі документи пенсійному фонду на доопрацювання із зазначенням підстав такого повернення. У такому випадку пенсійний фонд повинен протягом п'яти робочих днів з дня отримання листа усунути виявлені порушення та надіслати Держфінпослуг виправлені документи.

(Положення доповнено новою главою 6 згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420,
у зв'язку з цим глави 6, 7 уважати відповідно главами 7, 8)

7. Порядок виключення пенсійного фонду з Реєстру та анулювання Свідоцтва

7.1. Виключення пенсійного фонду з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються за наявності підстав, зазначених у пункті 1 розділу VIII Положення про Реєстр.

(пункт 7.1 глави 7 у редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

7.2. Підставою для виключення інформації про пенсійний фонд з Реєстру та анулювання Свідоцтва також може бути неукладання радою фонду договорів про адміністрування пенсійного фонду, управління активами пенсійного фонду та обслуговування пенсійного фонду зберігачем протягом одного року з дня внесення до Реєстру інформації про набуття пенсійним фондом статусу фінансової установи.

(главу 7 доповнено новим пунктом 7.2 згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420,
у зв'язку з цим пункти 7.2 та 7.3 уважати відповідно пунктами 7.3 та 7.4)

7.3. У разі виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва за заявою (додаток 9 до Положення про Реєстр) пенсійний фонд подає разом із нею документи, визначені пунктом 8.2 Положення про Реєстр (крім копії документа відповідного органу управління фінансової установи, що підтверджує факт прийняття рішення про звернення до Держфінпослуг щодо виключення з Реєстру), а також:

- у випадках, передбачених законодавством, - рішення засновників або правонаступників засновників пенсійного фонду про ліквідацію пенсійного фонду, погоджене Держфінпослуг;

- для корпоративного пенсійного фонду - завірену в установленому законодавством порядку копію затверджених змін до колективного договору, якщо створення такого фонду було передбачене цим документом;

- звіт ліквідаційної комісії про проведення ліквідації пенсійного фонду, засвідчений в установленому законодавством порядку;

- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами Держфінпослуг для пенсійних фондів.

7.4. Протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про виключення пенсійного фонду з Реєстру та анулювання Свідоцтва Держфінпослуг повідомляє про прийняте рішення пенсійний фонд та державного реєстратора, яким здійснено реєстрацію пенсійного фонду як юридичної особи.

(пункт 7.4 глави 7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

7.5. У разі виключення пенсійного фонду з Реєстру та анулювання Свідоцтва на підставі пункту 7.2 цього розділу та абзацу четвертого пункту 1 розділу VIII Положення про Реєстр пенсійний фонд зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дати отримання від Держфінпослуг повідомлення про прийняття такого рішення повернути Держфінпослуг оригінал анульованого Свідоцтва.

(главу 7 доповнено пунктом 7.5 згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 р. N 420)

8. Контроль за додержанням вимог цього Положення

8.1. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.

8.2. Пункти 8.2 глави 8 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 420,
у зв'язку з цим пункти 8.3 та 8.4 уважати відповідно пунктами 8.2 та 8.3)

8.2. За неподання, несвоєчасне подання або подання свідомо недостовірних відомостей до Держфінпослуг пенсійний фонд несе відповідальність, передбачену законодавством України.

8.3. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням вимог цього Положення застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

Член Комісії - директор
департаменту нагляду за
недержавними пенсійними фондамиА. А. Рибальченко


Додаток 1

Додаток 2

 
© 2007