Новини асоціації

ДФС вимагає забирати з пенсійних накопичень людей 20% ПДВ, якщо їх інвестують в нерухомість та інші "товари"

  ДФС вимагає забирати з пенсійних накопичень людей 20% ПДВ, якщо їх інвестують в нерухомість та інші "товари"


НКЦПФР підтримало позицію УА АПФ щодо необхідності захисту пенсійних накопичень громадян від подвійного оподаткування та зниження доходності внаслідок незастосування норм Податкового кодексу України про звільнення від оподаткування ПДВ інвестиційної діяль


НКЦПФР підтримало позицію УА АПФ щодо необхідності застосування норм Податкового кодексу України про звільнення від оподаткування ПДВ діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, зокрема інвестиційної діяльності НПФ. Так, у своєму листі, УА АПФ підкреслювало, що органи ДФС під час перевірок діяльності недержавних пенсійних [ ... ]


УА АПФ опрацьовує проблемні питання оподаткування НПФ з Мінфіном: запобігання подвійному оподаткуванню пенсійних накопичень громадян та штучному заниженню їх доходності


Міністерство фінансів України оновило формат діалогу з бізнес-спільнотою. Темою першої зустрічі в новому форматі став податковий напрям, провів її заступник Міністра фінансів Сергій Верланов за участю співробітників профільних департаментів та фахівців Проектного офісу реформ. УА АПФ на зустрічі обговорила з представниками [ ... ]


Пошук

Новини УААПФ
Лист до Держфінпослуг

Шановні панове!

 

08 травня 2009 року на офіційному сайті Держфінпослуг було розміщене повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження (надалі – проект змін) про внесення змін до «Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.02.2005 № 3617, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.03.2005 за № 336/10616 (надалі – Положення). Розглянувши розроблений Держфінпослуг проект змін, вважаємо за необхідне надати наступні пропозиції та зауваження до нього.

1. Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів на сьогодні не поширюється на юридичних осіб - одноосібних засновників корпоративного пенсійного фонду, які прийняли рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду (пункт 1.1 Положення).
Вважаємо, що дію цього Положення необхідно поширити і на юридичних осіб - одноосібних засновників корпоративного пенсійного фонду, які прийняли рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, оскільки пунктом 2 розділу І. Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 №41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118 (із змінами, далі – Положення про Реєстр) передбачається включення таких юридичних осіб до реєстру.
З цією метою пропонуємо виключити з пункту 1.1 Положення норму, яка виключає дію Положення на одноосібних засновників корпоративного фонду.

2. Проект змін не вирішує питання: неузгодженості пункту 3.6 чинної редакції Положення та приписів абзацу першого частини першої статті 21 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»; внесення до Реєстру інформації про адміністраторів – одноособових засновників корпоративних фондів. Внаслідок цього такі особи не набувають статусу фінансової установи та залишаються поза державним контролем.
Пропонуємо в пункт 3.6. Положення додати новий абзац, згідно з яким статутом заявника - одноособового засновника корпоративного фонду може бути передбачено поєднання діяльності з адміністрування заснованого ним корпоративного фонду разом з іншими видами господарської діяльності, передбаченої статутом цього заявника.
Така необхідність викликана тим, що одноосібний засновник корпоративного фонду, що прийняв рішення про його адміністрування здійснює інші основні види господарської діяльності, а адміністрування для нього не є основним та виключним видом діяльності.

3. Проект змін містить новелу – припис нової редакції пункту 7.3 Положення, відповідно до якого Держфінпослуг має право відмовити у виключенні заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва за поданою ним заявою у разі невиконання заявником рішень про застосування заходів впливу. При цьому несплата заявником призначеного штрафу не може бути підставою для відмови у виключенні його з Реєстру та анулювання Свідоцтва.
Редакція, що пропонується, надає Держфінпослуг незаконну можливість безперешкодно виключати з Реєстру адміністраторів – порушників законодавства, довільно припиняючи таким чином державний контроль за ними.
Пропонуємо конкретизувати вказані приписи пункту 7.3 Положення, зазначивши, що несплата штрафу є підставою для відмови у виключенні адміністратора з Реєстру та анулювання Свідоцтва у випадку, якщо на день подання відповідної заяви не усунено порушення законодавства у сфері фінансових послуг, за яке застосований штраф.

4. Проект змін до пункту 3.1 Положення передбачає необґрунтовано зарегульовані формальні вимоги до документів, що подаються заявниками. Такі вимоги не передбачені Законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про недержавне пенсійне забезпечення», Положенням про Реєстр та можуть призвести до прийняття незаконного та необґрунтованого рішення про відмову у внесенні інформації до Реєстру.
Пропонуємо залишити існуючу редакцію вказаного пункту без змін.

Просимо розглянути ці зауваження та пропозиції, за результатами розгляду повністю чи частково їх врахувати або мотивовано відхилити.
Також просимо у встановленому порядку поінформувати нас про розгляд цього звернення.

З повагою,
В.о. директора                                                                                                                                       А.Рукас
 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Page 89 of 92
© 2007