Новини асоціації

ДФС вимагає забирати з пенсійних накопичень людей 20% ПДВ, якщо їх інвестують в нерухомість та інші "товари"

  ДФС вимагає забирати з пенсійних накопичень людей 20% ПДВ, якщо їх інвестують в нерухомість та інші "товари"


НКЦПФР підтримало позицію УА АПФ щодо необхідності захисту пенсійних накопичень громадян від подвійного оподаткування та зниження доходності внаслідок незастосування норм Податкового кодексу України про звільнення від оподаткування ПДВ інвестиційної діяль


НКЦПФР підтримало позицію УА АПФ щодо необхідності застосування норм Податкового кодексу України про звільнення від оподаткування ПДВ діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, зокрема інвестиційної діяльності НПФ. Так, у своєму листі, УА АПФ підкреслювало, що органи ДФС під час перевірок діяльності недержавних пенсійних [ ... ]


УА АПФ опрацьовує проблемні питання оподаткування НПФ з Мінфіном: запобігання подвійному оподаткуванню пенсійних накопичень громадян та штучному заниженню їх доходності


Міністерство фінансів України оновило формат діалогу з бізнес-спільнотою. Темою першої зустрічі в новому форматі став податковий напрям, провів її заступник Міністра фінансів Сергій Верланов за участю співробітників профільних департаментів та фахівців Проектного офісу реформ. УА АПФ на зустрічі обговорила з представниками [ ... ]


Пошук

Новини УААПФ
Держфінпослуг затвердила "Стандарти надання адміністративних послуг"

7 вересня 2009 року на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (далі – Держфінпослуг) було розміщено повідомлення про затвердження 27.08.2009 розпорядженням № 653 Стандарту надання адміністративних послуг (далі – Стандарт).


Держфінпослуг затвердила даний Стандарт без попереднього оприлюднення, що є порушенням статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до якої кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.


Розглянувши Стандарт надання адміністративних послуг Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів повідомляє про невідповідність Стандарту законодавству про регулювання діяльності з надання фінансових послуг з огляду на наведене нижче.


Розділом 3 Стандарту визначено перелік надання адміністративних послуг, зокрема: видачі, переоформлення, видачі дублікату Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі – Свідоцтво); переоформлення ліцензії, видачі ліцензії на провадження діяльності з надання небанківськими фінансовими установами фінансових послуг; реєстрація документів недержавних пенсійних фондів (статуту, в тому числі пенсійних схем і змін до них; інвестиційної декларації і змін до неї).


Розділ 5 Стандарту, в тому числі, визначає загальну послідовність та строки розгляду документів та прийняття рішень Держфінпослуг щодо надання адміністративних послуг, а також строки, в які має бути повідомлено заявника про прийняті рішення. Так, в пункті 5.3 розділу 5 Стандарту зазначено, що після отримання від одержувача заяви та документів, що додаються до неї Держфінпослуг здійснює розгляд поданих документів протягом тридцяти календарних днів. Пункт 5.6 цього ж розділу регламентує строки направлення Держфінпослуг повідомлення заявнику в письмовій формі про прийняття відповідного рішення, що становить п’ять робочих днів після прийняття відповідного рішення.


Розділом 6 Стандарту визначено вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги, а саме: при видачі свідоцтва; при видачі ліцензії; при проведенні  реєстрації  статуту пенсійного фонду, у тому   числі   пенсійних   схем.
Вимоги до строку надання, а також строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання таких адміністративних послуг, як переоформлення Свідоцтва, видачі дублікату Свідоцтва, переоформлення ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, реєстрація інвестиційної декларації і змін до неї Стандартом окремо не врегульовані.


Таким чином, надання інших адміністративних послуг, що не увійшли до переліку, зазначеному в розділі 6 (переоформлення Свідоцтва, видачі дублікату Свідоцтва, переоформлення ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, реєстрація інвестиційної декларації і змін до неї), регулюються пунктами 5.3 та 5.6 розділу 5 Стандарту.


Однак, чинним законодавством встановлені дещо інші строки для здійснення дій при переоформленні, видачі дублікату Свідоцтва, переоформленні ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, реєстрації інвестиційної декларації і змін до неї.


Переоформлення, видача дублікату свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи регулюється Положенням про Державний реєстр фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118 (далі – Положення про реєстр).


Відповідно до пунктів 3, 4 розділу VI Положення про реєстр Держфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення Свідоцтва, реєстраційної картки та документів, що додаються до неї, приймає рішення про визнання недійсним Свідоцтва, що було переоформлене, та видає нове Свідоцтво з урахуванням змін, зазначених заявником, з унесенням відповідних змін до Реєстру не пізніше п'яти робочих днів після прийняття такого рішення. У разі наявності підстав, визначених пунктом 7 розділу IV Положення про реєстр, Держфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви приймає рішення про залишення заяви без розгляду.


Відповідно до пункту 4 розділу VIІ Положення про реєстр Держфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи видає заявникові дублікат Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого.


Переоформлення ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів регулюється Ліцензійними умовами провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг 13.11.2003 № 118, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.01.2004 за № 25/8624 (далі – Ліцензійні умови).


Відповідно до пункту 7.4 розділу 7 Ліцензійних умов Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язана видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.
Реєстрація інвестиційної декларації і змін до неї регулюється Положенням про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг 27.11.2003 № 139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.12.2003 за № 1165/8486 (далі – Положення).


Відповідно до пункту 4.3. розділу 4 Положення у разі відповідності поданих документів чинному законодавству України Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати подання заяви та документів, визначених пунктом 4.1 цього Положення, реєструє інвестиційну декларацію фонду. Відповідно до пункту 5.2. розділу 5 Положення у разі відповідності поданих документів чинному законодавству України Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати подання заяви та документів, визначених пунктом 5.1 цього Положення, реєструє зміни до інвестиційної декларації фонду. Відповідно до пункту 6.2. розділу 6 Положення за наявності підстав для відмови в реєстрації інвестиційної декларації (змін до неї) Держфінпослуг відмовляє заявнику протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів. Повідомлення про відмову в реєстрації інвестиційної декларації (змін до інвестиційної декларації) доводиться до заявника письмово із зазначенням причин відмови протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.


Враховуючи зазначене та на підставі статей 25, 27 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» УА АПФ звернулась до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва з проханням  вжити необхідних заходів для усунення порушень принципів державної регуляторної політики.
 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Page 81 of 92
© 2007