Новини асоціації

НКЦПФР оприлюднила підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 30 вересня 2021 року


НКЦПФР підбила підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ) станом на 30.09.2021 року й оприлюднила їх на своєму сайті. Станом на кінець вересня у Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (НПФ) та 19 адміністраторів НПФ. Загальна вартість активів, сформованих [ ... ]


УААПФ виступає за розділення функцій з адміністрування та управління активами НПФ

  Про це заявила Голова Ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Олена Сотскова на обговоренні проєкту Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, яке відбулось за участі представників НКЦПФР та фахових асоціацій.               [ ... ]


За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Пошук

Держфінпослуг затвердила "Стандарти надання адміністративних послуг"

7 вересня 2009 року на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (далі – Держфінпослуг) було розміщено повідомлення про затвердження 27.08.2009 розпорядженням № 653 Стандарту надання адміністративних послуг (далі – Стандарт).


Держфінпослуг затвердила даний Стандарт без попереднього оприлюднення, що є порушенням статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до якої кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.


Розглянувши Стандарт надання адміністративних послуг Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів повідомляє про невідповідність Стандарту законодавству про регулювання діяльності з надання фінансових послуг з огляду на наведене нижче.


Розділом 3 Стандарту визначено перелік надання адміністративних послуг, зокрема: видачі, переоформлення, видачі дублікату Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі – Свідоцтво); переоформлення ліцензії, видачі ліцензії на провадження діяльності з надання небанківськими фінансовими установами фінансових послуг; реєстрація документів недержавних пенсійних фондів (статуту, в тому числі пенсійних схем і змін до них; інвестиційної декларації і змін до неї).


Розділ 5 Стандарту, в тому числі, визначає загальну послідовність та строки розгляду документів та прийняття рішень Держфінпослуг щодо надання адміністративних послуг, а також строки, в які має бути повідомлено заявника про прийняті рішення. Так, в пункті 5.3 розділу 5 Стандарту зазначено, що після отримання від одержувача заяви та документів, що додаються до неї Держфінпослуг здійснює розгляд поданих документів протягом тридцяти календарних днів. Пункт 5.6 цього ж розділу регламентує строки направлення Держфінпослуг повідомлення заявнику в письмовій формі про прийняття відповідного рішення, що становить п’ять робочих днів після прийняття відповідного рішення.


Розділом 6 Стандарту визначено вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги, а саме: при видачі свідоцтва; при видачі ліцензії; при проведенні  реєстрації  статуту пенсійного фонду, у тому   числі   пенсійних   схем.
Вимоги до строку надання, а також строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання таких адміністративних послуг, як переоформлення Свідоцтва, видачі дублікату Свідоцтва, переоформлення ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, реєстрація інвестиційної декларації і змін до неї Стандартом окремо не врегульовані.


Таким чином, надання інших адміністративних послуг, що не увійшли до переліку, зазначеному в розділі 6 (переоформлення Свідоцтва, видачі дублікату Свідоцтва, переоформлення ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, реєстрація інвестиційної декларації і змін до неї), регулюються пунктами 5.3 та 5.6 розділу 5 Стандарту.


Однак, чинним законодавством встановлені дещо інші строки для здійснення дій при переоформленні, видачі дублікату Свідоцтва, переоформленні ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, реєстрації інвестиційної декларації і змін до неї.


Переоформлення, видача дублікату свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи регулюється Положенням про Державний реєстр фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118 (далі – Положення про реєстр).


Відповідно до пунктів 3, 4 розділу VI Положення про реєстр Держфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення Свідоцтва, реєстраційної картки та документів, що додаються до неї, приймає рішення про визнання недійсним Свідоцтва, що було переоформлене, та видає нове Свідоцтво з урахуванням змін, зазначених заявником, з унесенням відповідних змін до Реєстру не пізніше п'яти робочих днів після прийняття такого рішення. У разі наявності підстав, визначених пунктом 7 розділу IV Положення про реєстр, Держфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви приймає рішення про залишення заяви без розгляду.


Відповідно до пункту 4 розділу VIІ Положення про реєстр Держфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи видає заявникові дублікат Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого.


Переоформлення ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів регулюється Ліцензійними умовами провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг 13.11.2003 № 118, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.01.2004 за № 25/8624 (далі – Ліцензійні умови).


Відповідно до пункту 7.4 розділу 7 Ліцензійних умов Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язана видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.
Реєстрація інвестиційної декларації і змін до неї регулюється Положенням про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг 27.11.2003 № 139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.12.2003 за № 1165/8486 (далі – Положення).


Відповідно до пункту 4.3. розділу 4 Положення у разі відповідності поданих документів чинному законодавству України Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати подання заяви та документів, визначених пунктом 4.1 цього Положення, реєструє інвестиційну декларацію фонду. Відповідно до пункту 5.2. розділу 5 Положення у разі відповідності поданих документів чинному законодавству України Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати подання заяви та документів, визначених пунктом 5.1 цього Положення, реєструє зміни до інвестиційної декларації фонду. Відповідно до пункту 6.2. розділу 6 Положення за наявності підстав для відмови в реєстрації інвестиційної декларації (змін до неї) Держфінпослуг відмовляє заявнику протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів. Повідомлення про відмову в реєстрації інвестиційної декларації (змін до інвестиційної декларації) доводиться до заявника письмово із зазначенням причин відмови протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.


Враховуючи зазначене та на підставі статей 25, 27 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» УА АПФ звернулась до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва з проханням  вжити необхідних заходів для усунення порушень принципів державної регуляторної політики.
 
© 2007